Svet-Stranek.cz
Osobní stránka na adrese: ovdpopresov.svet-stranek.cz
Okresný  výbor DPO Prešov

Úvod:Osobní stránka na adrese: ovdpopresov.svet-stranek.cz

Úvod

Vítame Vás na stránke dobrovoľných hasičov okresu Prešov.
Ak máte záujem o zverejnenie svojích článkov a fotografií z hasičských akcií v obciach okresu Prešov,zašlite ich cez http://www.uschovna.cz/ na adresu capay@windowslive.com
Adresa OV DPO Prešov je dpoovpo@hotmail.com
Kontakt cez Skype dpoovpo

2018


15. ročník Halovej súťaže O pohár primátorky mesta Prešov.

Dňa 16. novembra 2018 sa už po 15. Krát stretli v meste Prešov členovia krúžkov mladých hasičov, aby si na záver hasičskej sezóny v okrese Prešov zmerali svoje sily v požiarnom trojboji, organizovanom mestom Prešov, ÚzO DPO Prešov, DHZ Prešov, za podpory hasičov zo Sedlíc , Víťaza a ďalších. Čestným hosťom podujatia je už tradične prezident DPO SR p. Pavol Ceľuch.
Mladí hasiči vo veku 8-16 rokov súťažia v troch disciplínach : štafeta 8x50m, štafeta dvojíc a uzlová štafeta. Výsledný čas je súčtom časov jednotlivých časov, od ktorých sú odpočítané výhodové body za vek. Súťaží sa v kategórii dievčatá a chlapci.
Perličkou na súťaži bola účasť žiakov materskej školy Sedlice, ktorí ukázali,že aj tí najmladší zvládnu prácu s hasičským náradím.
Dosiahnuté výsledky / výhodové body za vek,čas štafety 8x50m, čas štafety dvojíc, čas uzlovej štafety a výsledký čas /
Dievčatá :
1. Bystré 4 41,01 59,41 23,24 119,66
2. Podolínec 2 45,26 53,75 23,67 120,68
3. Becherov 2 42,77 54,81 32,20 127,78
4. Široké 2 51,67 57,62 28,50 135,79
5. Chmin. Nová Ves II. 8 50,18 64,60 32,78 139,56


6. Chmin. Nová Ves I. 4 50,68 60,60 36,35 143,63
7. Osikov 6 51,91 62,68 35,63 144,22
8. Veľký Slivník 4 43,03 62,50 43,53 145,06
9. Sedlice I. 6 47,37 62,43 42,50 146,30
10. Sedlice II. 8 48,75 68,69 36,87 146,31
11. Fulianka 4 44,53 61,28 46,25 148,06
12. Kamenica I. 6 57,56 62,23 42,31 156,10
13. Šindliar II. 6 49,60 69,75 46,73 160,08
14. Červenica 8 52,74 68,69 47,40 160,83
15. Demjata II. 4 55,44 65,10 48,90 165,44
16. Šindliar I. 8 57,93 73,41 44,53 167,87
17. Soľ 4 52,49 64,09 59,38 171,96
18. Kamenica II. 10 49,63 81,63 57,96 179,24
19. Kokošovce 10 52,14 81,84 76,07 200,05
20. Kamenica III. 10 61,69 81,19 81,13 214,01
21. Demjata I. 12 59,97 81,14 137,97 267,08
22. Terňa 14 65,51 114,68 130,84 297,03
23. Sedlice III.
Materská škola 14 83,06 195,00 88,96 353,02

Chlapci :
1. Bystré 2 38,84 56,71 27,52 121,07
2. Víťaz 4 46,11 57,12 27,44 126,67
3. Becherov 4 40,59 57,69 32,59 126,87
4. Chmin. Nová Ves II. 4 41,91 59,53 31,38 128,82
5. Bystré II. 6 48,74 59,77 27,56 130,07


6. Fulianka 6 44,78 58,12 42,17 139,07
7. Sveržov II. 4 44,46 63,65 36,65 140,47
8. Soľ 2 42,83 62,69 38,09 141,61
9. Kokošovce II. 6 45,69 68,34 37,74 145,72
10. Ľubotice I. 4 50,56 62,69 38,90 148,15
11. Podolínec 6 46,45 71,72 37,48 149,65
12. Červenica 6 46,45 63,78 45,87 150,10
13. Prešov I. 2 51,76 61,50 42,36 153,62
14. Veľký Slivník 8 42,64 76,25 44,38 155,27
15. Prešov II. 8 47,40 71,25 46,66 157,31
16. Oľšavce 6 41,80 69,22 47,55 157,57
17. Kokošovce I. 2 48,81 78,16 40,47 165,44
18. Sveržov I. 14 55,38 75,09 50,82 167,29
19. Široké 4 47,67 78,22 46,63 168,52
20. Osikov II. 8 53,93 72,65 51,07 169,65
21. Sedlice I. 10 55,79 70,62 57,69 174,10
22. Kamenica II. 8 52,11 77,94 52,46 174,51
23. Bystré III. 8 58,40 88,42 41,33 180,15
24. Sedlice II. 12 64,54 79,54 56,57 188,65
25. Kamenica I. 12 61,19 85,50 66,31 201,00
26. Jurské 10 76,27 82,60 63,53 212,40
27. Ľubotice II. 10 68,90 88,06 65,75 212,71
28. Demjata 12 59 ,16 82,53 117,61 247,30
29. Terňa 10 58,46 94,31 116,33 259,10

Cena – najlepší vedúci KMH – Vasiľ Feckanič
Najmladšia – Ľubica Gajdošová – ZŠ Terňa
Najmladší – Tomaš Olejár – DHZ Sedlice
Putovné poháre – Bystré - chlapci aj dievčatá


Foto Peter Cápay : https://dpopresov.rajce.idnes.cz/15.rocnik_halovej _sutaze
https://ctrlv.cz/dlWL
https://ctrlv.cz/aYJE

Dejiny hasičstva v Prešovskom kraji.

Dňa 23.októbra 2018 sa v rámci Dňa Prešovského samosprávneho kraja stretli zástupcovia okresných výborov DPO, kraja Prešov, KV DPO, KR HaZZ, držiteľov titulu „Zaslúžilý člen DPO SR, mesta Prešov a ďalších s predsedom Prešovského samosprávneho kraja Milanom Majerským, aby slávnostne uviedli do života unikátnu publikáciu , ktorá mapuje históriu dobrovoľných hasičov v Prešovskom kraji, pod názvom „Dejiny hasičstva v Prešovskom kraji“. Slávnostný akt začal podaním hlásenia predsedom Krajského výboru DPO Mariánom Rušinom predsedovi PSK p. Majeskému, ktorý pozdravil prítomných. Vo svojom príhovore ocenil význam a prácu dobrovoľných hasičov na úseku požiarnej ochrany na území kraja. Pripomenul aj to, že najstarší požiarny zbor na Slovensku bol založený roku 1847 práve v Prešove. Knihu na uvedenie do života priniesli Zaslúžilí členovia DPO SR Michal Soroka a Štefan Mikolaj. Akt „krstu“ bol prevedený pieskom, jedným z pomocných prostriedkov hasičov.
Prezident DPO SR Pavol Ceľuch poďakoval pánu Majerskému za pomoc pri vydaní knihy , ako aj za pomoc pri rozvoji požiarnej ochrany v kraji Prešov, na základe čoho odovzdal menovanému striebornú medailu „Za spoluprácu“, udelenú krajskou organizáciou DPO SR.
Stretnutia sa zúčastnila aj primátorka mesta Prešov .Andrea Turčanská, krajský riaditeľ HaZZ Prešov p.Ján Goliáš, riaditeľ OK HaZZ Prešov Ľubomír Toďor, funkcionári okresných organizácii DPO kraja Prešov a mnohí ďalší.
Po slávnostnom akte sa zhromaždenie presunulo pred budovu PSK, kde bod slávnostne odovzdaný výtlačok knihy do knižného fondu Podduklianskej knižnice Svidník. Na záver bolo prevedené spoločné fotografovanie prítomných.


Foto /eter Cápay : https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Nova_kniha_hasico v

Cvičenie hasičov na Delni

Dňa 2.októbra 2018 sa na prírodnom kúpalisku Delňna v Prešove konalo súčinnostné cvičenie dobrovoľných a profesionálnych hasičov,ktorého cieľom bolo získanie praktických skúseností s pri ovládaní techniky z protipovodňových vozíkov,ktoré boli dodané dobrovoľným hasišským zborom . Zároveň bola preverená aj funkčnosť prostriedkov,ktoré sú vo výbave vozíkov.Cvičiaci získali skúsenosti pri stavbe protipovodňovej steny, ktorej dlžka bola vyše 200 metrov. Nepriaznivé počasie ukázalo na to,že v skutočných podmienkach pri záplavách nikto nemôže podceniť predpísanú výstroj,lebo by sa mu to nepríjemne vrátilo na poškodení zdravia.
Počty účastníkov: hasiči z povolania 20,dobrovoľní hasiči 125. Cvičenia sa zúčastnilo 29 DHZ . Územná organizácia vlastní 65 protipovodňových vozíkov. Na cvičenie boli prizvané aj DHZ Kvačany, Vyšná Šebastová, Kapušany, Terňa, Fričovce a Fulianka, ktorí na výcviku neboli, ale tieto sa cvičenia nezúčastnili.
Foto Peter Cápay : https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Delna_jesen_2018

Cvičenie v Lipovciach

Text doplním.
Foto : https://dpopresov.rajce.idnes.cz/30.9.2018_cviceni e_Lipovce

Ľubotice 22.9.2018

Súťažilo sa v dvoch pokusoch PÚ v kategórii do a nad 1500 cm. Zúčastnili sa družstvá mužov.
Výsledky do 1500 cm : Čičava 17,06, Šarišské Sokolovce 20,01, Ľubotice 23,84, Žipov B 27,11
Výsledky nad 1500 cm : Plavnica 17,39, Žipov A 18,79, Prešov 19,01


Toryský pohár

Dňa 22.9.2018 sa v obci Hendrichovce konal už 4. Ročník Toryského pohára,ktorého sa zúčastňujú DHZ okresov Sabinov a Prešov. Každé družstvo malo dva pousy PÚ,počítal sa lepší dosiahnutý čas.
Výsledky ženy : Chminianska Nová Ves 23,58, Kojatice 23,82, široké 24,36, Orkucany 30,83, Pečovská Nová Ves 32,61, Nemcovce 37,03, Torysa 61,87
Muži : Pušovce 17,68, Kojatice 18,44, Chminianska Nová Ves 19,02, Hendrichovce 19,41, Ražňany 19,75, Pečovská Nová Ves 19,84, Šarišské Sokolovce 21,88, Torysa 23,68, Široké 26,20, Kamenica 52,73,


Lipovce PS-8 do kopca 15.9.2018

Každé družstvo malo dva pokusy, výsledný čas je súčtom obidvoch.
Dosiahnuté výsledky ženy : Sedlice 101,91, Široké 118,34, Chminianska Nová Ves NP
Muži: Hendrichovce 76,21, Široké- 1 93,34, Hendrichovce -2 94,35, Sedlice 98,29, Šindliar 111,78, Široké 2 128,12, Lipovce NP+35,18, Chminianska Nová Ves NP
TOHATSU
Ženy
Chminianska Nová Ves NP+ 49,99
Muži : Hendrichovce -1 65,22, Lipovce 76,41, Chminianska Nová Ves 79,03, Široké- 1 80,34, Šindliar 86,12, Spišské Vlachy 93,45
Prebor jednotlivcov
ženy:
Jankaninová Lívia Chminianska Nová Ves 25,91, Timková Božena Sedlice 32,76
muži : Pastirčák Matúš ChNV 19,96, Janiga Matúš Šindliar 21,57, Andraščík Lukáš 23,69, Košík Jakub 26,71, Pastirčák Dominik ChNV 28,27, Imrich Stanislav Šindliar 30,64, Puliš Erik Široké 31,95, Fedor Pavol 34,98,


Kojatice O pohár starostu obce 9.9.2018

Výsledky pohárovej súťaže:
Športové hadice ženy :
Svinia 19,83, Chmiňany 20,79
Muži: Dlhé nad Cirochou 15,34, Drienov A 15,88, 16,43, Kojatice 16,79, Chminianska Nová Ves 17,28, Žbince 17,76, Drienov B 17,88, Chmiňany B 20,74
Hrubé hadice ženy : Kojatice 21,08, Pušovce 24,45, Široké 33,47, Hrabkov 45,07
Muži : Pušovce 16,68, Lažany 17,16, Lipovce 17,64, Bertotovce 17,83, Hendrichovce B 19,17, Žipov 20,24, Široké 25,72, SOŠt. Prešov 26,00


Hasiči deťom.

