Svet-Stranek.cz
Osobní stránka na adrese: ovdpopresov.svet-stranek.cz
Okresný  výbor DPO Prešov

Pohárové súťaže:Osobní stránka na adrese: ovdpopresov.svet-stranek.cz

Pohárové súťaže

Prehľad a dosiahnuté výsledky v pohárových súťažiach.

2009


Bzenov 2009

3.10. mali obyvatelia obce Bzenov na svoju stranu naklonené všetky priaznivé hviezdy. Za nádherného jesenného počasia sa tu zišlo 14 hasičských družstiev, aby si zmerali sily v jednej z najnáročnejších hasičských súťaží v okrese Prešov. Súťažilo sa už po deviaty krát z vodného zdroja a aby to pretekári nemali až také jednoduché, terče boli umiestnené na kopci s celkom slušným prevýšením. Umením bolo doniesť náradie k terčom a potom nastriekať vodu. Časy merané elektrickou časomierou .Každé družstvo malo dva pokusy, do hodnotenia sa počítal ten lepší.
Dosiahnuté výsledky :
Ženy . Bzenov 38,50, Rokycany 42,73
Muži : Kendice 26,69, Lesíček 28,24, Bzenov II 28,58, Žehňa 31,42, Lipovce II 33,04, Lipovce I 34,61, Štefanovce 34,76, Rokycany 35,87, Radatice 37,22, Župčany 39,45, Žipov 48,50, Bzenov NP

Konanie hasičskej súťaže nebolo jediným podujatím .Do Bzenova sa od rána schádzali hubári, medzi ktorými nechýbal ani exprimátor mesta Prešov Ing.Milan Benč ,aby skúsili svoje šťastie pri hľadaní lesných plodov. A o tom že bolo čo zbierať svedčia aj prinesené košíky s kozákmi, suchohríbmi, podpinkami a našli sa aj nádherné vatovce.
Prebiehala aj súťaž vo varení mačanky a hubového perkeltu. Majstri kuchári boli skutočnými majstrami a nimi uvarené špeciality mali veľký ohlas.
Medzi účinkujúcimi sa objavil aj Miťo Pilovina, člen DHZ Prešov, ktorý prítomných pobavil svojím rozprávačským vystúpením na tému hasiči. Po celú dobu prítomných bavila hudobná skupina z Prešova a spevokol zo Bzenova.
V prestávke medzi dvomi pokusmi požiarneho útoku ukázali svoje umenia aj členovia krúžku mladých hasičov zo Bzenova, ktorí súťažili v dvoch pokusoch štafety 8x50 s prekážkami.
Celé podujatie bolo vynikajúco pripravené a v dušiach hasičov aj ostatných prítomných sa zapíše veľkými písmenami. Poďakovanie plným právom patrí usporiadateľom , starostovi obce Štefanovi Rafailovičovi, Marekovi Svatovi, sponzorom , rozhodcom hasičskej, kulinárskej a mykologickej súťaže a všetkým ktorí sa podielali na kráse podujatia v Bzenove. Prítomným sa s úprimnou úctou na záver podujatia poďakoval predseda OV DPO Peter Cápay
Celú akciu moderoval PhDr Ivan Benko, poslanec mestského zastupiteľstva Prešov.
Ďakujeme a o rok dovidenia.
Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Bzenov_2009/


8.ročník Východoslovenskej hasičskej ligy


Dňa 26.septembra 2009 sa v obci Šuňava ,okres Poprad , konal 8.ročník VsHL.
Výsledky v kategórii ženy: Terňa PO 21,20, Šuňava PP 21,6, Spišské Vlachy SN 21,89, Raslavice BJ 22,00, Spišské Bystré II PP 22,18, Spišské Bystré I PP 23,30, Gregorovce PO 23,15, Brezovica KK 24,76, Čečejovce KS 25,48, Kendice PO 26,59, Odorín SN 27,79, Kecerovce KS 31,08, Mokroluh BJ 31,71, Pečovská Nová Ves SB 49,23
Muži : Spišská Sobota PP 15,98, Gerlachov PP 16,29, Šuňava PP 16,70, Vyšná Voľa BJ 16,70, Terňa PO 16,74, Štôla PP 17,33, Spišské Hanušovce KK 17,34 , Markušovce SN 17,56, Sveržov BJ 17,61, Veľký Slivník PO 17,76, Štrba PP 17,98, Bijacovce LE 18,03, Slavošovce RV 18,16, Zlaté BJ 18,68, Stratené RV 18,90, Šarišské Michaľany SB 18,91, Spišská Stará Ves KK 18,96, Odorín SN 19,07, Pečovská Nová Ves 19,08, Hranovnica PP 20,40, Krompachy SN 21,32, Beniakovce KS 21,53, Staré MI 22,69, Jakubovany SB 23,61, Hermanovce PO 23,79, Vtáčkovce KS 41,04 , Žakovce KK , Kecerovce KS, Šarišský Štiavnik SK a Vyšná Rybnica SO 2x neplatný pokus.
Každé družstvo malo dva pokusy, počítal sa lepší čas. Meranie elektrickou časomierou so štartom na fotobunku.
Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/VsHL_2009/


Pohárová súťaž Ovčie 2009

Dňa 13.septembra sa v obci Ovčie konala pohárová súťaž dobrovoľných hasičov. Každé družstvo malo dva pokusy, počítal sa lepší dosiahnutý čas. Použitá elektrická časomiera.
Umiestnenie:
Ženy :Raslavice 20,40, Terňa 20,84, Ovčie 21,38, Gregorovce 25,61, Ľubovec 25,92, Šarišské Michaľany 29,20, Bystré 31,32, Kapušany 38,83,
Muži : Olšavce 16,09, Terňa 16,43, Šarišské Michaľany 19,09, Ovčie 19,29, Giraltovce 20,22, Ľubovec 20,45, Bijacovce 21,19, Župčany 21,31, Krompachy 21,65, Široké 22,65, Gregorovce 25,02, Nemcovce 25,45, Kapušany 28,29, Bertotovce 28,80, Chminianske Jakubovany 29,51, Raslavice 2xNP
Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Ovcie_2009/

Pohárová súťaž Drienovská Nová Ves 2009

Dňa 13.septembra sa v obci Drienovská Nová Ves konal 2.ročník pohárovej súťaže.Každé družstvo malo dva pokusy, výsledný čas je lepším dosiahnutým časom.Časomiera ručnými stopkami, terče sklápacie.
Umiestnenie :
Ženy : Kendice 24,78, Lemešany 25,66, Mirkovce 28,90, Abránovce 29,91
Muži : Staré MI 19,15, Kendice 20,49, Lesíček 22,06, Lemešany II 23,03, Drienov 23,66, Žehňa 24,27, Abránovce 25,36, Drienovská Nová Ves 25,51, Lemešany I 25,72 , Ličartovce 27,46, Bzenov 27,73
Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Drienovska_2009/
http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Drienovska_N.V_200 9/

