Svet-Stranek.cz
Osobní stránka na adrese: ovdpopresov.svet-stranek.cz
Okresný  výbor DPO Prešov

Úvod:Osobní stránka na adrese: ovdpopresov.svet-stranek.cz

Úvod

Vítame Vás na stránke dobrovoľných hasičov okresu Prešov.
Ak máte záujem o zverejnenie svojích článkov a fotografií z hasičských akcií v obciach okresu Prešov,zašlite ich cez http://www.uschovna.cz/ na adresu capay@windowslive.com
Adresa OV DPO Prešov je dpoovpo@hotmail.com
Kontakt cez Skype dpoovpo

2016


Oznámenie

So zármutkom v srdci oznamujeme, že nás dňa 29.decembra 2016 navždy opustil vo veku 72 rokov držiteľ titulu Zaslúžilý člen DPO SR
Mikuláš Žemlička
, člen DHZ Prešov. Rozlúčka so zosnulým bude 5.januára 2017 o 14,00 hod. Prešove v dome smútku.
Česť jeho pamiatke.


XIII.ročník halovej súťaže KMH O putovný pohár primátorky mesta Prešov.

Dňa 21.októbra 2016 sa už po 13. Krát zišli najmladší hasiči ,členovia KMH, aby si zmerali svoje sily v štafete 5x35 m, štafete požiarnych dvojíc a uzlovej štafete. Výsledný čas je súčtom časov štafiet a získaných trestných bodov pri plnení disciplín a bodov za vek.
Mladých hasičov prišiel pozdraviť člen Predsedníctva DPO SR a predseda REK DPO SR Pavol Ceľuch, predseda KV DPO Prešov Marián Rušín, riaditeľ KR HaZZ Prešov Ján Goliáš, zástupca primátorky mesta Prešov Martin Ďurišin ,členovia kancelárie primátorky mesta Peter Kulan a Anton Gašpar, riaditeľky OV DPO Prešov a Bardejov Mária Humeňanská a Gabriela Švárna, členovia POV Prešov a veľa ďalších priaznivcov mladých hasičov.
Hlavný rozhodca predseda OV DPO Prešov Marek Angelovič, rozhodcovia na úsekoch Peter Fiľakovský, Peter Uličný a Vasiľ Feckanič. Ozvučenie a vstupná kontrola hasiči DHZ Prešov. Súťaže sa zúčastnilo 18 KMH dievčat a 24 KMH chlapcov – celkom 42 5-členných družstiev.
Dosiahnuté umiestnenie :
Dievčatá
: Široké 116,35, Bystré 118,9, Chminianska Nová Ves I. 124,52, Sedlice I. 126,26, Podolinec 134,57, Hrabkov 142,34, Veľký Slivník 143,79, Lemešany 150,33, Chminianska Nová Ves II. 153,23, Raslavice 156,24, Rozhanovce 161,59, Kojatice I. 162,06, Jarabina 162,09, Kojatice II. 176,70, Kojatice III. 184,63, Demjata I. 189,26, Demjata II. 229,55, Sedlice II. 277,41
Chlapci : Široké I. 110,72, Bystré I. 112,42, Víťaz I. 115,28, Víťaz II. 119,32, Chminianska Nová Ves I. 119,74, Podolinec 122,93, Široké II. 125,90, Sedlice I. 126,14, Bystré II. 133,53, Rozhanovce II. 133,80, Hrabkov 138,29, Chminianska Nová Ves II. 142,91, Veľký Slivník 151,48, Nemcovce I. 152,37, Oľšavce 163,98, Nemcovce II. 164,71, Raslavice I. 171,78, Rozhanovce I. 178,47, Prešov II. 186,73, Raslavice II. 203,84, Sedlice II. 206,15, Prešov I. 218,41, Ľubotice I. 277,36 Ľubotice II. 348,71,
Najmladší súťažiaci : Monika Dancaková DHZ Rozhanovce a Pavol Fedor DHZ Sedlice – ceny zakúpil predseda OV DPO Marek Angelovič
Najlepší vedúci KMH Marek Angelovič.
Víťazi putovných pohárov : dievčatá a chlapci Široké
Ceny a upomienkové predmety zakúpilo mesto Prešov a OV DPO Prešov.
Podujatie sa konalo v telocvični spojenej školy Ľudmily Podjavorinskej na Sekčove. Vďaka usporiadateľom, rozhodcom , súťažiacim a všetkým, ktorí sa podieľali na jeho úspešnom priebehu.