Dňa 9. septembra 2018 členovia DHZ Prešov, Lemešany ,Župčany a Hazz Chmeľov pripravili v priestoroch ZŠ Májové námestie na Sekčove ukážku požiarnej techniky hasičských zborov . Moderátorom podujatia bol Milan Zimnýkoval , známy z komentovania relácie Tvoja mama varí lepšie ako moja, nazývaný „ Junior „ , spolu s predsedom DHZ Prešov, Braňom Obalom. Deti mali možnosť v praxi použiť prenosné hasiace striekačky, zatočiť lafetou na požiarnej striekačke, spustiť požiarnu húkačku, rozprávať do rozhlasového zariadenia a mnoho ďalších atrakcií, pripravených hasičmi. Moderátor Milan navyše veľmi ochotne rozdával svoje fotografie s podpisom a pózoval s divákmi na spoločných fotografiách. Účasť detí a rodičov bola veľká. Po spoločnej fotografii hasiči pre deti pripravili tzv. „Penovú šou „ kde sa deti mohli vyblázniť v pripravenej pene, vytvorenej z požiarneho vozidla za pomoci penidla. Veríme, že podobné podujatia budú pokračovať aj v budúcnosti. Hasiči, ďakujeme za Vašu prácu.
Foto Peter Cápay : https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Hasici_detom_2018


Železný hasič Prešov 2018


Dňa 29.auusta 2018 sa v Prešove na sídlisku III v priestoroch dopravného ihriska konal už druhý ročník súťaže Železný hasič. Toto podujatie organizuje DHZ Prešov v spolupráci s mestským úradom. Súťažiacim výnimočne prialo aj počasie, keď v doterajšej histórii súťaže prvý krát nepršalo. Pretekárom usporiadatelia pripravili pomerne náročnú trať, na ktorej bolo plnené 7 úloh, ktoré preverili sily každého, kto sa podujal túto trať absolvovať.
Podujatie otvorila primátorka mesta Ing. Andrea Turčanská. Vo svojom vystúpení vyjadrila uspokojenie s prácou dobrovoľných hasičov mesta, ktorí sú ochotní pomáhať pri záchrane majetku obyvateľov mesta. Ocenila aj prácu s mládežou a aktivity dobrovoľných hasičov pri propagácii požiarnej ochrany a ich nasadenie pri rúznych spoločenských akciách v meste a blízkom okolí.
Súťaže sa zúčastnilo celkom 51 súťažiacich, z toho 13 žien, 3 hasičov z povolania ,34 dobrovoľníkov a jeden mladý hasič.

Výsledky zo železného hasiča:
Kategória Ženy


Jana Bednariková 3,17, Daniela Pitoňáková 3,21, Marianna Palugová 3,31,Dominika Szemanová 3,42, Patrícia Jusková 3,55, Sofia Michňáková 4,03, Pavlína Haboráková 4,09
Radka Gaľanová 4,10,Katarína Balogová 4,15,Natália Zapachova 4,21, Barbora Kuchtova 4,32, Michaela Vaculiková 4,43 , Anna Šipošova Dudrova 5,31

Kategória Muži dobrovoľník

Lukáš Fridman 2,52, Kristián Škovran 3,17, Tomáš Fridman 3,18, František Ridzoň 3,23,Maroš Bošeľa 3,28,Peter Kľoc 3,30,Gregor Ilošvaj 3,41,Jakub Šejna 3,46,Juraj Štefánik 3,51,Tomáš Grečko 3,53, Martin Grečko 4,06,Marián Pitoňak 4,13,Patrik Zavacký 4,14,Miroslav Kočiščák 4,22,Patrik Marcin 4,22,Marek Mikovič 4,24,Richard Mojzeš 4,36,Stanislav Imrich 4,49,Miroslav Kunc 4,57, Michael Jurek 5,03,Ondrej Koločík 5,12, Marek Kuchta 5,13,Šimon Hudák 5,14,Jakub Slivinský 5,20,Dávid Kočan 5,28, Patrik Kočiščák 5,51,Štefan Džačovsky 6,07,Kristián Uličný 6,20,Ján Kostelník 6,37, Dominik Vadina 6,44, Michal Polaček 7,02, Filip Smrek 7,52, Dominik Dražinský 8,15
Martin Šipoš NP, Jan Barnoky NP, Martin Bilský NP

Kategória Muži profesional

Matúš Bali Hudák 3,34, František Ridzoň 3,58, Jakub Mikuláš 8,21

Víťazi získali hodnotné ceny . Ďakujeme sponzorom, usporiadateľom a všetkým ktorí prispeli k úspešnému vykonania tohto krásneho a náročného podujatia. Veríme, že bude mať ešte veľa budúcich ročníkov.


Foto Peter Cápay https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Zelezny_hasic_201 8

Prešov 3. Ročník O pohár primátorky mesta Prešov

Dňa 25. augusta sa v Prešove na ihrisku SOŠ technickej v Prešove konal už v poradí tretí ročník pohárovej súťaže DHZ a 5.kolo šarišskej ligy. Organizátorom podujatia sa podarilo pripraviť skutočne pekné podujatie, ktoré si aj podľa úvodných slov pani primátorky získava stále viac priaznivcov. Požiarna ochrana má aj na škole veľkú podporu a žiaci školy majú dve hasičské družstvá, ktoré sa do ochrany pred požiarmi aktívne zapájajú.
Hasičské družstvá mali dva pokusy v požiarnom útoku, počítal sa lepší dosiahnutý čas. Pohárová súťaž bola vykonaná podľa pravidiel požiarneho športu a Šarišská liga podľa pravidiel ligy.
Dosiahnuté výsledky – Pohárová súťaž ženy nad 1500 : Bretejovce 19,02, Bzenov 19,56, Lemešany 21,68, Svinia 22,49, Chminianska Nová Ves a Široké NP
Muži nad 1500 : Brestov A 14,84, Bretejovce 15,07, Drienov A 15,38, Kojatice 15,42, Gaboltov 16,14, Pušovce 16,45, Brestov B 16,60, Dlhé nad Cirochou 17,18, Bzenov B 17,70, Chminianska Nová Ves 18,00, Drienov B 18,61, Ovčie 20,61, Bertotovce 22,05, Gelnica NP
Ženy do 1500 : Prešov 31,29
Muži do 1500 : Lipníky 22,74, Prešov 22,76, SOŠ technická NP
Šarišská hasičská liga ženy : Bretejovce 19,02, Lemešany 21,68, Svinia 22,49
Muži : Brestov A 14,84, Bretejovce 15,07, Drienov A 15,38, Gaboltov 16,14, Brestov B 16,60, Vyšná Šebastová 17,14, Drienov B 18,61, Hermanovce B 42,14, Prešov 42,70
Najlepší prúdar ženy pravý 18,50 Svinia, muži ľavý 14,42 Drienov A
Veľké poďakovanie usporiadateľom z DHZ Prešov - predseda Branislav Obal, mestu Prešov . hlavný podiel člen kancelárie primátorky mesta p. Peter Kulan, členom DHZ SOŠ technickej – p. Jaroslav Tartaľ, DHZ Ovčie – Štefan Magda, štábu ŠHL a celému radu pomocníkov, ktorí sa podieľali na úspešnom priebehu podujatia.
V závere pozývame na akciu Železný hasič,ktorá bude 29.augusta od 11,00 hod. na dopravnom ihrisku pri jazdeckom areály . Tu naši hasiči a hasičky ukážu svoju silu a vytrvalosť pri zdolávaní náročných úloh.
Foto Peter Cápay : https://dpopresov.rajce.idnes.cz/3_rocnik_2018


Brestov 19.augusta 2018 O Pohár predsedu DHZ a 4.kolo Šarišskej ligy

Dosiahnuté umiestnenie ženy : Čižatice 18,27, Vtáčkovce 18,95, Bretejovce 19,09, Svinia 21,48, Lemešany 21,60,
Muži : Vtáčkovce 14,11, Drienov A 15,20, Kecerovce 15,25, V.Šebastová 15,45, Brestov a 16,07, Gaboltov 16,27, Brestov B 16,37, Bretejovce 16,44, Drienov B 18,33, Ľubotice 22,93, Prešov 23,06
Šarišské liga ženy : Bretejovce 19,09, Svinia 21,48,
Muži : Muži nad 35 : Pušovce C 19,35, Veľký Slivník 19,72, Hermanovce 15,10, Drienov A 15,20, V.Šebastová 15,45, Brestov A 16,07, Gaboltov 16,27, Brestov B 16,37, Bretejovce 16,44, Drienov B 18,33, Prešov 23,06


Pohárová súťaž PS-8 , O putovný pohár ÚzO DPO Prešov

Dňa 12.augusta sa v obci Chmiňany konala pohárová súťaž s tzv. „ historickou technikou PS-8 „ Súťaže sa zúčastnili družstvá mužov a žien z DHZ, ktoré vlastnia túto techniku. Každé družstvo malo dva pokusy a výsledný čas je súčtom časov obidvoch pokusov.
Dosiahnuté výsledky ženy : Chmiňany II 63,43, Chminianska Nová Ves 69,24,
Chmiňany I 74,28, Lemešany 76,26, Široké 144,74
Muži : Hendrichovce II 55,67, Chmiňany II 60,85, Chminianska Nová Ves 63,71, Široké 69,57, Lipovce 71,46, Hendrichovce I 72,19, Fričovce 77,01, Chmiňany I 81,05
Mimo súťaž sa zapojilo aj družstvo rozhodcov v zložení : Veliteľ Ľubomír Toďor a členovia : Marek Angelovič, Jaroslav Sedlačko, Tomáš Olejár, Štefan Bonk, Gabriel Kaščák, František Baloga, František Jurek a Peter Fiľakovský. Toto družstvo aj bez tréningu dosiahlo čas 69,09. Gratuľujeme a ďakujeme za pekné podujatie všetkým ,ktorí sa na jeho úspešnom priebehu podieľali.