Pohárová súťaž Žehňa

Dôkaz o tom, že aj obec s 1000 obyvateľmi dokáže pripraviť pekné podmienky pre vykonanie pohárovej súťaže pre dobrovoľných hasičov, podali hasiči z obce Žehňa 6.septembra. Pre hasičské družstvá boli pripravené dva pokusy požiarneho útoku. Časy merané ručne, ako terč slúžili makety ohňa, ktoré bolo potrebné zhodiť prúdom vody z podstavca. Výsledný čas bol súčtom obidvoch pokusov.
Dosiahnuté umiestnenie :
ženy: Kendice 70,86, Mirkovce NP+27,91, Abránovce NP+33,27, Žehňa NP+ 52,67 najlepší PU Kendice 27,40,
muži : Kendice 43,42, Lesíček 44,55, Abránovce 47,31, Dulová Ves II 49,97, Lemešany I 50,27, Žehňa 53,51, Drienov 53,66, Dulová Ves I 61,65, Drienovská Nová Ves 64,12, Lemešany II 71,56, Kokošovce II 76,82, Kokošovce I 103,61 , najlepší PU Kendice 21,14
Po dohovore so starostom obce bude na budúci rok súťaž v Žehni na dva pokusy PÚ, pričom jeden pokus bude z vodného zdroja-potok a druhý klasika z vodnej nádrže, výsledný čas bude súčtom obidvoch pokusov.
Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Zehna_2009/

Pohárová súťaž Gregorovce 2009

6-9.2009 sa v Gregorovciach konala pohárová súťaž.Každé družstvo malo dvapokus,časy merané elektricky, počítal sa lepší dosiahnutý čas.
Umiestnenie :
Ženy : Terňa 18,54, Gregorovce 25,64, Šarišské Sokolovce 35,41,
Muži : Terňa 15,62, Veľký Slivník 18,18, Gregorovce 18,22, Župčany 21,99, Hubošovce II 28,79, Hubošovce I 33,49, Šarišské Sokolovce 39,93, Chminianská Nová Ves NP
Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Gregorovce_2009/
http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Gregorovce_2009_2/


Pohárová súťaž Krížovany

30.augusta sa v obci Križovany konala pohárová súťaž s PPS 8 O pohár riaditeľa OV DPO . Pre hasičské družstvá boli pripravené dve disciplíny- požiarny útok z potoka a požiarny útok z nádrže na vodu. Každé družstvo malo na kaťdej základni jeden pokus a výsledný čas je súčtom časov obidvoch pokusov.
Pohár na túto súťaž, branú ako prvý ročník súťaže O pohár riaditeľa OV DPO Prešov zakúpil Štefan Mikolaj ,ceny pre hasičské družstvá zakúpil starosta obce Krížovany Cyril Harničár.
Súťaž bola veľmi náročná a dokonale preverila súťažiacich aj samotnú techniku. Časy merané ručne.
Dosiahnuté umiestnenie:
Ženy : Chminianska Nová Ves 125,26, Hrabkov NP+29,92, Kendice NP+40,92, Kapušany NP+54,13,
Muži . Široké I 77,56, Chminianska Nová Ves I 79,51, Chminianska Nová Ves II 86,20, Kapušany I 89,17, Lipovce II 89,29, Štefanovce 92,16, Abranovce 95,82, Široké II 96,05, Kendice 116,13, Lipovce I 121,41, Kokošovce 136,46, Gregorovce 49,01+NP, Kapušany II NP+31,04, Hrabkov, Ondrašovce a Krížovany mali obidva pokusy neplatné
Veľká vďaka za úspešný priebeh tohto náročného podujatia patrí v prvom rade starostovi obce Cyrilovi Harničárovi a všetkým hasičom a obyvateľom obce ,ktorí sa podieľali na príprave sa samotnom zabezpečení súťaže. Podmienky boli skutočne náročné a spestrujú spôsob súťaženia medzi DHZ. Takéto akcie vedú dobrovoľných hasičov aj k zachovaniu techniky, ktorá má často viac ako 50 rokov.
Ešte raz vďaka a tešíme sa na ďalší ročník, ktorý sa bude konať v roku 2010 v Gregorovciach.
Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Krizovany_2009/

Pohárová súťaž Lipníky

29.augusta sa v obci Lipníky konala pohárová súťaž.termín súťaže bol trikrát menený a práve to bolo príčinou,že sa súťaže zúčastnili iba štyri družstvá.
Dosiahnuté časy :
Chmeľov ženy 29,00
muži : Pušovce 20,69, Šarišská Poruba 23,72, Lipníky 2x NP

Bretejovce 2009

Aj napriek hrozbám predpovede počasia sa 29.8. v obci Bretejovce konala pohárová súťaž dobrovoľných hasičov . Organizácia a aj samotný priebeh tejto súťaže dokázali, že keď sa chce, je možné aby takéto podujatie zvládla aj obec so 400 obyvateľmi. Hasičské družstvá súťažili v dvoch pokusoch PÚ s vodou, čas meraný elektricky a výsledný čas je súčtom obidvoch pokusov. Dobrým výkonom nezabránil ani občasný dážď.
Dosiahnuté výsledky :
Ženy : Mirkovce 61,33, Kendice 26,12+NP, Žehňa 90,73+NP, najlepší útok Kendice 26,12
Muži : Chrastné KE 38,64, Bretejovce I 45,32, Lemešany 52,27, Kendice 71,72, Ličartovce 73,77, Bretejovce II 23,06+NP, Žehňa 32,05+NP , najlepší útok Chrastné 18,98
Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Bretejovce_2009/

Vislanka 17. ročník Šarišského pohára.

16.augusta 2009 sa v obci Vislanka zišli DHZ okresov Bardejov, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa a Svidník, aby si zmerali sily na 17.ročníku Šarišského pohára. Súťažilo v dvoch pokusoch PÚ s vodou na sklápacie terče, čas meraný elektrickou časomierou, počítal sa lepší pokus . Mladí hasiči ukázali svoje umenie v štafete 8x50m a požiarnom útoku CTIF, Výsledný čas je súčtom obidvoch disciplín.
Dosiahnuté výsledky :
Dorastenky : Vyšný Mirošov SK 23,57, Hniezdne SL 24,62, Lúčka SB 25,07, Osikov 25,98, Kapušany PO NP,
Ženy : Roškovany SB 20,96, Ovčie PO 21,55, Raslavice BJ 23,54, Nová Ľubovňa SL 23,81,
Ženy nad 30 rokov : Hrabkov PO 24,65, Torysa SB 30,78,
Dorastenci : Zlaté BJ 15,93, Vyšný Mirošov SK 17,59, Pečovská Nová Ves BJ 18,68, Pušovce PO 20,66, Hniezdne SL 23,17, Vislanka 38,65,
Muži nad 35 rokov : Roškovany SB 19,40, Sveržov BJ 22,86, Forbasy SL 24,10, Giraltovce SK 24,77, Chminianska Nová Ves NP
Muži : Terňa PO 16,06, Sveržov BJ 16,56, Vyšna Vola BJ 16,61, Šarišský Štiavnik SK 16,70, Veľký Slivník PO 16,94, Uzovské Pekľany SB 39,46, Nižný Mirošov SK 19,70, Jakubovany SB 21,99, Nová Ľubovňa SL 23,10, Jarabina SL 26,65,
Mladí hasiči : Nová Ľubovňa SL 127,08, Chminiaska Nová Ves 129,54, Vislanka 134,89, Raslavice BJ 142,99, Kalnište SK 149,96, Lúčka SB 153,46,
Hasiši OR HaZZ : Bardejov 21,56, Stará Ľubovňa 22,25, Prešov 23,57, Svidník 52,84,
Celkové umiestnenie okresov Bardejov 33 bodov, Prešov 29 b., Sabinov 25 b., Svidník 24 b. Stará Ľubovňa 17 b.
Putovný pohár bol odovzdaný hasičom z Bardejova.
Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Vislanka_2009/
http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Sarissky_pohar_200 9/

