Svet-Stranek.cz
Osobní stránka na adrese: ovdpopresov.svet-stranek.cz
Okresný  výbor DPO Prešov

Obvodové kolá:Osobní stránka na adrese: ovdpopresov.svet-stranek.cz

Obvodové kolá

Prehľad a výsledky na obvodových kolách PP

2009


Obvodové kolo Dulová Ves

Dňa 5.7.2009 sa v obci Dulová Ves konalo obvodové kolo súťaže pre okrsky : Lemešany, Kokošovce a Mirkovce v požiarnom útoku na sklápacie terče a štafete 8x 50m cik-cak, časy merané ručne.
Výsledky po okrskoch:
Okrsok Lemešany : ženy Lemešany 137,40
Muži: Bajerov 117,09, Lemešany 117,44, Drienovská Nová Ves 128,08, Šarišské Bohdanovce 141,01, Bretejovce NP+81,99, Ličartovce NP+100,47

Okrsok Kokošovce : ženy : Abranovce 130,36,
Muži : Dulová Ves I 103,64, Dulová Ves II 109,68, Záborské 122,08, Kokošovce I 137,02, Abranovce 150,06, Kokošovce II NP+93,59

Okrsok Mirkovce : ženy : Mirkovce 164,25
Muži : Žehňa 113,72, Lesíček 115,78, Mirkovce 120,30
Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Obvodove_Dulova_Ve s/

Obvodové kolo Terňa

V rámci osláv 750 výročia prvej písomnej zmienky o obci Terňa sa dňa 28.júna konalo na miestnom ihrisku už tretie obvodové kolo športovej súťaže ,na ktorej si svoje sily zmerali hasiči okrskov Fintice, Lipníky, Prešov a Terňa. Súťažilo sa v požiarnom útoku s vodou,časy merané elektrickou časomierou a štafete 8x50m Cik-cak.
Výsledky po okrskoch:
Prešov ženy : Kendice 146,15, muži : Kendice 106,86, Župčany 111,09, V.Šebastová 165,77
Fintice : Kapušany 112,82, Okružná 118,41, Demjata 128,94, Fintice 130,23
Lipníky ženy : Nemcovce 133,53 , muži : Šarišská Poruba 113,49, Čeľovce 122,64, Pušovce 131,18, Chmeľov 131,53,
Terňa ženy : Terňa 112,90, muži : Terňa 102,33, Gregorovce 111,09, Veľký Slivník 111,85, Malý Slivník 113,57, Záhradné 195,83

Foto: http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Terna_obv.kolo/Obvodové kolo Ľubovec

Dňa 21.júna sa v obci Ľubovec, za daždivého počasia konalo už druhé obvodové kolo športovej súťaže v okrese Prešov. Súťaž bola spojná s oslavami založenia DHZ v obci . Pri príležitosti týchto osláv bola vysvätená zástava zboru počas liturgickej slávnosti duchovným otcom Vasiľom Kormaníkom, za účasti starostky obce p.Jozefíny Štofanovej, delegácie OV DPO Prešov a dobrovoľných hasičov, ktorí sa potom zúčastnili športovej súťaže.
Súťaže sa zúčastnili hasičské družstvá okrskov Rokycany a Sedlice. Každé družstvo malo jeden pokus v štafete 8x50m Cik-cak a PÚ s vodou na sklápacie terče. Časy merané ručne. Výsledný čas bol súčtom obidvoch časov.
Dosiahnuté umiestnenie.
Okrsok Rokycany : ženy : Kvačany 161,57, Rokycany 175,37, Bajerov NP+ 124,43,
Muži : Žipov 121,30, Bajerov II 123,84, Rokycany 124,76, Bzenov II 134,13, Brežany 135,85, Bzenov I 145,49, Kvačany 176,91, Bajerov I NP+86,10
Okrsok Sedlice : ženy : Radatice 143,06, Sedlice 145,68, Ľubovec NP+100,67,
Muži : Sedlice 108,43, Ľubovec 126,44, Radatice 130,21, Miklušovce 147,24
Najlepší PU ženy Radatice 33,71- štafeta Sedlice 99,17
Najlepší PU muži Sedlice 24,03, štafeta Sedlice 84,40

V rámci vyhodnotenia súťaže predseda OV DPO Prešov Peter Cápay odovzdal ďakovný list OV DPO obci Ľubovec a DHZ Ľubovec a medailu Za príkladnú prácu starostke obce Ľubovec Jozefíne Štofanovej a DHZ Ľubovec. Zástucovia obce odovzdali pozdravné a ďakovné listy svojím občanom pri príležitosti osláv založenia DHZ. Na záver podujatia bola losovaná hodnotná tombola, ktorá priniesla radosť nejednému premočenému účastníkovi podujatia.
Usporiadatešom,rozhodcom aj súťažiaccim patrí poďakovanie za zvládnutie náročných úloh v tomto nepriaznivom počasí.
Ďalšie obvodové kolo bude 28.6.2009 so začiatkom o 09,00 hod. v obci Terňa, pre okresky Fintice, Terňa, Prešov a Lipníky.

Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Lubovec/

Obvodové kolo Lipovce


Dňa 14.júna 2009 sa v obci Lipovce konalo prvé obvodové kolo športovej súťaže pre okrsky so sídlom v Chminianskej Novej Vsi, Fričovce a Ovčie. Súťaž spočívala v jednom pokuse požiarneho útoku na sklápacie terče a štafety 8x50m CIK-CAK.Časy merané ručne.Výsledný čas je súčtom časov obidvoch pokusov.
Dosiahnuté výsledky po okrskoch:
Chminianska Nová Ves :
Ženy Chminianska Nová Ves 129,57
Muži : Hermanovce 95,26, Chminianska Nová Ves II 106,94, Svinia 106,99, Chminianska Nová Ves I 111,28, Ondrašovce 129,55, Kojatice 141,30

Fričovce :
Ženy : Fričovce 136,89, Lipovce 177,68,
Muži : Bertotovce I 104,85, Lipovce II 105,16, Šindliar 105,35, Lipovce I 108,93, Štefanovce 114,41, Fričovce 123,69, Hendrichovce 124,49, Široké 131,36, Bertotovce II NP+88,53,

Ovčie :
Ženy : Ovčie 131,21
Muži : Chmiňany 101,19, Ovčie 121,19, Hrabkov 134,95, Chminianske Jakubovany 143,04, Križovany 144,11

Víťazi obidvoch kategórii z každého okrsku postupujú na Okresné kolo, ktoré sa bude konať 12.júla 2009 v obci Ovčie so začiatkom o 10,00 hod.
Poďakovanie patrí domácim usporiadateľom, ktorí pripravili výborné podmienky pre vykonanie obidvoch disciplýn,ako aj rozhodcom,ktorí rozhodovali tak,že nebol podaný žiadny protest voči ich rozhodovaniu.
Ďalšie obvodové kolo sa uskutoční v obci Ľubovec pre okrsky Rokycany a Sedlice.Začiatok o 09,00 hod.
Foto : zajtra.


Terňa 28.6.2009 zmena začiatko na 09,00 hod.

2008


Bretejovce

Výsledky obvodovej súťaže Bretejovce 29.6.2008
Ženy :
Bretejovce 131,86, Lemešany 140,69
Muži : Bretejovce II 102,29, Lesíček 106,42, Dulova Ves 108,19, Záborské 113,19, Lemešany 121,74, Drienov 128,02, Abranovce 129,98, Drienovska Nová Ves 135,19, Bretejovce I 143,26, Mirkovce NP+88,10 , Kokošovce NP+89,89 , Tuhriná NP+96,19
Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Obvodova_sutaz_Bre tejovce_29.6.2008/

Lipníky

Dňa 22.júna sa v obci Lipníky konalo už tretie obvodové kolo súťaže DHZ pre okrsky Prešov,Fintice,Lipníky a Terňa. Súťažilo sa v štafete 8x50m cik-cak a požiarnom útoku s vodou na sklápacie terče.Časy merané elektrickou časomierou.
Dosiahnuté výsledky :
Okrsok Prešov : ženy :
Župčany NP+110,51, muži : Kendice 124,20, Vyšná Šebastová II 140,99, Vyšná Šebastová I 148,22, Župčany 152,63,
Okrsok Fintice : muži : Fintice 123,71, Demjata 126,26, Kapušany 134,48, Okružná NP+103,90
Okrsok Lipníky : ženy : Nemcovce 131,45, muži . Šarišská Poruba 110,73, Čeľovce 112,79, Lipníky 114,77, Pušovce 116,58, Nemcovce 118,23, Chmeľov 167,03,
Okresok Terňa : ženy : Gregorovce 140,94, Malý Slivník 144,65, dorastenky Terňa mimo súťaž 118,54, muži : Veľký Slivník 103,27, Malý Slivník 116,00, Gregorovce 117,53, Záhradné 144,78,
Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Lipniky_2008/