Sveržov, XXVI ročník Šarišského pohára

Dňa 11. Augusta 2018 sa v obci Sveržov konal už XXVI roční Šarišského pohára, ktorého sa už tradične zúčastňujú hasičské družstvá okresov Bardejov, Prešov, Sabinov, Svidník a Stará Ľubovňa , súťažiace v kategórii dorastenky, dorastenci, ženy, muži, ženy nad 30 r., muži nad 35 r., krúžky mladých hasičov a hasičov z povolania. Vyhodnocujú sa jednotlivé kategórie a celkovo najlepší okres.
Dosiahnuté výsledky :
Dorastenky
: Lemešany PO 24,77, Plaveč SL 29,55, Hrabovec BJ 35,59, Dukovce SK 40,20
Ženy :Svinia PO 22,61, Raslavice BJ 28,02, Lúčka SB 31,74, Litmanová SL 32,00
Ženy nad 30 r. : Sedlice PO 32,21, Torysa SB 32,91, Sveržov BJ 33,09
Dorastenci : Ďačov SB 19,27, Sveržov BJ 20,85, Chmiňany PO 21,51, Kľušov BJ 22,28, Dukovce SK 24,85, Hniezdne SL 30,38
Muži nad 35 r. Roškovany SB 20,80, Hendrichovce PO 21,93, Malý Lipník SL 22,11, Beloveža BJ 22,93
Muži : Becherov BJ 16,11, Šindliar PO 16,28, Gaboltov BJ 17,10, Lažany PO 18,87, Radoma SK 19,36, Krásna Lúka SB 20,63, Plavnica SL 21,02, Mníšek nad Popradom 22,62, Kuková SK 23,11
KMH : Becherov BJ 1033,06, Rožkovany SB 1028,72, Podolinec SL 1023,93, Milpoš SB 1019,53, Sedlice PO 1014,72, Chminianska Nová Ves PO 1006,72, Jarabina SL 1003,63
HaZZ : Bardejov BJ 21,14, Stará Ľubovňa SL 25,23, Prešov PO 57,53, Svidník SK NP


Župčany 5.augusta 2018

Dosiahnuté výsledky ženy : Hrabkov 21,27, Svinia 23,43, Župčany 28,62, Pušovce 41,46,
Muži: Pušovce 15,69, Lipovce 16,18, Lesíček 16,54, Bajerov A 16,83, Kojatice 17,92, Župčany 18,03, Bajerov B 18,95, Kvačany 23,40, Prešov 23,91, Víťaz 27,93,


Pušovce 29.7.2018

Dosiahnuté výsledky ženy: Nemcovce 22,24,Chminianska Nová Ves 24,11, Bystré 24,62, Pušovce 28,01, Široké 34,96,
Muži: Pušovce 16,62, Veľký Slivník 16,85, Lipovce 17,74, Bystré B 17,89, Chminianska Nová Ves 18,84, Župčany 19,47, Čelovce 20,17, Lipníky 21,12, Nemcovce 21,43, Kojatice 21,88, Bystré A 25,02, Pušovce B 33,06, Proč 34,23
Muži nad 35 : Pušovce C 19,35, Veľký Slivník 19,72,
Rýchli panteri 17,70- nehodnotené


Petrovany 28.7.2018

O pohár starostu ženy : Svinia 23,75
Muži : Drienov A 16,67, Chminianska Nová Ves 19,12, Drienov B 19,68, Petrovany 23,10, Lesíček 28,07, Loštice 37,79
TOHATSU/MAGIRUS
Muži
: Chminianska Nová Ves 22,44, Drienov A 23,69, ČS-Mix 25,14, Loštice 25,17, Petrovany 25,92


Široké 22.7.2018

Výsledky súťaže ženy: Hrabkov 21,10, Kojatice 22,30, Široké 28,09, Chminianska Nová Ves P
Muži: Hendrichovce 17,12, Kojatice 17,18, Bajerov „A“ 17,35, Lipovce 17,43, Pušovce 17,78, Chminianska Nová Ves 17,94, Hendrichovce „A“ 18,81, Bajerov „B“ 19,28, Bertotovce 20,34, Široké „A“ 20,96, Štefanovce 21,04, Široké „B“ 34,69, Hrabkov NP


Svinia

Dňa 15.júla 2018 sa konala pohárová súťaž DHZ ,zároveň táto súťaž bola aj druhým kolom šarišskej ligy.
Výsledky pohárovej súťaže ženy : Chminianska Nová Ves 21,98, Lemešany 22,08, Široké 24,19, Nemcovce 24,40, Svinia 24,93, Kojatice NP,
Muži : Kojatice 17,03, Hendrichovce 17,98, Nemcovce 19,12, Chminianska Nová Ves 20,40, Bertotovce 21,62, Široké 24,93, Župčany 29,79, Lažany , Chmiňany „B“ a Hendrichovce NP,
Výsledky ligovej súťaže ženy : Svinia 21,65, Bretejovce 22,57, Lemešany 36,13
Muži: Drienov „A“ 15,58, Gaboltov 15,74, Brestov 15,81, Prešov 18,87, Bretejovce 20,76, Brestov „B“ 21,69, Brestov „B“ 24,34, Hermanovce „B“ 24,35, Vyšná Šebastová 24,95

Gregorovce IV.ročník memoriáli P.Bryndzu – nočná súťaž 13.7.2018

Dosiahnuté výsledky ženy : Š.Michaľany 19,27, Raslavice 20,40, Gregorovce 21,12, Terňa , Nemcovce NP
Muži : Kojatice 16,37, Gaboltov 17,85, Nemcovce 17,88, Jakubovany 18,51, Raslavice A 21,40, Hubošovce 17,60+NP, Beherov 18,16+NP, Gregorovce nad 35 22,06+NP, Ďačov A 22,25+NP, Bzenov 26,79+NP, Župčany 39,53+NP, Ľubotice 1,02,35+NP, Gregorovce, Brestov, Kamenica, Terňa, Hertník, Dačov B NP


Územná súťaž mužov na 35 a žien nad 30 rokov

Dňa 8.júla 2018 sa v obci Sedlice konala súťaž tých starších hasičov a hasičiek okresu Prešov. Títo skúsení členovia DHZ , ktorí majú za sebou už nejednu akciu dobrovoľných hasičov aj v tento deň ukázali, že ešte stále sú schopní ovládať hasičskú techniku a tak chrániť majetok svoj a svojich blížnych. Každé družstvo malo dva pokusy, počítal sa ten lepší.
Dosiahnuté umiestnenie : ženy Fričovce 25,28, Sedlice 27,18
Muži : Hendrichovce 19,15, Bajerov 20,21,Gregorovce 20,87, Hrabkov 21,14, Sedlice 21,34, Veľký Slivník 22,27, Pušovce 22,66, Záhradné 23,03, Župčany 23,51, Chmiňany 28,83, Fričovce 39,30, Bretejovce a Štefanovce NP
Je už tradíciou, že na tejto súťaži sa hodnotia aj iné kategórie :
- Najľahšia súťažiaca Ľudmila Dzivá Fričovce
- Najťažší súťažiaci Pavol Vavrek Gregorovce 145 lg
- Najstaršia súťažiaca Marcela Dubecká Sedlice
- Najstarší súťažiaci Jozef Andraščík Fričovce 74 rokov

Veľkou poctou pre súťažiacich a divákov bola návšteva prezidenta DPO SR Pavla Ceľucha, ktorý si našiel čas a prišiel medzi nás. Vyjadril svoju radosť z toho , sa usporiadavajú aj takéto podujatia a že tí starší hasiči a hasičky sú stále aktívni.
Domáci usporiadatelia pripravili skutočne výborné podujatie, na ktorom sa všetci cítili príjemne , za čo predseda územného výboru Ing. Marek Anelovič odovzdal obci a DHZ Sedlice Ďakovný list. Nezabudol ani na Boženu Ruttkayovú, ktorej za sústavnú pomoc pri súťažiach poďakoval a odovzdal sladkú pozornosť.
Foto Peter Cápay : https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Sedlice_2018_OK_n ad_35

Drienov 2018

Dňa 7.júla 2018 sa v Drienove konala pohárová súťaž DHZ 2. ročník O pohár starostu obce, ktoré zároveň bola aj 1. kolom Šarišskej ligy. Každé družstvo malo dva pokusy PÚ,počítal sa lepší čas. Ligová súťaž podľa pravidiel ligy.
Výsledky pohárovej súťaže
Ženy :
Chminianska Nová Ves 18,97, Lemešany 22,74, Svinia 23,26,
Muži : Rýchli Panteri 15,87, Pušovce 15,42, Kojatice 16,84, Chminianska Nová Ves 17,68, Žipov 18,49, Drienov „A“ NP
Výsledky Šarišskej ligy
Ženy :
Bretejovce 20,65, Lemešany 21,42, Svinia 22,51
Muži : Brestov 15,02, Hermanovce 15,42, Drienov 15,49, Gaboltov 15,78, Bretejovce 15,96, Vyšná Šebastová 17,83, Drienov „B“ 17,87, Prešov 32,51, Brestov „B“ NP.