Pohárová súťaž s PPS-8 Lipovce 16.8.2009

Výsledky súťaže .
Ženy : Kendice 31,25, Lipovce 33,22
Muži : Gregorovce 24,19, Kendice 26,91, Chminianska Nová Ves 27,06, Lipovce II 28,16, Lipovce I 29,19, Široké I 30,53, Široké II 31,12, Štefanovce 32,28, Fričovce 32,40, Kokošovce 39,39, Lipovce III 39,78, Malý Slivník 44,59

Pohárová súťaž Hemanovce 15.8.2009

Výsledky súťaže
Ženy : Terňa 21,48, Hniezdne 23,09, Hrabkov 23,85, Chminianska Nová Ves 24,40, Bertotovce 36,10, Kendice 36,41
Muži : Terňa 16,01, Hermanovce 16,47, Raslavice I 16,78, Veľký Slivník 17,78, Hermanovce 18,30, Raslavice II 18,49, Chminianska Nová Ves 18,69, Šarišské Michaľany 19,10, Vlkanová 19,65, Kendice 19,77, Svinia 19,93, Pušovce 20,98, Skrabské 21,12, Lemešany 21,21, Bertotovce 24,08, Bystré 30,07,


Župčany 2009

Dňa 9.augusta 2009 sa v Župčanoch konal už 11. ročník súťaže O pohár starostu obce. Súťaže sa zúčastnilo 30 DHZ, ktoré si zmerali sily v dvoch pokusoch PÚ na sklápacie terče. Čas meraný elektrickou časomierou.
Dosiahnuté umiestnenie : ženy : Ľubovec 22,13, Ovčie 22,34, Gregorovce 23,53, Raslavice 27,63, Lemešany 29,06, Bajerov 29,34, Mirkovce 30,43, Bzenov 35,08, Kendice 49,67, Chminianska Nová Ves NP
Muži : Kľušov 18,63, Raslavice 19,25, Kendice 19,91, Pušovce 19,93, Ovčie 20,18, Gregorovce 21,86, Župčany 22,05, Ľubovec 22,13, Hrabkov 22,55, Chminianska Nová Ves 22,65, Lemešany 23,44, Abranovce 24,58, Šindliar 25,08, Lemešany 26,87, Bajerov 27,09, Lipovce 27,10, Bzenov 28,20, Mirkovce 28,50, Kokošovce 29,35, Svinia NP.

Spolu bolo vykonaných 60 požiarnych útokov a diváci aj súťažiaci mali na čo pozerať. Rozhodcovia odviedli kus poctivej práce, voči ich rozhodovaniu nebol podaný žiadny protest. Počas súťaže sa stali dva úraz a v plnej miere sa osvedčilo používanie ochranných prostriedkov.
Najväčšie poďakovanie patrí usporiadateľom a obecnému úradu, ktorí dokázali zabezpečiť materiálne takéto náročné podujatie.
Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Zupcany_2009/

Pohárová súťaž Čeľovce

Výsledky súťaže
Ženy : Gregorovce 23,60, Chminianska Nová Ves 24,31, Mirkovce 28,53, Kendice NP
Muži : Veľký Slivník 18,09, Gregorovce 19,41, Pušovce I 19,56, Kendice 20,50, Pušovce II 20,78, Šarišská Poruba 21,66, Župčany 22,69, Lemešany II 24,85, Chminianska Nová Ves 24,94, Chmeľov 26,91, Mirkovce 27,25, Čeľovce 35,47, Lemešany I 42,44

Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Celovce_2009/

Pohárová súťaž Chmeľov 26.7.2009

Výsledky súťaže
Ženy : Chmeľov 30,22
Muži : Hermanovce 16,83, Veľký Slivník 17,04, Pušovce I 19,73, Kendice 20,40, Šarišská Poruba 22,35, Pušovce II 22,75, Chmeľov 23,91,Čeľovce 25,49

Pohárová súťaž Okružná

V rámci 83.výročia založenia DHZ v obci Okružná sa rozhodli členovia DHZ v spolupráci s obcou a okrskových funkcionárov zorganizovať trochu netradičnú, ale veľmi zaujímavú súťaž, ktorá sa skladala z požiarneho útoku na sklápacie terče s použitím iba jedného stroja -neupravenej PPS 12 , dodanej usporiadateľom , náradie povolené aj vlastné, časy merané ručne.
Druhou disciplínou bola štafeta na 8x50m Cik-cak, ale pretekár zároveň so štafetovým kolíkom ,niesol a odovzdával vedierko s 1,1 litrom vody. Štafeta hodnotená podľa pravidiel požiarneho športu, pričom sa v cieli pridávalo 5 trestných bodov za každý deciliter neprinesenej vody.
Výsledný súčet času z PU a štafety bol podkladom pre záverečné vyhodnotenie súťaže.
Posledným spestrením bola štafeta dvojíc, kde každé družstvo postavilo dvoch šlenov, ktorí dostali na štarte vedierko, do ktorého bolo možné nabrať 1 liter vody. Úlohou obidvoch súťažiacich bolo týmito vedierkami naplniť 20 litrové vedro vo vzdialenosti 10 m od zdroja vody. Meral sa čas do naplnenia vedra. Súťaž vyhodnotená a ocenená samostatne.
Dosiahnuté výsledky :
Ženy : Kapušany 168,84, Okružná 198,47, Demjata 240,61 . Najlepší útok Kapušany 28,40, najlepia štafeta Kapušany 140,44
Muži : Kapušany 145,81, Okružná 150,77 , šarišská Poruba 164,09, Fintice 183,49, Demjata 197,68. Najlepší útok Š.Poruba 24,59, najlepšia štafeta Kapušany 120,15.
Víťazmi boli všetci súťažiaci, lebo každé družstvo dostalo rovnakú cenu. Podujatie prebehlo bez nedostatkov a nebol podaný žiadny protest voči rozhodovaniu ,alebo priebehu hodnotenia .
Ešte raz vďaka organizátorom aj súťažiacim.
Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Okruzna_2009/#albu m

Hrabkov – memoriál Imricha Hadvábneho 19.7.