Bajerov

15.júna 2008 sa v obci Bajerov konalo už v poradí druhé obvodové kolo športovej súťaže.Zúčastnili sa hasičské družstvá okrskov Rokycany a Sedlice.Po troch rokoch nepriaznivého počasia na súťažiach týchto okrskov bolo dnes výborné počasie.Podujatie začalo pobožnosťou v miestnom kostole a potom sprievod hasičov s historickou zástavou prišiel na ihrisko.Súťažilo sa v štafete 8x50m a jednom pokuse požiarneho útoku na sklápacie terče,časy merané ručne.Výsledný čas-súčet času v štafete a PU.
Dosiahnuté výsledky:
okrsok Rokycany : ženy :
Bajerov 140,63, Rokycany 170,48 , muži : Bajerov I 113,82, Bajerov II 115,14, Bzenov 118,07, Kvačany 123,18 , Žipov 123,26, Rokycany 131,28,
okrsok Sedlice : ženy : Sedlice 135,20, Radatice 147,07 , Ľubovec 151,98, muži : Sedlice 108,40 , Sedlice II 111,30, Ľubovec 114,70 , Miklušovce 130,19, Radatice 151,07
Družstvo Sedlice I bolo ako družstvo s najlepším dosiahnutým časom odmenené 500Sk ,ktoré darovalo Pozemkové spoločenstvo – lesy Bajerov.Cenu odovzdal predseda spoločenstva Ján Eštočin.
Pre deti bola pripravená súťaž v zhadzovaní hasiaceho prístroja požiarnickou hadicou a tí zdatnejší súťažili v prebore jednotlivca na 55m.
K úspešnému podujatiu prispeli aj domáci žiaci,ktorí si trúfli porovnať svoje výkony s výkonmi dospelých a v štafete 8x50m dosiahli čas 95,03 a v požiarnom útoku pod dozorom starších hasičov čas 30,35.Celkove dosiahnutý čas 125,38. Ukázali,že v obci bude mať hasičina zelenú ešte dlhé roky..
Domáci usporiadatelia pripravili výborné podmienky na vykonanie disciplín ,rozhodcovia rozhodovali podľa pravidiel, súťažiaci vystupovali vzorne a podujatie prilákalo množstvo divákou.Víťazi postupujú na okresné kolo,ktoré bude 5.júla v Demjate.
Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Obvodove_kolo_Baje rov/

Chminianske Jakubovany

Dňa 8.júna sa v obci Chminianske Jakubovany konalo obvodové kolo pre okrsky Fričovce,Chminianska Nová Ves a Ovčie. Súťažilo sa v požiarnom útoku s vodou na sklápacie terče a štafete 8x50m cik-cak.Výsledný čas je súčtom časov štafety a PU.
Umiestnenie po okrskoch:
Okrsok Fričovce : ženy :
Fričovce 138,34, Lipovce 222,82, muži : Bertotovce 114,34, Fričovce 115,60, Hendrichovce 117,81, Široké 125,82, Lipovce i 126,33, Šindliar 129,89, Štefanovce 132,84, Lipovce II 146,89
Okrsok Chminianska Nová Ves : ženy : Chminianska Nová Ves 120,88, muži : Hermanovce 93,05, Chminianska Nová Ves II 110,37, Chminianska Nová Ves I 120,82, Ondrašovce 129,83, Lažany 135,15, Svinia NP+87,46
Okrsok Ovčie : ženy . Ovčie 135,30, muži : Chmiňany 101,46, Hrabkov 112,76, Križovany 129,01, Chminianske Jakubovany 133,09
Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Obv.kolo_Chm.Jakub ovany/

2007


Demjata

Dňa 24.6.2007 sa v obci Demjata,pri príležitosti 80.výročia založenia DHZ, konalo posledné obvodové kolo súťaže DHZ z okrskov Prešov,Lipníky,Terňa a Fintice.
Vyhodnotenie po okrskoch :
Prešov : Prešov 94,86, Vyšná Šebastová 129,66, Župčany NP+88,08, Kendice NP+96,24, najlepší útok Prešov 18,22, najlepšia štafeta Prešov 76,64
Lipníky : ženy Nemcovce 156,27 útok 57,04 štafeta99,23, muži Lipníky 107,70, Šarišská Poruba 108,02, Čeľovce 115,73, Nemcovce 115,90, Pušovce 138,94, najlepší útok Lipníky 23,29, najlepšia štafeta Šarišská Poruba 82,67
Terňa : ženy Malý Slivník 133,95, Záhradné 135,52, utok Zájradné 31,39, štafeta M.Slivník 98,38 muži : Malý Slivník 113,76, Terňa 114,60, Gregorovce 118,28, Veľký Slivník 121,89, najlepší útok M.Slivník 23,35, najlepšia štafeta Veľký Slivník 76,66
Fintice : ženy Demjata 145,69, 34,66+111,03 muži : Demjata 115,40, Okružná 120,93, Fintice 144,12, najlepší utok Demjata 26,61, najlepšia štafeta Demjata 88,79
Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Demjata_2007/