Nemcovce 2018

Dňa 5.júla 2018 sa v Nemcovciach konala súťaž O pohár DHZ. Družstá mali dva pokusy PÚ, počítal sa lepší dosiahnutý čas a v kategórii muži sa súťažilo do 1500 a nad 1500 cm.
Dosiahnuté výsledky ženy : Pušovce 28,64, Šar.Michaľany 36,78 , Chminianska Nová Ves 19,31 po rozstrele, Nemcovce a Gregorovce NP
Muži do 1500 : V.Šebastová 18,25, Kukava 18,63, Čičava 19,77, Lažany 20,82, Dukovce 20,95, Čičarovce 21,40, Záborské 21,73, Lipníky 23,85, Ľubotice 24,05
Muži nad 1500 : Kojatice 16,27, Nemcovce 16,32, Pušovce 16,67 , Bzenov 16,76, Bystré 16,86, Veľký Slivník 17,18, V.Šebastová 17,65, Chminianska Nová Ves 18,65, Šarišské Michaľany 18,99, Žipov 20,19, Čeľovce 21,82


Nočná súťaž Lažany

Dňa 30 júna 2016 sa v obci Lažany konala nočná súťaž DHZ. Družstvá mali dva pokusy PÚ, počítal sa lepší dosiahnutý čas.
Dosiahnuté výsledky ženy : Chminianska Nová Ves 24,25, Chmiňany 29,55, Široké 30,66
Muži : Hermanovce 17,64, Kojatice 20,01, Chmiňany –A 20,43, Bajerov 20,71, Chminianska Nová Ves 21,52, Chmiňany -B 22,23, Lipovce 22,64, Križovany 25,38, Oľšov 28,73, Široké 34,72, Lažany NP


Memoriál Pavla Tkáča Fričovce 2018


OcÚ Fričovce, členovia DHZ a rodina usporiadali v deň nedožitých 85. narodenín držiteľa titulu Zaslúžilý člen DPO SR, vrchného inšpektora Pavla Tkáča, nultý ročník hasičskej súťaže pre DHZ. Súťaž sa konala 24.júna 2018 na ihrisku vo Fričovciach.
Pred začiatkom podujatia delegácia hasičov položila na znak úcty kyticu na hrob menovaného na miestnom cintoríne.
Aj keď počasie tomuto podujatiu moc neprialo, družstvá súťažili v dvoch pokusoch požiarneho útoku. Počítal sa lepší dosiahnutý čas. Ceny pre víťazov zakúpila obec, putovný pohár pre tento rok najstaršie hasičské družstvo venovala rodina.
Dosiahnuté výsledky ženy : Svinia 20,70, Chminianska Nová Ves 21,22, Hrabkov 29,29, Široké 31,76, Fričovce NP
Muži: Kojatice 17,12, Žipov 18,31, Lipovce 19,19, Hendrichovce – A 19,44, Široké 20,56, Abranovce 21,04, Fričovce – A 22,42, Bertotovce 22,58, Križovany 23,59, Hendrichovce – B 23,71, Ľubotice 24,31, Štefanovce 38,18, Fričovce – B NP.
Najstaršie družstvo : DHZ muži Fričovce. Putovný pohár po dohode rodiny s organizátormi súťaže bude udeľovaný každý rok inej kategórii.

Foto Peter Cápay : https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Memorial_Pavla_Tk aca_Fricovce_2018

4.ročník súťaže DHZ o Pohár hasičských tovarišov


Dňa 22.júna 2018 sa v priestoroch Strednej odbornej školy technickej na ul. Volgogradská v Prešove konal už v poradí 4. Ročník súťaže DHZ o Pohár hasičských tovarišov. Podujatie je pripravované vedením školy pre dorastenecké družstvá a krúžky mladých hasičov a je čím ďalej ,tým viac medzi mládežou obľúbené. Dorastenci súťažia v dvoch pokusoch požiarneho útoku podľa pravidiel požiarneho športu a mladí hasiči v dvoch pokusoch štafety 8x50 m podľa pravidiel požiarneho športu. Družstvu s počíta lepší dosiahnutý čas. Počas súťaže škola otvára svoje priestory a mládež sa môže zoznámiť s podmienkami a priestormi výučby, o čo je medzi žiakmi základných škôl veľký záujem. Zaujímavá bola aj ukážka študentov strednej zdravotníckej školy, Sládkovičova 36 Prešov pod vedením p. Giňovskej, ktorí predviedli svoje umenie pri poskytovaní prvej pomoci, masážnych služieb, dentálnej hygieny ... Počas prestávky svoje zručnosti dokázali aj príslušníci policajného zboru a profesionálni hasiči .
Dosiahnuté výsledky dorastu pri požiarnom útoku:
Dorastenky :
Sedlice 23,27, Chmiňany 25,14
Dorastenci : Chmiňany 19,11, Hendrichovce 19,97, Bertotovce 21,45, SOŠT- B Prešov 24,82, SOŠT- A Prešov 25,17, Žipov 25,96, Bajerov 28,06, Bzenov 31,90, Chminianska Nová Ves 40,05, Ďačov NP
KMH štafeta 8x50m dievčatá : Bystré 96,58 , Radatice 103,25, Kojatice 105,19, Kokošovce 108,16, Sedlice 111,47
Chlapci : Bystré-A 88,21, Víťaz-A 88,50, Víťaz-B 88,56, Radatice 94,18, Prešov 99,81, Sedlice 104,28, Sedlice 108,75, Bystré-B 112,43
Poháre na súťaž venovala firma GOHR Veľký Šariš, vecné ceny pre žiakov – kompasy, náramky prežitia, balíčky upomienkvých predmetov ... venoval riaditeľ SOŠT Mgr. Štefan Cmar.. Poďakovanie patrí aj pracovníkom školy a členom DHZ školy, ktorí prispeli k úspešnému priebehu súťaže a aj rozhodcom, vďaka ktorým súťaž prebehla bez protestov.

Foto Peter Cápay : https://dpopresov.rajce.idnes.cz/SoS_2018#

Vyšná Šebastová

Výsledky pohárovej súťaže , konanej vo V. Šebastovej dňa 16.júna 2018. Súťažilo so športovými a klasickými hadicami. Družstvá mali dva pokusy, počítaný lepší dosiahnutý čas.
Výsledky športové hadice ženy Raslavice 20,16
Muži : Brestov 15,25, Gaboltov 15,80, Bretejovce 15,99, Raslavice 16,32, Hermanovce 16,40, Bajerov 16,52, Drienov 18,32,Žehňa 21,92, Dlhé n. Cirochou 25,89, Vyšná Šebastová 26,12
Hrubé hadice ženy : Vyšná Šebastová 20,33,
Muži : Hermanovce 15,79, Gaboltov 16,55, Raslavice 16,86, Žehňa 17,02, Bajerov 18,30, V.Šebastová 18,36, Kuková 18,46, Drienov 19,85, Brestov 21,78


Územná súťaž DHZ Lipovce

Dňa 17.júna 2018 sa na ihrisku v krásnom prostredí obce Lipovce streli víťazné družstvá okrskových kôl DHZ a družstvá dorasteniek a dorastencov ukázali svoje umenie v hasičskom športe . Každé družstvo malo dva pokusy v požiarnom útoku s vodou, počítal sa lepší dosiahnutý čas. Víťazi jednotlivých kategórii našu organizáciu budú reprezentovať na Šarišskom pohári.
Dosiahnuté výsledky:
Kategória dorastenky : Lemešany 18,90, Sedlice 21,94, Chmiňany 23,18, Hrabkov 23,20
Dorastenci : Chmiňany 19,16, Chminianska Nová Ves 19,91, Prešov SoŠ 20,18, Fričovce 27,76, Hendrichovce 32,48
Ženy : Svinia 19,32, Sedlice 19,38, Chminianska Nová Ves 19,39, Šindliar 20,73, Chmiňany 21,35, Fričovce 26,89
Muži : Šindliar 17,59, Lažany 18,12, Chmiňany 18,21, Drienov 18,26, Lipovce 18,59, Lesíček 19,26, Hendrichovce 19,29, Bajerov II 19,32, Bajerov I 21,32, Záborské 21,85, Župčany 22,23, Nemcovce 24,93, Okružná 25,29, Ovčie 25,32, Ľubotice 25,28, Ondrašovce 27,18

Putovný pohár v kategórii ženy odovzdal čestný predseda OVDPO Peter Cápay družstvu DHZ Svinia za dosiahnutý čas 19,32, družstvo mužov DHZ Šindliar za dosiahnutý čas 17,59 získalo putovný pohár veliteľa OV DPO –cenu venoval a odovzdal Milan Tomčo a cenu riaditeľa OR HaZZ Prešov za najlepší dosiahnutý čas 17,59 v požiarnom útoku odovzdal riaditeľ OR HaZZ Ing.Ľubomír Toďor.
Na záver odovzdal predseda UzDPO Ing Marek Angelovič DHZ a obecnému úradu Lipovce ďakovný list za prípravu a zabezpečenie výborných podmienok na vykonanie územnej súťaže.


Foto https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Uzemna_sutaz_2018 _Lipovce

Chminianska Nová Ves 2018

Dňa 10.6.2018 sa konala pohárová súťaž v Chminianskej Novej Vsi. Družstvá mali dva pokusy PÚ s vodou, ako výsledok započítaný lepší dosiahnutý čas.
Dosiahnuté výsledky:
Ženy:
Široké 22,87, Svinia 30,63, Hrabkov 34,69, Bystré 36,51,Chminianska Nová Ves NP
Muži : Drienov 16,50, Bystré II 17,62,Lipovce 17,82, Bajerov 18,41,Oľšov 19,18, Čičava 19,21, Chminianska Nová Ves III 19,91, Hozelec 20,13, Chminianska Nová Ves II 20,16, Chminianska Nová Ves I 20,19, Pušovce 20,37, Široké 20,57, Bystré I 21,25,Križovany 22,37, Petrovany 27,45
Foto : možete zaslať na adresu capay cez uschovna

Trnkov 2018

Dňa 10.6.2018 sa konala pohárová súťaž v Trnkove. Družstvá mali dva pokusy PÚ s vodou, ako výsledok započítaný lepší dosiahnutý čas.
Dosiahnuté výsledky : ženy Nemcovce 22,80
Muži : Nemcovce 18,56, Čelovce 21,66, Okružná 22,95, Ľubotice I 23,31, Ľubotice II 26,73, Trnkov 32,98, Demjata 34,40
Foto : možete zaslať na adresu capay cez uschovna

Územné kolo hry Plameň Radatice

Dňa 8. Júna sa v obci Radatice konalo územné kolo hry Plameň. Súťaže sa zúčastnili 4 KMH dievčat a 9 KMH chlapcov. Súťažilo sa v štafete a požiarnom útoku podľa pravidiel CTIF. Výsledný čas bol súčtom časov obidvoch pokusov s trestnými bodmi a bodmi za vek.
Dosiahnuté výsledky Dievčatá: Chminianska Nová Ves 1016,13, Sedlice 995,10, Hrabkov 950,40, Radatice 944,55
Chlapci : Chminianska Nová Ves 1012,66, Radatice 106,71, Víťaz 103,13, Sedlice 978,93, Prešov 957,00, Ľubotice 947,16, Kokošovce 901,40, Terňa 852,20, Ovčie I 913,94.
Počas podujatia bol aj prebor jednotlivca. Výsledky sú v prílohe s fotografiami. Pokusy bez časov neboli ukončené z dôvodu nepriaznivého počasia.
Najmladšia hasička Veronika Jurková 8r., najmladší chlapec Timotej Tomaščín , obidvaja z Radatíc. Ceny pre najmladších zabezpečil a odovzdal predseda ÚzV Ing. Marek Angelovič.
Najlepší vedúci KMH Július Pošivák ZŠ Chminianska Nová Ves.
Veľká vďaka parí aj MGR.Gabriele Viazankovej, starostke obce a členom DHZ, ktorí svojou prácou a prítomnosťou prispeli k úspešnému priebehu tohto pekného podujatia pre našich najmladších nástupcov udržiavania hasičských tradícii. Mrzí nás iba neustály pokles zapájajúcich sa krúžkov do tejto hry.
Foto Peter Cápay https://dpopresov.rajce.idnes.cz/OK_Plamen_2018