Ženy : Terňa 41,62, Ovčie 51,37, Bertotovce 64,05, Lipovce 66,24, Mirkovce 66,92, Varhaňovce 71,62, Lemešany 92,13, Ľubovec 92,58, Chminianska Nová Ves NP+23,51
Muži : Terňa 33,89, Hermanovce 35,74, Bretejovce 41,76, Sedlice 44,38, Hrabkov 45,45, Mirkovce 45,85, Ľubovec 45,95, Kendice 46,37, Chminianska Nová Ves 46,84, Hendrichovce 49,48, Bzenov II 51,56, Lipovce II 53,26, Lemešany 56,74, Lipovce I 59,49, Drienovská Nová Ves 71,67, Abranovce 79,25, Bertotovce 81,50, Križovany 95,24, Bzenov I 102,95, Široké NP+27,78 Víťaz NP+31,23, Raslavice NP
Výsledný čas súčet dvoch pokusov PU s vodou na sklápacie terče, časy merané elektricky.
Hostia z Poľska : Rzepnik 51,51, Odzrykoň 56,54 –počítal sa lepší z dvoch pokusov
Foto :
http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Hrabkov_2009/

Pušovce

Ženy : Bystré 27,89, Chmeľov 34,06,
Muži . Hermanovce 16,98, Veľký Slivník 18,29, Pušovce I 18,92, Pušovce II 21,91, lesíček 21,97, Svinia 22,95, Čeľovce 23,48, Župčany 23,51, Skrabské 23,71, Šarišská Poruba 25,00, Chmeľov 27,80, Čierne 30,05, V.Šebastová 34,73

Radatice

Dňa 5.júla sa v obci Radatice konala súťaž O pohár starostky obce. Súťažilo sa na dva pokusy PU s vodou, časy merané elektrickou časomierou.
Umiestnenie ženy : Ľubovec 22,22 , Chminianska Nová Ves 22,87, Radatice 25,17, Gregorovce 26,62, Sedlice 30,68, Bajerov 33,28, Kvačany 34,84, Rokycany 43,72, Mirkovce NP
Muži : Hermanovce 17,84, Gregorovce 19,91, Ľubovec 20,06, Mirkovce 21,50, Kendice 21,81, Sedlice 22,44, Bzenov 25,22, Kapušany 25,44, Župčany 26,31, Bajerov 26,34, Bzenov II 27,53, Rokycany 29,12, Chmeľov 29,32, Žipov 29,88, Brežany 32,53, Chminianska Nová Ves 33,22, Kvačany 34,19

Veľký Slivník.


V obci Veľký Slivník sa konal dňa 21.júna 2009 7.ročník súťaže o pohár starostu obce. Súťaž bola organizovaná ako dva pokusy PU s vodou na sklápacie terče, časy merané ručne, počítal sa lepší dosiahnutý čas.
Dosiahnuté umiestnenie: ženy Chmeľov 33,97, Kendice 34,06
muži : Veľký Slivník 18,25, Hermanovce 19,00, Pušovce 19,31, Raslavice BJ 20,15, Šarišská Poruba 21,90, Chminianská Nová Ves 22,12, Skrabské VT 22,22, Kendice 24,39, Želmanovce SK 25,62, Bystré VT 25,75, Koprivnica SK 70,00
Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Lubovec/

Šarišská Poruba


Dňa 14.júna 2009 s v obci Šarišská Poruba konal 5 ročník súťaže o pohár starostu obce do vrchu. Súťaže sa zúčastnili tri družstvá žien a 14 družstiev mužov.Každé družstvo malo dva pokusy,časy merané ručne.Počítal sa čas lepšieho pokusu.
Dosiahnuté výsledky :
Ženy : Kendice 32,10, Gregorovce 32,37, Chmeľov NP
Muži : Raslavice BJ 19,50, Veľký Slivník 20,03, Terňa 20,94, Pušovce I 21,47, Bystré VT 23,15, Kendice 23,22, Skrabské 24,56, Pušovce II 25,38, Kapušany 28,12, Chmeľov 28,59, Šarišská Poruba 28,66, Okružná 30,06, Fintice 37,28, Gregorovce NP.
Foto : doplníme po spracovaní

Terňa.

7.júna 2009 sa v obci Terňa konal už 8.ročník súťaže hasičov o pohár starostu obce. Súťaže sa zúčastnilo 26 DHZ, ktoré si zmerali svoje sily v dvoh pokusoch požiarneho útoku s vodou na sklápacie terče. Čas meraný elektrickou časomierou. Do hodnotenia sa započítaval lepší čas z dvoch pokusov.
Dosiahnuté umiestnenie : ženy – Terňa 19,94, Ovčie 23,48, Gregorovce 24,13, Kapušany 31,86, Kendice NP,
Muži : Terňa 16,17 - v rozbroji 17,38, Vyšná Voľa BJ 16,17 - v rozbroji17,42, Zlaté BJ 17,06, Hankovce BJ 17,20, Hermanovce 18,29, Gregorovce 18,32, Veľký Slivník 18,41, Raslavice BJ 18,50, Bijacovce LE 19,45, Vyšný Mirošov SK 19,97, Šarišské Michaľany SB 19,99, Chminianska Nová Ves 20,06, Pušovce 20,52, Kendice 20,87, Olšavce BJ 21,04, Hrabkov 22,30, Šindliar 24,10, Kapušany 24,76, Koprivnice BJ 25,96, Okružná 26,25, Malý Slivník NP, po vykonaní PÚ bola meraná vylosovaná hadica.
Ternianska naberačka : súťaž o najrýchleší výstrek vody z 20m hadice po nasatí vody z nádrže. Prihlásiť sa mohli 2 trojčlenné družstvá z každého DHZ. Čas meraný elektrickou časomierou, každé družstvo malo iba jeden pokus.
Ženy : Terňa 11,26, Kendice 13,44, Gregorovce 14,63, Kapušany 15,20,
Muži : Terňa II. 8,92, Pušovce 9,10, Zlaté 9,31, Terňa I 9,38, Kendice 9,40, Hermanovce 9,49, Vyšná Voľa 9,51, Olšavce 9,52, Bijacovce 9,59, Chminianska Nová Ves 11,78, Kapušany 11,83, Gregorovce 19,50,
Podujatie v Terni bolo organizačne výborné pripravené a súťažiaci boli mohutne povzbudzovaní početným obecenstvom. Výsledky boli ocenené skutočne hodnotnými pohármi.Veľký obdiv si zaslúži putovný pohár starostu obce, ktorý vyrobili domáci hasiči a je a bude trofejou, ktorou by sa rád pochválil nejeden hasičský zbor.
Podujatie snímali aj pracovníci Slovenskej televízie a reportáž bude odvysielaná v rámci spravodajstva z regionov na druhom programe STV v stredu 10.6.2009 o 17,25 hod.
Foto . http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Terna/#album

Kapušany.