Mirkovce

Po troch mokrých nedeliach sa konečne počasie umúdrilo a v obci Mirkovce sa mohlo za mimoriadne priaznivých podmienok konať tretie obvodové kolo pre DHZ okrskov Kokošovce,Lemešany a Mirkovce.
Okrsok Kokošovce : muži : Dulová Ves 110,51,Záborské 115,76,Kokošovce 119,43, Abranovce 133,25,
Okrsok Lemešany : ženy Bretejovce 154,18, muži : Bretejovce II 99,72, Bretejovce I 102,08,Drienov 116,17,Lemešany 118,36,Drienovská Nová Ves 147,26,
Okrsok Mirkovce : muži : Mirkovce 108, Tuhriná 144,50, Žehňa NP+ 95,58
Toto pekné podujatie prišiel pozdraviť aj 70-ročný Ondrej Vidovenec,známy cyklista,ktorý obchádza Slovensko v rámci Dedkovej cyklotúry Slovenskom.
Starosta obce p.Ľubomír Bilišňanský nezaprel svoje schopnosti a vyhlásil aj súťaž o Miss hasička,ktorou sa stala Mirka Vihonská z DHZ Bretejovce.
OV DPO udelil medailu Za zásluhy starostovi obce p.Ľubošovi Bilišňanskému a predsedovi DHZ a jednému zo sponzorov Ľubošovi Pancurákovi a medailu Za príkladnú prácu Miroslavovi Kačerhovi z Abranoviec.Tieto ocenenia odovzdal predseda OV DPO Peter Cápay.
Na záver súťažiacich a hostí čakalo prekvapenie vo forme ukážky ródea,kde svoje umenie predviedol jazdec na koni,ktorý dokonca dokázal nielen stáť v horiacom kruhu,ale oheň aj úspešne hasil svojími kopytami,začo si obidvaja vyslúžili búrlivý potlesk divákov.
Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Mirkovce_2007/


Hendrichovce

Dňa 10.júna sa konalo už druhé obvodové kolo športovej súťaže DHZ. Pre okrsky Chminianska Nová Ves, Fričovce a Ovčie bola táto súťaž v obci Hendrichovce.Počasie na začiatku a domáci usporiadatelia boli naklonení k úspešnému priebehu celej súťaže, čo sa až na podledných 10 min.splnilo,ale potom akoby sa nad hasičmi roztrhlo nebo a krúpy posiali ihrisko.Ale aj napriek tomuto nepriaznivému koncu,boli splnené všetky disciplíny.
Vyhodnotenie po okrskoch
Chminianska Nová Ves : ženy – Chminianska Nová Ves 159,80, muži :Hermanovce I 97,14, Ondrašovce 120,14, Svinia 114, Chminianska Nová Ves 114,76, Hermanovce II 89,89+NP
Fričovce : ženy Široké 126,81, Fričovce 133,80, Hendrichovce 140,04, muži : Štefanovce 113,39, Bertotovce 114,93, Lipovce 131,43, Fričovce 132,34, Hendrichovce 173,62, Śindliar 182,45, Široké 90,34+NO
Ovčie ženy : Hrabkov 118,47, Ovčie 125,38, muži :Chmiňany 101,29, Hrabkov 118,47, Križovany 158,80, Ovčie 164,Chminianske Jakubovany 174,10
Foto . http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Obvodove_kolo_Hend richovce/

Žipov

Dňa 3.júna sa konalo prvé obvodové kolo športovej súťaže pre okrsky Sedlice a Rokycany,ktoré za mimoriadne nepriaznivého počasia bolo v obci Žipov.Súťažilo sa podľa nových pravidiel požiarnického športu,v štafete 8x50m a požiarnom útoku.Časy merané ručne.
Dosiahnuté umiestnenie hasičských družstiev po okrskoch:
Okrsok Sedlice – ženy : Sedlice 150,05, Radatice 181,26, muži : Ľubovec 112,49, Sedlice 118,16, Radatice 145,46, Miklušovce 153,80,
Okrsok Rokycany : ženy : Rokycany 148,43,muži : Bajerov II 116,47, Žipov 116,61,Bzenov I 119,84,Bzenov II 129,8,Rokycany 142,04,Bajerov II NP+88,95
Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Obvodove_kolo_Zipo v/