Obvodová súťaž DHZ Petrovany

Dňa 3.júna 2018 sa v obci Petrovany konalo štvrté kolo obvodovej súťaže DHZ pre okrsky Kokošovce, Lemešany a Mirkovce. Súťažilo sa v požirnom útoku a štafete 8x50 m. Výsledný čas je súčtom časov obidvoch pokusov. Z každého družstva sa dvaja súťažiaci mohli zúčastniť preboru jednotlivca. Najlepším DHZ jednotlivých okrskov v súťaži aktivity za rok 2017 bola odovzdaná Pamätná plaketa.
Dosiahnuté výsledky:
Okrsok Kokošovce : muži
Záborské 106,96, Abranovce 113,21, Petrovany 132,48
Okrsok Lemešany ženy : Lemešany 125,38,
Muži : Drienov 94,14, Bretejovce 106,91, Šarišské Bohdanovce 119,60
Okrsok Mirkovce muži Lesíček 102,78, Žehňa 111,73
Mimo súťaž muži Fulianka NP+95,43
Preboru jednotlivca sa zúčastnili traja súťažiaci.
Foto Peter Cápay : https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Petrovany_2018


Obvodová súťaž DHZ Križovany

Dňa 27.mája 2018 sa v obci Križovany konala obvodová súťaž DHZ pre okrsky Fričovce , Chminianska Nová Ves a Víťaz. Súťažilo sa v požiarnom útoku a štafete 8x50 m. Výsledný čas je súčtom časov obidvoch pokusov. Z každého družstva sa dvaja súťažiaci mohli prihlásiť na prebor jednotlivca. Najlepším DHZ jednotlivých okrskov v súťaži aktivity za rok 2017 bola odovzdaná Pamätná plaketa.
Dosiahnuté výsledky.
Okrsok Fričovce : ženy
Fričovce 140,44
Muži : Hendrichovce 100,72, Lipovce 102,78, Široké 105,22, Štefanovce 138,91
Okrsok Chminianska Nová Ves :ženy Chminianska Nová Ves 111,64, Svinia NP+93,65
Muži: Lažany 97,95, Ondrašovce 104,80, Chminianska Nová Ves 114,46, Kojatice NP+84,34
Okrsok Víťaz ženy: Chmiňany 118,48
Muži: Chmiňany 96,69, Ovčie 110,91, Križovany 113,91, Hrabkov 118,82, Víťaz NP+86,78
Mimo súťaž : Gregorovce 111,10 , Župčany 108,69 , Veľký Slivník NP+86,20
Foto Peter Cápay : https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Krizovany_2018


Obvodová súťaž DHZ Bajerov

Dňa 20.mája 2018 sa v Bajerove konala obvodová súťaž DHZ pre okrsky Rokycany a Sedlice. Súťažilo sa v požiarnom útoku a štafete 8x50m.Výsledný čas je súčtom časov obidvoch pokusov.
V úvode podujatia starosta obce Vladimír Mrúz privítal prítomných a zaželal všetko dobré do nasledujúceho obdobia. Potom predseda ÚzV Ing. Marek Angelovič odovzdal pamätné plakety najlepším DHZ jednotlivých okrskov.
[BDosiahnuté výsledky :
Okrsok Rokycany : ženy [B: Rokycany 187,15
[Bmuži :[B Bzenov 99,50, Bajerov I 101,13, Bajerov II 103,31, Rokycany 114,55, Žipov 135,12
[BOkrsok Sedlice : ženy :[B Sedlice NP+102,80
[Bmuži [B: Ľubovec 101,20, Sedloce 116,91, Miklušovce NP+97,59, Radatice NP+103,25
Mimo súťaž sa zúčastnilo družstvo žien zo Šidliara : 123,19 a mužov zo Šindliara : 101,69
Konal sa aj prebor jednotlivcov, do ktorého sa zapojilo 9 súťažiacich z ktorých 6 splnilo výkonnostnú triedu.
Ďalšie kolo obvodovej súťaže bude 27.mája v obci Križovany pre okrsky Chminianska Nová Ves,Fričovce a Víťaz.. Upozorňujem na povinnosť družstiev nahlásiť do stredy 23.5.2018 svoju účasť p.Humeňanskej.
Foto Peter Cápay : https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Bajerov_2018


Obvodová súťaž DHZ Nemcovce

Dňa 13.mája 2018 sa v Nemcovciach konala obvodová súťaž DHZ pre okrsky Fintice, Lipníky, Prešov a Terňa. Súťažilo sa v požiarnom útoku a štafete 8x50m.Výsledný čas je súčtom časov obidvoch pokusov.
V úvode podujatia starosta obce Ing. Jozef Pavúk privítal prítomných a zaželal všetko dobré do nasledujúceho obdobia. Potom predseda ÚzV Ing. Marek Angelovič odovzdal pamätné plakety najlepším DHZ jednotlivých okrskov a všetkým matkám zablahoželal k ich sviatku. Za prácu tajomníčky ÚzV DPO Prešov p. Humeňanskej odovzdal v mene všetkých hasičov okresu Prešov kyticu kvetov.
Dosiahnuté výsledky :
Okrsok Fintice : muži
Okružná 128,07, Trnkov 129,58, Fintice 131,58, Demjata146,92
Okrsok Terňa : muži Záhradné 137,73, Terňa NP+ 79,91
Okrsok Prešov : muži Ľubotice 116,68, Vyšná Šebastová 117,56, Prešov 129,44
Okrsok Lipníky : ženy Pušovce 134,14
Muži : 108,79 Nemcovce, Lipníky 118,55, Chmeľov 119,23, Proč 126,74, Čelovce 129,78, Pušovce NP+89,03
Konal sa aj prebor jednotlivcov.
Ďalšie kolo obvodovej súťaže bude 20.mája v obci Bajerov pre okrsky Rokycany a Sedlice. Upozorňujem na povinnosť družstiev nahlásiť do stredy 16.5.2018 svoju účasť p.Humeňanskej.
Foto Peter Cápay https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Obv.Nemcovce_2018

Ocenenie príslušníkov HaZZ a odhalenie pamätníka

Dňa 11.mája 2018 od 9,30 hod., bolo v priestoroch Hasičského a záchranného zboru v Prešove na ul.Požiarnicka slávnostne zhromaždenie , na ktorom po odovzdaní ocenení príslušníkom HaZZ bol odhalený pamätník tragicky zosnulým príslušníkom plk.Mgr.Radoslavovi Lackovi a kpt.Petrovi Toďorovi
Toto podujatie pokračovaloť od 11,30 hod. sprievodom hasičskej techniky mestom.
Vyvrcholením podujatia bola výročná svätá omša za tragicky zosnulých príslušníkov plk.Mgr.Radoslava Lacka a kpt.Petra Toďora v Katedrále sv Mikuláša o 12,00 hod.
Foto:
Marián Kručay: https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Pomnik
Peter Cápay : https://dpopresov.rajce.idnes.cz/moje


ÚzO DPO SR : PREŠOV Kalendár pohárových súťaží 2018

P. č. Presný názov súťaže – ročník Dátum a miesto konania Zodpovedný funkcionár, meno, kontakt
1. O pohár riaditeľa SOŠt. – 4. ročník 22. 6. 2018 Prešov
Jaroslav Tartaľ -
2. O pohár starostu obce –10. ročník 5. 5. 2018 Kapušany
Miroslav Jakša – 0905 513276

3. O pohár starostu obce –12. ročník 10. 6. 2018 Chmin. N. Ves
Ľuboš Markuš – 0915 331642

4. O pohár starostu obce – 6. ročník 10. 6. 2018 Trnkov
Anton Onofrej – 0918 186826

5. Memoriál Pavla Tkáča – 1. ročník 24. 6. 2018 Fričovce
Marián Andraščík – 0907907661

6. O pohár DHZ – 2. ročník Nočná súťaž – do kopca 30.6.2018 Lažany
Nikodém Miškuf – 0944 123730

7. O pohár starostu obce – 4. ročník 1. 7. 2018 Vyšná Šebastová
Viktor Baran – 0905 372119

8. O pohár DHZ – 5. ročník 5. 7. 2018 Nemcovce
Marek Olejár – 0903 611113

9. O pohár starostu obce - 2. ročník ŠHL – 1. kolo 7. 7. 2018 Drienov
Ľubomír Mitrik 0907 946650

10. O pohár obce – 13. ročník Nočná súťaž 13.7.2018 Gregorovce
Ján Semančík – 0903 172908


11. O pohár starostu obce - 8. ročník Kendický maratón 14. 7. 2018 Kendice
Ľubomír Baran - 0918437892

12. Šarišská hasičská liga – 2. kolo 15.7.2018 Svinia
Štefan Bonk - 0908854474

13. Memoriál Emila Fottu – 4. ročník 22. 7. 2018 Široké
Ing. Mgr. Silvia Kováčová – 0907 135138

14. O pohár starostu obce –17. ročník Nočná súťaž 28. 7. 2018 Terňa
Marián Mikolaj – 0907 345113


15. O pohár starostu obce – 13. ročník 29. 7. 2018 Pušovce
Ján Namešpetra – 0911 789088


16.
O pohár starostu obce - 3. ročník 29. 7. 2018 Petrovany
Róbert Kohlmayer – 0940 901012


17.
O pohár starostu obce –20. ročník 5. 8. 2018 Župčany
Ing. Jozef Kišš – 0907 981056


18. O pohár primátorky mesta Prešov- 4. ročník , ŠHL – 4. kolo 25. 8. 2018 Prešov
Branislav Obal - 0905 866299


19. O putovný pohár ÚzO DPO SR - 11. ročník. Súťaž PS - 8 12. 8. 2018 Chmiňany
ÚzO DPO SR - Mária Humeňanská - 0918 790369


20. O pohár DHZ – 2. ročník ŠHL – 5. kolo 19. 8. 2018 Brestov
Ing. František Pipka – 0917 565651

21.
O pohár starostu obce – 8. ročník 26. 8. 2018 Bertotovce
Adrián Hric – 0915 042182


22.
Železný hasič – 3. ročník 29.8.2018 Prešov
Branislav Obal - 0905 866299

23.
O pohár starostu obce –14. ročník ŠHL - 6. kolo 1. 9. 2018 Bretejovce
Ing. Martin Slanina – 0915 853656


24.
O putovný pohár Petiča –37. ročník 2. 9. 2018 Lipníky
Ing. Ondrej Koločík – 0910 944788

25. O pohár starostu obce – 7. ročník Finále ŠHL 8. 9. 2018 Kojatice
Michal Roba – 0908 342664


26. Toryský pohár – 4. ročník 23. 9. 2018 Hendrichovce
ÚzO DPO SR Prešov – 0918 790369


27. O pohár starostu obce – 11. ročník PS 8 16. 9. 2018 Lipovce
Jaroslav Sedlačko – 0907 589383


28. Halová súťaž pre mladých hasičov - O pohár primátorky mesta Prešov – 15. ročník
9. 11. 2018
Prešov
ÚzO DPO SR Prešov – 0918 790369

ČASOVÝ HARMONOGRAM SÚŤAŽÍ – ROK 2018:

I. OBVODOVÉ SÚŤAŽE

13. máj 2018 o 12.30 hod. – Nemcovce – futbalové ihrisko
Zúčastnia sa DHZ z okrsku: Fintice, Terňa, Prešov a Lipníky

20. máj 2018 o 13.00 hod. – Bajerov – futbalové ihrisko
Zúčastnia sa DHZ z okrsku: Rokycany a Sedlice