Dňa 17.mája sa v obci Kapušany konal už 8. ročník súťaže O pohár starostu obce.Súťaže sa zúčastnili 3 družstvá žien a 10 družstiev mužov.Každé družstvo malo dva pokusy v požiarnom útoku, časy merané elektrickou časomierou z Terne a jeden pokus štafety na 30m.Výsledný čas bol súčtom najlepšieho času v útoku a času štafety. Zaradením štafetovej disciplíny sa podstatne zmenil výsledok, lebo ani družstvo so silným strojom, alebo rýchlym útokom nemuselo byť víťazom, pokiaľ nezvládlo nástrahy štafety.
Dosiahnuté výsledky: ženy Kapušany 295,52, Terňa 296,76, Gregorovce 326,49, Najlepší PU Terňa 23,76, najlepšia štafeta Kapušany 267
Muži : Hrabkov 214,16, Terňa 222,60, Raslavice okr.BJ 236,57, Kendice 242,92, Kapušany 251,06, Hermanovce 253, Gregorovce 263,07, Bijacovce okr LE 282,46, Šarišská Poruba 305,60, Pušovce 317,04 , najlepší PU hermanovce 18,00, najlepšia štafeta Hrabkov 193
Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Kapusany_2009/
2008


Východoslovenská hasičská liga Staré


Dňa 28.septembra sa v obci Staré,okres Michalovce konal už 7.ročník Východoslovenskej hasičskej ligy.Súťaže sa zúčastnili najlepšie hasičské družstvá ,z okresných líg krajov Košice a Prešov.Každé družstvo malo dva pokusy požiarneho útoku s vodou,podľa Pravidiel požiarneho športu.Časy merané elektrickou časomierou.
Dosiahnuté výsledky : ženy : Terňa PO 19,90,,Vtáčkovce KS 21,02, Spišské Bystré PP 21,90, Jarovnice SB 22,00, Šuňava PP 22,57, Gregorovce PO 24,69, Staré MI 25,30, Lúčka SB 26,66, Kružlov BJ 29,71, Skároš KS 35,80, Novosad TV 47,70, Tvarožná KK NP
Muži : Gerlachov PP 15,43, Spišská Sobota PP 15,46, Terňa PO 15,74, Štôla PP 15,90, Hankovce BJ 15,94, Vyšná Voľa BJ 15,98, Vtáčkovce KS 16,06, Staré MI 16,90, Vyšná Rybnica MI 17,14, Veľký Slivník PO 17,28, Žakovce KK 17,30, Slavošovce RV 17,63, Jarovnice SB 18,17, Beniakovce KS 18,21, Hermanovce PO 18,37, Spišské Hanušovce KK 18,83, Šarišský Štiavnik SK 19,22, Nižný Mirošov SK 19,46, Tvarožná KK 20,03, Chrastné KS 21,81, Bijacovce LE,22,00, Stratená „A“ RV 23,25, Olšavce BJ 23,41, Lúčka SB 24,01, Novosad TV 24,60, Hniezdne SL 42,45, Krompachy SN NP.
Foto: http://dpopresov.rajce.idnes.cz/VsHL_Stare/

Lipovce

Vyvrcholením hasičskej sezóny v okrese Prešov v roku 2008 bola 17-ta pohárová súťaž,v ktorej si zmerali sily hasičské družstvá s pomaly už historickými strojmi PPS-8.Súťaž sa konala v obci Lipovce , ako prvý ročník o pohár starostu obce.Aj keď sa jedná o pomerne zastaralú techniku,niektoré družstvá dokázali urobiť ešte lepší čas,ako s PPS-12.Každé dužstvo malo dva pokusy,súťažilo sa podľa platných Pravidiel športovej súťaže,akurát nábeh bol skrátený na dva metre a pred útokom musel byť stroj naštartovaný do 120 sekúnd,časy merané elektrickou časomierou.Počítal sa lepší dosiahnutý čas z dvoch pokusov.
Dosiahnuté výsledky: ženy : Ovčie 37,63, Kendice 38,37, muži : Široké 27,02, Gregorovce 28,56, Hrabkov 30,25, Roškovany 30,61, Kapušany 30,77, Kendice 36,58, Lipovce 37,61, Hniezdne 38,06, Chminianska Nová Ves 38,35, Čičava 44,41, Kokošovce 45,07, Víťaz 67,03, Lipovce II 93,24
Doporučenie organizátorov a aj súťažiacich bolo ,vrátiť sa k súťažným pravidlám,ktoré boli v minulosti,lebo ťahanie hadíc sťažovalo podmienky súťaže a dodávku vody do prúdnic.Väčší efekt by sa dosiahol,keby boli hadice prenášané a rozvíjané.
Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Poharova_sutaz_Lip ovce/

Hermanovce

Dňa 20.septembra 2008 sa za mimoriadne nepriaznivého počasia v obci Hermanovce konala súťaž o pohár Alfonza Grejtáka..Súťažilo sa v dvoch pokusoch požiarneho útoku,časy merané ručne.
Dosiahnuté umiestnenie: ženy : Jarovnice 23,38, Kendice 31,88, muži . Vyšná Voľa 17,69, Hankovce 18,59, Hermanovce 19,66, Jarovnice 20,15, Hermanovce II 21,06, Kendice 21,50, Vlkanová 21,57, V.Slivník 22,40, Chminianska Nová Ves 25,15, Šarišské Michaľany 28,81, Hniezdne 29,50
Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Poharova_sutaz_Her manovce/


Nemcovce

Dňa 14.9.2008 sa v obci Nemcovce konala pohárová súťaž o pohár DHZ Nemcovce.Súťažilo sa v dvoch pukusoch PU s vodou,časy merané elektrickou časomierou.
Dosiahnuté umiestnenie : ženy : Gregorovce 25,42, Kendice 26,79, Čičava VT 27,76, Nemcovce 27,99, Ovčie NP, Muži : Raslavice BJ 19,44, Gregorovce 20,73, Pušovce 22,49, Kendice 22,58, Nemcovce 23,17, Čeľovce I 23,47, Vyšná Rybnica SO 24,18, Čierne VT 27,07, Čeľovce II 27,79, Čičava VT 33,36 Skrabské VT 35,39
Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Poharova_sutaz_Nem covce/

Čeľovce

Dňa 7.septembra 2008 sa v obci Pušovce konala pohárová súťaž o pohár starostu obce Čeľovce..Súťažilo sa v dvoch pokusoch požiarneho útoku s vodou,časy merané ručne,výsledkom bol lepší dosiahnutý čas z dvoch pokusov
Dosiahnuté umiestnenie . ženy : Kendice 27,37, muži : Hermanovce 20,16, Skrabské 20,33, Kendice 20,85, Pušovce 21,03, Čierne n.Topľou 25,59, Čeľovce 28,66, Kapušany 30,16,Čeľovce II 31,59
Foto: http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Poharova_sutaz_Cel ovce/