27. máj 2018 o 12 .30 hod. Krížovany - futbalové ihrisko
Zúčastnia sa DHZ z okrsku: Chminianska Nová Ves, Fričovce a Víťaz

3. jún 2018 o 12 .30 hod. - Petrovany - futbalové ihrisko
Zúčastnia sa DHZ z okrsku: Mirkovce, Lemešany a Kokošovce


II. ÚZEMNÁ SÚŤAŽ DHZ A HASIČSKÉHO DORASTU
17. jún 2018 o 10,00 hod. – Lipovce - futbalové ihrisko
Územnej súťaže DHZ sa zúčastnia - víťazi obvodových súťaži /z každého okrsku/ + 5 ďalšie najlepšie HD mužov a 3 HD žien z celého okresu.
Územnej súťaže hasičského dorastu sa zúčastnia - prihlásené HD - dorastencov a dorasteniek
Súťažiť sa bude v disciplínach: PÚ s vodou – 2 pokusy

16. jún 2018 o 9,00 hod. – Lipovce – hasičské previerky
Zúčastnia sa prihlásené HD

III. ÚZEMNÁ SÚŤAŽ MUŽOV NAD 35 ROKOV, ŽIEN NAD 30 ROKOV
8. júl 2018 o 13.00 hod. - Sedlice – futbalové ihrisko


IV. SÚŤAŽE PRE MLADÝCH HASIČOV
8. jún 2018 - Územné kolo hry Plameň Radatice
9. november 2018 – Halová súťaž - 15. roč. - O putovný pohár primátorky mesta Prešov
Prešov, Spojená škola Ľ. PodjavorinskejV. TORYSKÝ POHÁR – 4. ročník - 23. 9. 2018 Hendrichovce


VI. SÚŤAZE DHZ V RÁMCI KRAJA

23. 6. 2018 - Krajská súťaž – hra Plameň Svidník
6. 7. – 7. 7. 2018 Národné kolo – Plameň Svit
11. 8. 2018 – 26. ročník - Šarišský pohár Sveržov
29.9.2018 – 17. ročník Finále VHL Žbince,ikr.Michalovce2017


Aktív zaslúžilých členov.

Stalo sa už tradíciou, že Územná organizácia DPO okresu Prešov na záver roka organizuje stretnutie držiteľov titulu „Zaslúžilý člen DPO SR“. Od roku 1983 bol tento titul udelený 48 členom okresnej organizácie. K dnešnému dňu z týchto držiteľov žije 28 a z týchto sa stretnutia zúčastnilo 25. Mimoriadne vzácna bola účasť prezidenta DPO SR p.Pavla Ceľucha, ktorý vo svojom príhovore vyzdvihol podiel týchto starších hasičov na tom, že Požiarna ochrana je na takej úrovni ako je a že oslovenie „Hasič“ je v mysliach občanov váženým pojmom. Skutočný hasič podľa vyjadrenia prezidenta je ten, ktorý má“ hasičinu“ v srdci a pri zvuku sirén nezostáva chladným. Pre členov Aktívu ZČ bola účasť najvyššieho funkcionára DPO SR veľkým zážitkom, lebo nie všetci mali možnosť stretnúť sa s p.Ceľuchom. Stretnutia sa zúčastnil aj predseda ÚzV Ing.Marek Angelovič, ktorý zoznámil prítomných s činnosťou územnej organizácie a jej úlohách v tomto roku, tajomníčka ÚzV p. Mária Humeňanská, Jaroslav Sedlačko – veliteľ ÚzV a za OR HaZZ Prešov Slavomír Kočiš.
V roku 2017 sme sa rozlúčili s 3-mi zaslúžilými členmi : Mikulášom Žemličkom z Prešova, Pavlom Tkáčom z Fričoviec a Eduardom Bačom z Terne. Zosnulým bola vzdaná pocta minútou ticha a zapálením sviec. Česť ich pamiatke.
Jubilantom odovzdal prezident DPO SR ocenenia a upomienkové predmety ,ktoré im budú pripomínať toto vzácne stretnutie. Rozlúčili sme so za zaželaním hlavne zdravia v novom roku a presvedčením, že naše stretnutia sa budú ešte dlhé roky pokračovať.
Peter Cápay, predseda aktívu ZČ.

Foto : https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Zasluzili_2017

NOVÁ HASIČSKÁ ZBROJNICA


V sobotu 18. novembra 2017 sa v Širokom konalo symbolické ukončenie výstavby a slávnostné odovzdanie novej hasičskej zbrojnice do užívania za účasti prezidenta Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Pavla Ceľucha, predsedu ÚzV DPO Mareka Angeloviča, tajomníčky ÚzV DPO Márie Humeňanskej, riaditeľa KR HaZZ Prešov Ľubomíra Toďora.

Pozvanie prijali: delegácia z poľskej partnerskej Gminy Brzyska na čele so wójtom Rafałom Papciakom, delegácia z partnerskej obce Slovenská Ľupča na čele so starostom obce Miroslavom Macákom, predsedovia DHZ z obcí: Víťaz, Ovčie, Fričovce, Šindliar, Lipovce, Štefanovce, Hendrichovce, Bertotovce, starostovia susedných obcí: Víťaz, Fričovce, Šindliar, Lipovce, Hendrichovce. Žiaci Základnej umeleckej školy v Širokom svojím spevom a hudbou navodzovali dobrú náladu. Všetko sa nieslo v slávnostnej až dojímavej atmosfére uvítaní, pekných príhovorov, poďakovaní, odovzdaní darčekov i spomienky na Emila Fottu, dlhoročného člena miestneho výboru DHZ, ktorý sa zaslúžil o mnohé úspechy našich mladých hasičov. Vdp. Stanislav Takáč posvätil novú hasičskú zástavu a následne novú budovu zbrojnice. Pred vchodom do hasičskej zbrojnice bola uložená aj schránka s odkazom pre budúce generácie. Naše mladé hasičky pripravili pásku, ktorú starostovia partnerských obcí a pán prezident DPO SR slávnostne prestrihli. Dôstojnú atmosféru podujatia zvýraznilo umiestnenie pamätnej stuhy starostom obce Stanislavom Bartošom na žrď novej hasičskej zástavy. Nová hasičská zbrojnica v Širokom bola sprístupnená na prehliadku všetkým návštevníkom. Veríme, že bude dobre slúžiť našim hasičom a všetkým občanom prispeje k pocitu bezpečia.
starosta obce Stanislav Bartoš.
Foto : https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Siroke

Hasicske previerky 2017 – o pohár predsedu DHaZZ o.z. Chmeľov

28.10.2017 sa v obci Chmeľov uskutočnil 0. ročník hasičskej súťaže. Nešlo však o „klasickú“ hasičskú súťaž. Základom bolo 4 členné družstvo v zásahovom výstroji a nasimulovať podobné podmienky ako na reálnom zásahu. Ich úlohou bolo vyložiť z pristaveného hasičského vozidla motorovú striekačku, savice, kôš, rozdeľovač, prúdnicu, hadicu B a C a vytvoriť sacie, dopravné a útočné vedenie. Vodu bolo potrebné nasať pomocou vývevy.
Na tomto nultom ročníku sa zúčastnilo celkovo 7 družstiev:
Umiestnenie:
1. Prešov – 1,50,43
2. Lipníky – 1,51,26
3. Proč 2 – 1,53,46
4. DHaZZ o.z. – 1,54,34
5. Chmeľov – 2,08,43
6. Proč – 2,18,31
7. Ľubotice – 3,00,12
Je vidieť, že záujem o tento druh súťaže je. A je to dobré, pretože si takto hasiči precvičia úkony, ktoré musia zvládnuť pri „ostrom“ zásahu.
Mgr. Miroslav Kočár ,predseda DHaZZ o.z.

XIV ročník halovej súťaže O pohár primátorky mesta Prešov.

Ukončením súťažných aktivít mladých hasičov vo výcvikovom roku sa už stalo tradíciou stretnutie členov krúžkov mladých hasičov z okolia Prešova na halovej súťaži O pohár primátorky mesta Prešov. Tento rok členovia územnej organizácie v spolupráci s mestom Prešov pripravili už 14. ročník tohto pekného podujatia. Pozitívnym na tomto podujatí bola dokonalá príprava organizačného štábu, ktorého členovia sa svojich úloh zhostili bez chyby.
Pomáhali mladí aj starší hasiči a svoju pripravenosť ukázali aj tí najmladší, ktorí súťažili v troch disciplínach : štafeta 5x 35m, štafeta dvojíc a uzlová štafeta. Súperilo sa v kategórii chlapci a dievčatá.
Podujatie otvorila osobne Ing. Andrea Turčanová -primátorka mesta, ktorá je veľkou podporovateľkou činnosti hasičov a aj vďaka podpore zo strany mestského úradu sa môže činnosť hasičov v meste Prešov rozvíjať. Vysoko ocenila prácu všetkých vedúcich KMH, ktorí vychovávajú mladú hasičskú generáciu. Aj vďaka tomu sa podarilo v meste Prešov zapojiť do tejto súťaže tri súťažné družstvá zo ZŠ Sibírska.
Hosťami podujatia boli okrem p. Turčanovej , Mgr.Peter Kulan a Ing.Anton Gašpar z kancelárie primátorky mesta, riaditeľ OR HaZZ Prešov Ing. Ľubomír Toďor, predseda a tajomníčka ÚzV DPO Bardejov Štefan Kučečka a Gabriela Švárna a členovia ÚzV DPO Prešov. Zdravotnú službu zabezpečili členovia záchrannej služby RAYMAN RESCUE a o ozvučenie sa postarali členovia DHZ Prešov. Organizačne pomohli aj členovia DHZ Sedlice a ďalší.
V kategórii dievčatá súťažilo 16 KMH a v kategórii chlapci 26 KMH.
Dosiahnuté výsledky :
Kategória dievčatá :
Bystré 120,2, Podolínec 132,30, Chminianska Nová Ves 134,25, Široké 137,92, Hrabkov 138,37, Veľký Slivník 138,58, Rozhanovce 145,77, Osikov I 150,94, Sedlice I 155,41, Osikov II 164,48, Demjata 173,24, Kojatice III 177,75, Kojatice II 180,61, Sedlice II 193,21, Soľ 203,10, Kojatice I 203,44
Kategória chlapci : Víťaz 117,90, Chminianska Nová Ves 122,95, Rozhanovce 128,12, Bystré 132,39, Fulianka 134,46, Chminianska Nová Ves I 135,77, Jarabina 142,23, Bystré II 146,74, Široké 147,20, Podolínec 147,40, Sedlice I 151,41, Sveržov 153,21, Kľušov 155,81, Hrabkov 156,60, Veľký Slivník 166,75, Kojatice 177,92, Oľšavce 180,20, Prešov I 187,32, Raslavice 198,23, Prešov III 204,15, Ľubotice I 205,24, Ľubotice II 208,69, Sedlice II 234,02, Prešov II 240,25, Kokošovce II 254,33, Kokošovce I 267,05,
Putovný pohár získali dievčatá Bystré a chlapci Víťaz, poháre za umiestnenie získali družstvá na 1. Až piatom mieste, družstvám na 1. Až treťom mieste boli ocenené aj medailami. Cena za najlepšieho vedúceho KMH bola udelená Petrovi Uličnému z DHZ Víťaz. Ocenení boli aj najmladší súťažiaci v kategórii dievčatá – Patrícia Dubecká z DHZ Sedlice a v kategórii chlapci – Vratko Sadloň z Podolinca, najmladší KMH zo Sedlíc. Ceny pre najmladších venoval predseda ÚzV DPO Prešov Ing.Marek Angelovič.
Členovia štábu a rozhodcovského zboru hodnotili jednotlivé disciplíny v súlade so schválenými pravidlami pre halovú súťaž.
Ďakujeme členom štábu a rozhodcovského zboru, členom DHZ Prešov a Sedlice za pomoc pri príprave súťaže a sponzorom súťaže – MsÚ Prešov za zakúpenie vecných cien a firme Zlatá studňa Široké za zabezpečenie minerálnej vody pre súťažiacich.

Foto : https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Halova_sutaz_2017

Železný hasič Prešov

Za mimoriadne nepriaznivých poveternostných podmienok dobrovoľní hasiči mesta Prešov pripravili už druhý ročník súťaže o titul Železný hasič. Toto podujatie sa uskutočnilo 23.septembra na dopravnom ihrisku. Na otvorení sa zúčastnil aj prezident DPO SR pán Pavol Ceľuch a za mestský úrad viceprimátor mesta pán Štefan Kužma . Súťažilo sa v troch kategóriách : ženy, muži a hasiči z povolania. Títo si zmerali sily na 300 metrovej prekážkovej trati, ktorá preverila ich sily a hasičské zručnosti, ktoré boli ešte sťažené zásahovým odevom a vecnými prostriedkami. Súťaže sa zúčastnilo celkom 31 pretekárov, ktorí v plnom počte zvládli nástrahy a prekážky náročnej trate.
Dosiahnuté výsledky:
Ženy
: Patrícia Jusková DHZ Šarišské Michaľany 5,49 min., Katarína Vargečková DHZ Prešov 6,32, Marcela Čontofalská DHZ Bretejovce 6,43, Radka Gaľanová DHZ Hrabovec 7,14, Sofia Michňéková DHZ Lipníky 7,22 , Agáta Adzimová DHZ Prešov pre zranenie odstúpila
Muži : František Ridzoň DHZ Drábsko 5,08, Tomáš Grečko DHZ Markušovce 5,11, Juraj Štefánik DHZ Lipníky 5,19, Norbert Sekera DHZ TU Zvolen 5,20, Matúš Bali-Hudák Falck n.o 5,24, Marek Pigula DHZ Šarišské Michaľany 5,33, Marek Tomáš DHZ Hermanovce 5,47, Jozef Kaminský DHZ Okružná 5,52, Marek Danko HZU Falck 5,58, František Pipka DHZ Brestov 6,01, Michael Jurek DHZ Drienov 6,24, Šimon Hudák DHZ Prešov 6,27, Jan Barnoky DHZ Ľubotice 6,29, Ondrej Koločík DHZ Lipníky 6,52, Jan Kostelník DHZ Chmiňany 7,00, Patrik Závacký DHZ Okružná Poprad 7,05, Patrik Ferenčák DHZ Markušovce 7,31, Richard Bašista DHZ Prešov 8,07, Lukáš Hudec DHZ Margecany 8,09, Radoslav Štefančín DHZ Prešov 8,13, Adam Garbár DHZ Žipov 8,21, Tomáš Mihálik DHZ Prešov 9,20, Martin Bilský DHZ Gaboltov 9,36
Hasiči z povolania : Matúš Bali-Hudák Falck n.o. 5,02, Marek Danko HZU Falck Fire Services a.s 5,58, Daniel Hockicko OR HaZZ Levoča 6,00
Všetkým súťažiacim patrí ňprimné poďakovanie za dosiahnuté výsledky, ktoré boli na záver podujatia ocenené hodnotnými cenami, ktoré darovali sponzori podujatia ..... Poďakovanie patrí aj usporiadateľom z DHZ Prešov, DHaZZ Chmeľov, mestskému úradu Prešov .....
Aj napriek zhoršeným podmienkam sa väčšina súťažiacich vyjadrila ,že sa zúčastnia aj ďalšieho ročníka súťaže
Foto : https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Zelezny_hasic_201 7
Video : https://www.youtube.com/watch?v=L4w9c9KeN5A&featur e=youtu.be


Taktické cvičenie

OR HaZZ v Prešove v spolupráci s Územnou organizáciou Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Prešove, mestom Prešov a Okresným úradom v Prešove zorganizovalo dňa:
18. septembra 2017 - taktické cvičenie na vykonanie protipovodňových opatrení
Zraz jednotiek bol o 9, 00 hod. v priestore prírodného kúpaliska Delňa Prešov
Cvičenie bolo zamerané na nácvik spolupráce príslušníkov Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove a členov Dobrovoľných hasičských zborov obcí pri vykonávaní protipovodňových opatrení.
Cieľom bolo využitie prostriedkov t.j. výstroje a výzbroje protipovodňových prívesných vozíkov zakúpených z projektu „Aktívne protipovodňové opatrenia.“
Počas cvičenia boli použité prostriedky Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove ako sú veľkokapacitné čerpadlá, vozidlo s protipovodňovým kontajnerom, kontajner na dlhodobé zásahy a vozidlo určené na ekologické havárie. Počas cvičenia prebiehalo postavenie protipovodňových bariér, využitie plávajúcich ako aj ponorných motorových čerpadiel, využitie elektrocentrál a osvetľovacích agregátov.
Cvičenia sa zúčastnili DHZ okrese Prešov, ktoré si prevzali v rámci vyššie spomínaného projektu - protipovodňové vozíky.
Cvičenia sa zúčastnili minimálne 1 + 3 členov DHZ v pracovnom odeve.
Foto : https://drive.google.com/drive/folders/0B0X9tinwGl qyU3pVZGlIUFp5MjQ


Drienov

9.9.2017 sa v obci Drienov konal 1.ročník hasičskej súťaže O pohár starostu obce. Súčasťou súťaže bolo aj finále hasičskej ligy. Pre súťažiacich a divákov bol pripravený bohatý program, spojený s večerným ťahaním bohatej tomboly, vystúpením súboru Drienka, skupiny Ščamba , pre deti bol bezplatne ponúknutý nafukovací hrad, bola možnosť zakúpiť si guláš, grilované a pečené výrobky ...Sponzormi súťaže bol celý rad osôb. ktorí svojou troškou prispeli k úspešnému priebehu podujatia. Podujatie podporili v prvom rade členovia DHZ obce, pod vedením starostu obce Mgr.Petra Tomka, predseda územného výboru Ing.Marek Angelovič, tajomníčka územného výboru Mária Humeňanská ,Mgr.Majdák-konateľ spoločnosti VANAPO SK, Ivan Bodák –sponzor z ATAK PO, Pavol Kleban- okr. predseda SNS a ďalší.
Súťažilo sa v dvoch pokusoch PU s vodou, počítal sa lepší dosiahnutý čas.
Výsledky:
Ženy:
Chminianska Nová Ves 20,38, Pušovce 21,82, Svinia 23,46, Lemešany 35,35
Muži: Rýchli partneri 17,13, V.Slivník 18,66, Gregorovce 18,96, Bertotovce 19,29, Drienov 21,82, Beniakovce 25,16, Lemešany 33,12
Výsledky ŠHL
Ženy :
V.Šebastová 20,88, Bretejovce 22,65, Prešov 23,83, Kojatice NP
Muži: Brestov 14,52, Pušovce 15,09, Drienov 15,55, Hermanovce 16,51, V.Slivník 16,94, Kojatice 17,01, V.Šebastová 17,91, Bretejovce 18,47, Prešov 19,23
Foto : https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Drienov_2017


Bertotovce

3.9. sa Bertotovciach konala pohárová súťaž, dva pokusy, počítaný lepší čas
Výsledky :
Ženy :
Chminianska Nová Ves 21,40, Svinia 22,72, Široké 25,58, Lemešany 27,33
Muži : Bertotovce 15,71, Hendrichovce 16,89, Kojatice 17,58, Pušovce 17,71, Lemešany 18,82, Bajerov 20,01, Hendrichovce B 20,87, Bertotovce B 22,75, Široké 22,87, Bajerov B 32,54
Tenké hadice ženy : Chmiňany 23,34
Tenké hadice muži : Bertotovce 15,86, Jarovnice 16,50, Chmiňany 16,69
Rozstrel O putovný pohár : Bertotovce A 16,52, Kojatice 17,39, Pušovce 17,58, Hendrichovce A 18,15, Chmiňany 18,43
Putovný pohár získalo DHZ Bertotovce A

Bretejovce

1.9. sa konala pohárová súťaž v Bretejovciach, dva pokusy, počítaný lepší čas
Výsledky
Ženy :
Pušovce 24,22, Svinia 24,50, Lemešany 26,78
Muži : Bertotovce 16,17, Žehňa 19,34, Sedlice 24,89, Lemešany 26,29,
Tenké hadice Beniakovce 18,67
Liga ženy : Bretejovce 20,57, Kojatice 21,44, V.Šebastová 23,55, Prešov 23,74
Muži : Drienov 15,83, Bretejovce 15,88, Pušovce 16,12, Veľký Slivník 16,23, Hermanovce B 16,44, Kojatice 17,26, Brestov 20,80, V.Šebastová A 28,03, Prešov 29,96


Šarišské Bohdanovce

Konala sa pohárová súťaž, dva pokusy PU, počítaný lepší pokus, kategórie do 1500 a nad 1500 cm.
Výsledky:
Ženy do 1500 .
Pušovce 23,96, Bánovce n. Ondavou 26,43,
Ženy nad 1500 : Svinia 23,87, Bánovce n.Ondavou NP
Muži do 1500: Pušovce 20,30, Šarišské Bohdanovce 20,43, Žehňa 21,57, Petrovany 25,47, Žipov 25,86
Muži nad 1500: Pušovce 16,50, Bajerov A 17,37, Šarišské Bohdanovce 18,01, Bajerov B 18,40, Žehňa 20,73, Petrovany 21,54

Lipovce

Dňa 27.augusta sa konala pohárová súťaž s PS-8 v Lipovciach. Dva pokusy PU, počítaný súčet časov obidvoch pokusov.
Výsledky :
Ženy :
Chminianska Nová Ves 86,88, Lipovce 134,39, Lemešany 150,85
Muži: Hendrichovce 71,17, Chrastné 72,44, Lipovce 72,48, Široké 74,71, Štefanovce II 75,84, Lemešany 80,33, Sedlice 87,79, Štefanovce I 100,07, Rožkovany 101,83,