Žehňa

Dňa 7.septembra 2008 sa v obci Žehňa konal 9.ročník pohárovej súťaže.Súťažilo sa v dvoch pokusoch požiarneho útoku s vodou,časy merané ručne,výsledkom bol lepší dosiahnutý čas z dvoch pokusov.
Dosiahnuté výsledky : ženy : Kendice 23,14, muži : Kendice 21,71, Kokošovce 27,27, Lemešany 28,55, Lesíček 29,75, Žehňa 33,23, Drienov NP
Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Poharova_sutaz_Zeh na/

Ovčie

Dňa 31.8.2008 sa v obci Ovčie konala pohárová súťaž o pohár starostu obce za účasti 25 DHZ .Vzhľadom k poruche časomiery boli časy merané ručne.Každé družstvo malo dva pokusy.
Dosiahnuté umiestnenie : Ženy : Terňa 22,67, Ovčie I 24,52, Kendice 26,40, Ovčie II 28,03, Radatice 30,71, Víťaz 38,86, Lipovce 49,75, Muži : Terňa 16,33, Raslavice I 18,79, Krompachy 19,60, Kendice 21,09, Svinia 21,22, Bijacovce 24,14, Ovčie 24,51, Sedlice 24,53, Široké II 25,03,Lipovce II 25,15, Župčany 25,61, Hrabkov 25,79, Radatice 26,77, Široké I 27,74, Lipovce I 28,31, Víťaz 35,85, Chminianske Jakubovany 58,80, Raslavice II NP.
Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Poharova_sutaz_Ovc ie/

Veľký Slivník

24.augusta 2008 sa v obci V.Slivník konal 6.ročník súťaže o pohár starostu obce.
Dosiahnuté výsledky: ženy : Gregorovce 23,35, muži . Hermanovce 17,05, V.Slivník 19,09, Pušovce 20,35, Gregorovce 21,77, Skrabské 24,09, Záhradné 58,37
Foto : nebol som tam, kto má, buď mi foto pošle na capay@zoznam.sk , alebo donesie na USB,alebo CD na OV DPO a dodatočne ich zverejním..Takisto ďalšie fotografie,ktoré máte z hasičských súťaží a sú zaujímavé , je možné týmto spôsobom sprístupniť všetkým záujemcom o hasičský šport a DPO.

Drienovská Nová Ves

Dňa 24.augusta sa konal v obci Drienovská Nová Ves 1 ročník súťaže o pohár starostu obce. Družstvá mali dva pokusy v požianom útoku,čas meraný elektrickou časomierou a výsledkom bol lepší dosiahnutý čas.
Dosiahnuté umiestnenie : ženy : Kendice 27,81, muži : Kendice 20,95, Lesíček 21,80, Lipovce II 24,90, Dulová Ves 25,42, Drienov 28,09, Drienovská Nová Ves 29,96, Lipovce I 34,54
Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Poharova_sutaz_Dri enovska/

Lipníky

17.augusta 2008 sa v obci Lipníky konal už 27 ročník súťaže o pohár starostu obce , súťaže s najstaršou historiou v okrese Prešov..Časy merané ručne,terčom bola maketa ohňa, zhotovená z drevenej koštrukcie,ktorú bolo potrebné zhodiť z podstavca prúdom vody ..Čas sa bral ako lepší čas z dvoch pokusov,časy merané ručne.
Dosiahnuté výsledky : ženy : Ovčie 26,03 Kendice 28,80 , muži :Hermanovce 19,09, Pušovce 19,38, Kendice 22,55, Lipníky 22,73, Nemcovce 24,01, Čeľovce 24,39, Svinia 24,73, Terňa NP
Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Poharova_sutaz_Lip niky/

Pušovce

Dňa 10.8.2008 sa v obci Pušovce konala pohárová súťaž za účasti 10 DHZ.Každé družstvo malo dva pokusy,počítal sa lepší čas.
Dosiahnuté výsledky: ženy : Kendice 29,72, muži : Pušovce I 20,85, Kendice 21,47, Lipníky 21,61, Veľký Slivník 22,20, Pušovce II 23,10, Čeľovce 25,02, Skrabské 25,90, Nemcovce 26,72, Kapušany 28,94
Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Poharova_sutaz_Pus ovce_2008/

Hrabkov

Dňa 10.8.2008 sa v obci Hrabkov konal už 10.ročník súťaže O pohár Imricha Hadvábneho,za účasti 14 DHZ.Každé družstsvo malo dva pokusy,výledný čas bol lepší čas z dvoch pokusov.Meranie bolo elektrickou časomierou.
Dosiahnuté výsledky : ženy : Terňa 21,10, Hrabkov 24,79, Široké 26,81, Ovčie 31,29, Lipovce 66,02, muži : Terňa 17,24, Hermanovce 20,40, Hrabkov 20,63, Lipovce II 27,23, Lipovce I 27,87, Víťaz 45,19, Široké 51,23
Súťaže sa zúťastnili aj dve družstvá hasičov z Poľska z gminy Rzepnik a Odrzykoň,ktoré súťažili v prvom kole s vlastnou technikou a v druhom využili techniku DHZ Hrabkov
Počasie vyšlo a zúčastnené hasičské družstvá dokázali,že sú schopné splniť úlohy, postavené pred hasičský zbor pri likvidácii požiaru
Súťažné družstvá po vyhodnotení ukončili svoju činnosť v kultúrnom dome obce Hrabkov pri družobnej zábave,v ktorej sa nebral ohľad na pohlavie a národnosť.Akcia bola zodpobedne pripravená a pripíše sa k predchádzajúcim akciám,ktoré zorganizovali DHZ okresu Prešov v roku 2008
Foto: http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Poharova_sutaz_Hra bkov/

Gregorovce

Dňa 3.8.2008 sa v obci Greborovce konal 3.ročník súťaže O pohár starostky obce.Hasičské družstvá mali dva pokusy ,časy merané elektrickou časomierou.Výsledný čas je súčtom časov obidvoch pokusov.
Dosiahnuté výsledky: ženy : Terňa 40,90, Gregorovce 53,83, muži : Terňa 42,60, Šarišské Michaľany 64,93, Záhradné 90,47, Fulianka 110,83, Gregorovce NP+58,52,
Najlepší útok v súťaži Terňa muži 15,84 a v pokuse mimo súťaž s požičaným strojom od Greboroviec 15,70, v kategórii ženy bol najlepší pokus Terňa 18,64

Sedlice

Prvú augustovú nedeľu sa v obci Sedlice konal 1.ročník súťaže O pohár starostu obce. Sedličania majú už skúsenosti s usporiadaním okresných kôl a obvodových kôl hasičských súťaží,ale v tomto roku sa rozhodli pre zahájenie novej tradície-súťaže O pohár starostu obce.Podujatie sa konalo pri OcÚ,vedľa hasičskej zbrojnice,ktorú čaká úplná rekonštrukcia za pomoci peňazí z EU,vyčlenených na rekonštrukciu hasičských staníc.
Súťaže sa zúčastnilo 5 družstiev žien a 7 družstiev mužov. Prvé kolo bolo za krásneho slnečného počasia,ale v druhom súťažiaci bojovali s dažďom,ktorý nezabránil tomu,aby útoky družstvá dokončili.
Každé družstvo malo dva pokusy,časy merané ručne.
Dosiahnuté výsledky: ženy : Ovčie 29,16,Sedlice 31,75, Ľubovec 31,81, Radatice 32,25, Kendice 33,80, muži : Kendice 21,31, Sedlice 22,25, Ľubovec 24,90, Bajerov II 26,03, Bajerov I 26,37, Radatice 29,05, Nový Salaš 38,72
Počas vyhodnotenia predseda OV DPO Prešov Peter Cápay odovzdal členom DHZ Sedlice medaily Za príkladnú prácu,vernosť a mimoriadne zásluhy.
Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Poharova_sutaz_Sed lice/

16.ročník Šarišského pohára Sveržov

27.7.2008 sa v obci Sveržov,okres Bardejov, konal už 16.ročník Šarišského pohára.Usporiadatelia aj napriek celotýždňovým dažďom dokázali pripraviť vyhovujúce podmienky pre vykonanie tejto súťaže.Pohára sa pravidelne zúčastňujú tie najlepšie hasičské družstvá okresov Bardejov,Prešov,Sabinov,Stará Ľubovňa a Svidník.Súťaží sa v kategorii mladí hasiči,dorastenky,dorastenci,muži,ženy,muži nad 35 a ženy nad 30 rokov a hasiči z povolania.Podrobnosti o podmienkách a históriu obce Sveržov nájdete na stránke obce
http://www.sverzov.sk/view.php?nazevclanku=Šarišsk ý-pohár-výsledková-listina&cisloclanku=2008070001
Dosiahnuté výsledky:
Mladí hasiči :
Hertník BJ 83,20, Chminianska Nová Ves PO 84,60, Lúčka SB 87,40, Nová Ľubovňa SL 88,80
Dorastenky : Ľubovec PO 26,02, Plaveč SL 28,94, Mokroluh BJ 31,46, Lúčka SB 31,88
Ženy : Jarovnice SB 23,34, Gregorovce PO 23,45, Hniezdne SL 34,92, Kružlov BJ 38,45
Ženy nad 30 rokov : Hrabkov PO 26,67, Bodovce SB 34,71, Sveržov BJ 39,33
Muži nad 35 rokov : Nižné Ružbachy SL 24,51, Roškovany SB 24,71,Sveržov BJ 29,92, Hrabkov PO 34,07, Lúčka SK 48,02
Dorastenci : Jarovnice SB 18,97, Vyšný Mirošov SK 21,04, Zlaté BJ 21,32, Ľubovec PO 21,48, Nižné Ružbachy SL 22,98
Muži : Hankovce BJ 17,20, Hermanovce PO 18,35, Terňa PO 18,84, Becherov Bj 19,79, Sveržov BJ 20,47, Šarišský Štiavnik SK 21,60, Nižné Ružbachy SL 22,82, Vyšný Mirošov SK 23,30, Červenica SB 27,75, Torysa SB 34,19,
Hasiči z povolania : Stará Ľubovňa 30,31.
Putovný pohár získali už po 16-ty krát hasiči okresu Prešov.Ďakujem všetkým,ktorí sa o jeho získanie zaslúžili.
Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Sarissky_pohar_Sve rzov_2008/

Hubošovce

20.7.2008 sa v obci Hubošovce konal už 30.ročník súťaže O pohár Stráža.Súťaže sa zúčastnil aj prezident DPO SR JUDr.Jozef Minárik.Súťažilo sa v dvoch pokusoch požiarneho útoku,časy merané elektrickou časomierou.
Dosiahnuté výsledky: ženy : Terňa 18,58, Gregorovce 21,95, Lúčka 24,50, Malý Slivník 25,12, Jarovnice 27,70, Ovčie 29,03,Torysa 44,49
Muži : Terňa 15,81, Jarovnice 17,02, Vtáčkovce 17,30, Veľký Slivník 17,73, Pušovce 19,65, Kendice 20,38, Raslavice 20,62, Lúčka 22,07, Gregorovce 22,27, Malý Slivník 22,97, Hubošovce 24,82, Rožkovany 26,00, Fintice 27,26, Fulianka 27,86, Torysa 29,52, Bodovce 34,41, Uzovce 62,79, Jakubovany 83,39
Súťaže sa zúčastnili aj hasiči z Poľska,ktorí s našou PPS 12 dosiahli čas podľa ich pravidiel 45,79
Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Hubosovce_2008/

Bzenov

20.júla 2008 sa v obci Bzenov konala súťaž o pohár starostu obce. .Hasičské družstvá súťažili v požiarnom útoku z vodného zdroja do kopca na terče ,ktorými boli 5 litrové plechovky,za použitia vývevy a v požiarnom útoku s použitím ejektora..Výsledný čas bol súčet obidvoch pokusov.Mnohí zo súťažiacich sa priznali,že ani vo sne sa im nesnívalo,čo je to ejektor a aký má význam.Usporiadatelia pripravili podujatie na vysokej úrovni,ktoré sa rovná faktickej previerke pripravenosti,pri ktorej sa dokonale preverí technika a aj umenie členov DHZ pre skutočný zásah.V prestávke sa predviedli aj domáci mladí hasiči z krúžku mladých požiarnikov,ktorí divákom predviedli štafetu na 8x50 m cik-cak,pri ktorej dosiahli čas 79,90 s.
Obohatením podujatia bola aj ukážka práce T.O.R. Rescue o.z. adresa stránky http://www.torrescue.sk , ktorí majú aj základňu v obci Bzenov. Predviedli vodných záchranárskych psov,záchranu osôb z havarovaného vozidla,spoluprácu so záchranármi s Maďarska,záchranu osôb z budovy a ukázali,že sú schopní plniť aj naše hasičské disciplíny v požiarnom útoku a prácu s ejektorom. Za svoju činnosť obdržali potlesk od prítomných divákov.
Dosiahnuté výsledky: ženy Rokycany 101,88, muži : Kendice 55,25, Lesíček 57,34, Radatice 97,19, Bzenov 80,19, Rokycany 129,98, Župčany NP+38,40
Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Bzenov_2008/

Župčany

Výsledky pohárovej súťaže Župčany 6.7.2008
Ženy :
Gregorovce 25,07, Chminianska N.Ves 28,48, Ľubovec 30,11, Kendice 31,36, Župčany 33,46,
Muži : Hermanovce 19,67, Chminianska N.Ves 21,03, Ľubovec 21,91, Svinia 23,65, Kendice 25,30, Župčany 26,79, Šindliar 31,19, Gregorovce 31,29, Fulianka 32,03, Lipovce 32,23, Jarovnice 33,27, Chminianska N.Ves II NP
Hasiči OSP Mytarka Poľsko 82,72
Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Poharova_sutaz_Zup cany_6.7.2008/