Hrabkov

Územná organizácia DPO SR Prešov, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, obec a DHZ Hrabkov dňa 26.augusta 2017 na ihrisku v Hrabkove zorganizovali už XXV ročník hasičského pohára. Na tomto podujatí sa už tradične stretávajú hasiči okresov Bardejov, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa a Svidník, aby si zmerali sily v hasičskom umení. Súťaží sa v troch disciplínach a 8-mich kategóriách. Každé družstvo má dva pokusy, počíta sa lepší čas.
1. Požiarny útok s vodou na sklápacie terče .
Výsledky:
Dorastenky :
Hrabovec BJ 26,94, Roškovany SB 28,86, Chmiňany PO 32,37, Dukovce SK 45,63, Kyjov SL 46,77,
Ženy : Šindliar PO 21,09, Raslavice BJ 23,29, Kuková SK 24,27, Tichý Potok SB 24,62, Litmanová SL 28,26
Ženy nad 30 rokov : Hrabkov PO 24,60, Torysa SB 27,03, Chmiňany PO 39,25
Dorastenci : Sveržov BJ 16,68, Hniezdne SL 20,54, Chmiňany PO 21,73, Dukovce SK 24,58,
Muži nad 35 rokov : Hendrichovce PO 19,44, Hubošovce BJ 21,51, Hrabkov PO 22,07, Malý Lipník SL 22,45, Kurov BJ 22,57,
Muži: Becherov BJ 15,9, Pušovce PO 16,06, Brestov PO 16,35, Tichý Potok 16,40, Hrabovec BJ 17,53, Havaj SK 18,68, Hubošovce SB 18,20, Veľký Lipník SL a Radoma SK Nová 18,73 , Ľubovňa SL 18,96
2. Požiarny útok CTIF
Krúžok mladých hasičov :
Široké PO 1023,47, Cernina SK 1007,37, Kľušov BJ 1001,65, Jarabina SL 998,26, Sedlice PO 993,95, Hniezdne SL 993,08, Torysa SB 988,41, Miľpoš SB 977,8
3. Požiarny útok na 3 B-hadice
OR Hazz :
Prešov 20,82, Bardejov 23,22, Stará Ľubovňa 23,72, Svidník 25,67
Celkový víťaz XXV ročníka je okres Prešov so ziskom 52 bodov. Ďalšie poradie : Bardejov 40, Sabinov 33, Stará Ľubovňa 25 a Svidník 23 bodov.
Predseda Územnej organizácie Ing. Marek Angelovič na záver odovzdal štafetový kolík ako symbol konania XXVI ročníka do okresu Bardejov – obec Sveržov, bydliska prezidenta DPO SR Pavla Celucha.
Poďakovanie patrí všetkým organizátorom, rozhodcom, súťažiacim aj divákom, ktorí prispeli k úspešnému priebehu tohto krásneho a náročného podujatia.
Foto: https://www.zonerama.com/FotoPeterC/Album/3626154


Brestov

21.8.2017 sa konala pohárová súťaž v Brestove. Dva pokusy,lepší čas.
Výsledky:
Ženy:
Pušovce 23,18, Svinia 24,24, Lemešany 24,66
Muži: Drienov 16,70, Brestov 17,11, Žehňa 18,56, Lemešany 20,68, Bertotovce 22,06,
Ženy tenké hadice: Čižarovce 19,06, Brestov25,02, Prešov 33,36,
Muži tenké hadice: Vtáčkovce 14,69, Kecerovce 15,27, Nemcovce 16,47, Fire Racing Team 18,01, Prešov 23,06,
Šarišská liga:
Ženy:
Kojatice 20,98, V.Šebastová 21,62, Bretejovce 23,15, Prešov NP
Muži: Bretejovce 14,84, Hermanovce 14,99, Pušovce 15,46, Drienov 15,92, V.Šebastová 16,42, Kojatice 16,58, V.Slivník 17,30, Prešov 24,42, Brestov NP

Hendrichovce

6.8.2017 súťaž PS 8 , dva pokusy,výsledný čas, súčet dvoch pokusov
Výsledky
Ženy:
Lemešany 68,07, Chmiňany 93,09, Chminianska Nová Ves 93,84,
Muži: Hendrichovce 57,80, Chrastné 58,37, Lipovce 61,82, Hendichovce II 65,95, Široké 67,71, Chmiňany NP+36,63
Muži nad 35 rokov: Hendrichovce 59,02, Chrastné 68,23, Chmiňany 111,94, Fričovce 126,38


Chminianska Nová Ves

23.7.2017 sa konala pohárová súťaž v Chminianskej Novej Vsi. Dva pokusy, lepší čas.
Ženy : Pušovce 19,39, Chminianska Nová Ves 20,57, Kojatice 21,20, Chmiňany 23,49, Svinia 23,56, Lemešany 23,77,
[BMuži : Pušovce 15,79, Hermanovce 15,95, Kojatice 16,95, Bystré 17,06, Bajerov 17,27, Chmiňany 17,89, Lemešany 18,33, Župčany 19,56, Široké 21,73, Drienov 22,27, Lipovce 26,61, Hozelec 29,61, Chminianska Nová Ves NP, Bertotovce diskvalifikácia

Lažany

22.7.2017 sa konala nočná súťaž do kopca v obci Lažany
Výsledky ženy : Chmiňany 25,52
Muži : Kojatice 19,43, Chmiňany 19,60, Hermanovce 19,83, Lažany 20,84, Nová Ľubovňa 22,37, Veľký Lipník 23,37

Kojatice

16.7. 2017 Pohárová súťaž, dva pokusy, počítal sa lepší čas.
Výsledky
Ženy: Chminianska Nová Ves 21,52, Lemešany 22,60, Chmiňany 23,75, Brestov 26,04, Svinia 30,70, Lipníky 45,24, Župčany NP
Muži:Bertotovce 16,30, Chmiňany 16,66, Žehňa 17,58, Bajerov A 17,90, Lipovce 18,92, Župčany 18,99, Čelovce 19,34, Bajerov 21,87, Lemešany 22,09, Hendrichovce NP
Liga ženy : Bretejovce 21,41, Kojatice 24,03, V.Šebastová 30,90, Prešov 33,16,
Liga muži : Bretejovce 15,11, Hermanovce 15,53, Brestov 16,03, Pušovce 16,31, V.Slivník 16,84, V.Šebastová 17,71, Kojatice 20,14, Drienov 21,02, Prešov 25,39

Čelovce

9.júl 2017 pohárová súťaž Čelovce. 2 pokusy, počítal sa lepší čas.
Výsledky:
Ženy: Pušovce 21,56,Kojatice 21,59
Muži do 1500 cm : Čičava 20,15,Chmeľov 22,37, Polianka 24,88, Lipníky 26,79, Proč NP
Muži nad 1500 cm: Nemcovce 17,33, Bystré 17,82, Kojatice 19,04, Pušovce 19,16, Čelovce 21,50, Bajerov NP,
Muži nad 35 r. : Proč 22,87, Čelovce 24,21, Bajerov 34,84

Župčany

Dňa 9.7.2017 sa konala pohárová súťaž v Župčanoch. Súťažilo sa v dvoch pokusoch PÚ s vodou, počítal sa lepší dosiahnutý čas.
Výsledky:
Ženy: Svinia 22,10, Župčany 25,08, Lemešany 37,72, Raslavice NP
Muži : Lesíček 17,28, Abranovce 17,96, Raslavice B 18,00, Lipovce 19,29, Lemešany 21,59, Žehňa 21,98, Raslavice A 22,72, Prešov 25,88, Župčany nad 35 r.27,12, Župčany 31,35

Prešov 2017

Dňa 8.7.2017 sa ako súčasť osláv 170. Výročia osláv založenia požiarnej ochrany v Prešove, konal druhý ročník pohárovej súťaže o pohár primátorky mesta . Osláv ,aj súťaže sa zúčastnila aj pani primátorka Andrea Turčanová a prezident DPO SR pán Pavol Ceľuch. Pohárová súťaž bola zároveň aj tretím kolom hasičskej ligy.
Dosiahnuté umiestnenia:
Pohárová súťaž
Ženy : Vyšná Šebastová 23,19, Pušovce 23,31, Prešov NP
Muži do 1500 cm : DHaZZ Chmeľov, Ľubotice
Muži nad 1500 cm : Bertotovce 17,01, Žehňa 17,64, Raslavice 17,70, Abranovce 19,64, Prešov 23,11, Staré Sedliště 25,91
Putovný pohár získali ženy V.Šebastová a muži Bertotovce
3. kolo hasičskej ligy:
Ženy: Bretejovce 18,92, Kojatice 22,77, V.Šebastová 23,78, Prešov 26,71
Muži . Pušovce 15,34, Drienov 15,70, Brestov 16,32, Kojatice 16,36, Bretejovce 16,41, Prešov 19,15, V.Šebastová 19,32, Veľký Slivník 20,91

Nemcovce

Dňa 5.7.2017 sa v Nemcovciach konala pohárová súťaž.
Dosiahnuté výsledky:
Ženy : Gregorovce 22,79, Pušovce 23,22, Bzenov 24,02, Lipníky 25,84
Muži do 1500 cm : Kuková 18,23, Lipníky 21,73, Ľubotice 21,96, Fulianka23,58
Muži nad 1500 cm : Pušovce 16,03, Žehňa 17,41, Abranovce 17,44, Nemcovce 17,72, Bystré 18,08, Čelovce 20,83, Bzenov NP

Široké 2017

Dňa 2.7.2017 sa v Širokom konal memoriál Emila Fottu. Súťažilo sa v dvoch pokusoch PÚ s vodou, počítal sa lepší dosiahnutý čas.
Výsledky :
Ženy : Chminianska N.Ves 19,94, Široké II 25,60, Široké I 26,08 Fričovce 35,84
Muži : Bertotovce 15,30, Lipovce 18,02, Hrabkov 19,87, Hendrichovce 19,91, Široké II 21,13, Široké I 22,91, Ovčie 23,64, Víťaz NP

Pušovce 2.7.2017

Dňa 2.7.2017 sa v Pušovciach konala pohárová súťaž, ktorá bola súčasne aj súťažným kolom okresnej šarišskej ligy. Súťažilo sa v dvoch pokusoch PÚ s vodou.
Dosiahnuté výsledky :
Pohárová súťaž
Ženy: Svinia 24,90, Chminianska Nová Ves 27,14, Lipníky 31,70, Chmiňany 32,50, Pušovce 42,52
Muži : Bertotovce 16,14, Bajerov 16,60, Bystré 17,37, Šindliar 17,88, Chmiňany 19,59, Žehňa 19,91, Nemcovce 22,24, Čeľovce 22,81, Lipníky 26,63, Kapušany 50,75, Proč NP
Ligové kolo
Ženy : Kojatice 21,77, Bretejovce 21,98, V.Šebastová 47,73
Muži : [B]Bretejovce 15,31, Brestov 15,56, Hermanovce 15,82, Kojatice 16,35, V.Šebastová 17,15, Drienov 17,54, Pušovce 19,31, Prešov 19,49, V.Slivník NP
Putovný pohár po „rozstrele „ medzi Bertotovca mi a Brestovom na hrubé hadice získalo družstvo Bertotovce časom 16,61

Vyšná Šebastová

Dňa 24.júna sa konala pohárová súťaž v obci Vyšná Šebastová, ktorej súčasťou bolo aj prvé kolo okresnej hasičskej ligy. Obidve súťaže boli pripravené na vys