Terňa

1.júna 2008 sa v Terni konal 7. ročník pohárovej súťaže v hasičskom športe.Súťažilo sa v dvoch pokusoch požiarneho útoku na sklápacie terče,časy merané elektrickou časomierou.
Štáb súťaže :Marián Mikolaj – veliteľ súťaže,Peter Cápay – hlavný rozhodca,Milan Tomčo – rozhodca disciplíny, Peter Tomčo a Ján Bednár- rozhodcovia na základni, Pavol Jakubčo-rozhodca pri terčoch,Peter Senderák-meranie hadíc,Mikuláš Oravec,Štefan Magda a Dušan Stašík-časomerači,Štefan Mikolaj – komentátor.
Dosiahnuté časy: ženy : Terňa 21,87, Gregorovce 24,93, Kendice 35,20, Ovčie NP, muži : Prešov 16,37, Štola 16,76, Hankovce 17,11, Terňa 17,15, Hermanovce 20,05, Gregorovce 20,42, Vtáčkovce 20,49, Kendice 21,93, Malý Slivník 21,98, Hrabkov 26,53, Lemešany 27,65, Veľký Slivník 28,11, Ovčie 29,08, Záhradné 33,08
Atrakciou podujatia bolo pristátie bojového vrtuľníka z Leteckej základne Prešov a zásah profesionálnych hasičov z Prešova na horiacu maketu motorového vozidla.Pre deti pri príležitosti ich sviatku boli pripravené zaujímavé súťaže ,jazda na koníkovi ...Počasie mimoriadne prialo a po dlhej dobe súťažiaci ,rozhodcovia a diváci v Terni nezmokli.
Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Poharova_sutaz_Ter na/

Kapušany

Dňa 18.mája 2008 sa v obci Kapušany konal už 8.ročník pohárovej súťaže o pohár starostu obce, počas ktorého si členovia DHZ pripomenuli aj 85.výročie založenia hasičského zboru v Kapušanoch. Súťažilo sa v dvoch pokusoch požiarneho útoku podľa pravidiel požiarnickeho športu.
Dosiahnuté výsledky : ženy : Terňa 22,75, Kendice 29,42, Gregorovce 68,02 muži : Prešov 17,07, Terňa 17,82, Raslavice 19,98, Gregorovce 20,18, Veľký Slivník 20,54, Pušovce 20,54, Lipníky 23,56, Šarišská Poruba 23,75, Chmeľov 30,57, Kendice 31,54, Kapušany 32,13.
Časy merané elektrickou časomierou z Terne.Kladom podujatia bolo,že rozhodovanie pohárovej súťaže zabezpečili okrskoví funkcionári .
Nádherný bol pohľad na najmladšieho hasiča, Mateja Kmeca z Veľkého Slivníka,ktorý má tri roky a už sa zúčastnil ako divák v hasičskej uniforme na druhej hasičskej súťaži.Maťko je odvážny a rád povzbudzuje svojích kamarátov a teší sa na dobu,keď aj on bude môcť súťažiť.
Foto . http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Kapusany/
http://dpopresov.rajce.idnes.cz/100_FUJI/

Záhradné

4.mája za pomerne nepriaznivého počasia sa v obci Záhradné konala prvá pohárová súťaž dobrovoľných hasičov okresu Prešov.Súťažilo sa v dvoch pokusoch požiarneho utoku s vodou.
Dosiahnuté umiestnenie:
Ženy :
Terňa 28,26, Gregorovce 29,03, Záhradné 51,90 s.
Muži : Prešov 18,92, Terňa 19,28, V.Slivník 21,78, Gregorovce 23,14, Š.Poruba 24,19, Kendice 29,22, Záhradné 32,12, Pušovce 32,69, Lipníky NP
Časy merané elektrickou časomierou.
Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Sutaz_Zahradne_4.5 .2008/

2007


Čeľovce

Dňa 16.septembra sa v obci Pušovce konal 8.ročník súťaže O pohár starostu obce Čeľovce. Každé družstvo malo dva pokusy PÚ,časy merané ručne.
Dosiahnuté výsledky : ženy Nemcovce 27,55, muži Nemcovce 22,79, Šarišská Poruba 22,99, Čeľovce 24,90, Kendice 26,51, Pušovce 26,70, Lipníky 28,41, Čierne n.Topľou 28,47, Demjata 34,25

Žehňa

Dňa 16.septembra sa v obci Žehňa konala súťaž O pohár starostu obce .Každé družstvo malo dva pokusy PÚ,časy merané ručne.
Dosiahnuté výsledky : ženy Bretejovce 27,93, muži Lesíček 22,39, Bretejovce 23,56, Mirkovce 23,84, Kendice 25,50, Drienov 26,03, Dulová Ves 26,34, Drienovská Nová Ves 28,72, Kokošovce 28,84, Žehňa 28,87, Lemešany 34,09

Hermanovce

15.septembra sa konal v popoludňajších hodinách 2.ročník Alfonza Grejtáka v obci Hermanovce.Pamiatku bývalého predsedu DHZ si prítomní uctili položením kytice kvetov na hrob zosnulého. Požiarne družstvá mali dva pokusy,časy merané elektrickou časomierou a hodnotený bol lepší čas.
Dosiahnuté výsledky : ženy – Jarovnice 22,72, Bystré 23,82, Hniezdne 27,25, muži Hermanovce I 16,44, Prešov 16,59, Jarovnice 17,51, Hniezdne 21,29, Pušovce 23,64, Veľký Slivník 24,05, Ondrašovce 28,47, Chminianská Nová Ves 30,22, Skrabské 31,13, Hermanovce II v obidvoch pokusoch neplatný pokus.
Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Hermanovce_2007/

Ovčie

15.septembra sa konala v obci Ovčie pohárová súťaž O pohár starostu obce za účasti 10 DHZ.Požiarne družstvá mali dva pokusy,časy merané elktrickou časomierou a hodnotený bol lepší čas.
Dosiahnuté výsledky : ženy –Hrabkov 21,61,Terňa 22,69, Ovčie 33,80, muži – Prešov 15,89, Krompachy II 20,65, Krompachy I 23,73, Hrabkov 25,26, Široké 29,05, Križovany 39,33, Chminianské Jakubovany 49,77.
Na záver podujatia boli odmenení starostom obce aj niektorí z najstarších členov DHZ,ktorí mali v minulosti najväčší podiel na dosahovaných výsledkoch dobrovoľných hasičov obce Ovčie.
Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Ovcie_2007/

Šarišská Poruba

Za účasti 8 DHZ sa 2.septembra, v ťažkom teréne v obci Šarišská Poruba konala pohárová súťaž O pohár starostu.Výnimočnosť tejto súťaže bola v tom,že sa súťažilo do kopca.Nejeden súťažiaci pri príchode zostal v údive.Nie každý bol zvyknutý na takýto terén.Ale všetky pokusy požiarneho útoku boli platné.Každé družstvo malo dva pokusy,časy merané ručne.
Dosiahnuté výsledky : ženy Kendice 50,94, muži Svinia 24,79,Pušovce 28,64, Čeľovce 30,14, Šar.Poruba 30,77,