Foto Cápay : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Halova_sutaz_2016

Železný hasič Prešov

V rámci skvalitňovania práce a propagácie hasičského života na verejnosti sa členovia DHZ Prešov rozhodli usporiadať nultý ročník súťaže „ Železný hasič „. Z toho dôvodu po dôkladnej príprave pripravili toto náročné podujatie 24.septembra 2016 v areáli MOTO & COFFEE POINT na Jazdeckej ulici v Prešove. Pre pretekárov pripravili náročnú prekážkovú trať, na ktorej každú zo súťažiacich musel splniť 7 úloh , umiestnených na približne 300 metrovej trati.
Úlohou na prvom úseku bolo preniesť a rozvinúť 2 hadice B/C, pripojiť ich ku 2 PS12,napojiť prúdnice, potom hadice zvinúť a odložiť na určené miesto spolu s prúdnicami. Na ďalšom úseku zdolať 2m vysokú bariéru. Potom s dvomi 15 kg závažiami/ hadicou B 15x vystúpiť a zostúpiť na dve, na sebe položené palety a po splnení tejto úlohy prebehnúť tunelom. Na ďalšom úseku ťahať pneumatiku po obvode kruhu s polomerom 5m. Ďalej každý súťažiaci musel 2x prevrátiť ďalšiu pneumatiku v smere trate a 2x proti smeru trate. Poslednou prekážkou bol úsek s desiatimi pneumatikami, do každej musel pretekár položiť nohu a potom pokračoval do cieľa. Aby to nebolo až tak jednoduché, každý súťažiaci úlohy plnil s dýchacím prístrojom na chrbte. Trestné body udeľované neboli, všetky úlohy museli byť splnené.
Aj keď to bola náročná súťaž, všetci súťažiaci dobehli do cieľa. Súťažili ženy a muži.
Dosiahnuté výsledky.
Ženy :
Annamária Koreňová 6,56, Katka Vargečková 7,03, Monika Ščepitová 7,52, Frederika Ivanová 8,17, Eva Čopáková 9,3, Eva Tarbajová 11,4 , všetko členky DHZ Prešov
Muži : Marek Šalacha - Staré 4,16, Šimon Hudák - Bajerov 5,15, Norbert Sekela - Zvolen 5,21, Damián Jezerčák - Arnutovce 5,47, Matúš Goga - Prešov 5,53, Šimon Salanci - Markušovce 6,09, Martin Marton - Prešov 6,11, Stanislav Urbanec - Prešov 6,12, Tomáš Grečko - Markušovce 6,24, Marek Sabol - Prešov 9,16
Akcia mala vysokú úroveň a vytvorila základ pre jej pokračovanie aj v budúcnosti. Veríme, že budúci 1. Ročník bude za väčšej účasti aj hasičov DHZ okresu Prešov. Poďakovanie patrí členom DHZ Prešov, DHaZZ o.z. Chmeľov, MsÚ Prešov , sponzorom a všetkým, ktorí sa podieľali na usporiadaní tejto náročnej akcie. Nesmieme zabudnúť ani na súťažiacich, ktorí dokázali, že sú fakt „ Železnými hasičmi hasičkami„
Foto : Cápay http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Zelezny_hasic_2016


Toryský pohár Sedlice


19.9.2016 sa v obci Sedlice konal 2.ročník Toryského pohára ,ktorého sa zúčastňujú hasičské družstvá okresov Prešov a Sabinov. Súťažilo sa v dvoch pokusoch požiarneho útoku.
Dosiahnuté výsledky:
Ženy :
Chmiňany PO 20,18, Chminianska Nová Ves PO 21,60, Svinia PO 22,42, Poloma SB 22,89, Kojatice 23,24, Ďačov SB 23,81, Torysa SB 23,87, Župčany PO 25,38, Sedlice PO 29,38, Ľutina SB 38,03
Muži : Bajerov PO 16,98, Brezovica SB 17,21, Ďačov SB 17,31, Sedlice PO 17,96, Lipovce PO 18,12, Chmiňany PO 18,46, Poloma SB 18,53, Bzenov 19,44, Nemcovce PO 20,21, Torysa 24,50,
Putovný pohár získali hasiči okresu Prešov ziskom 66 bodov , Sabinov získal 43 bodov


Foto Cápay : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Torysky_pohar_2016

28.8.2016 Lipovce

Pohárová súťaž s PS8 do kopca z vodného zdroja. Každé družstvo 2 pokusy, výsledný čas súčet časov.
Umiestnenie :
Ženy:
Chminianska Nová Ves 86,41, Lemešany 126,20, Fričovce 129,48, Široké NP+49,95
muži : Hendrichovce 73,32, Chminianska Nová Ves I 79,34, Široké 83,94, Chminianska Nová ves nad 35 r. 86,09, Lemešany 86,84, Lipovce II 89,18, Chminianska Nová Ves II 95,63, Fričovce 115,47, OSP SZYMBARK Poľsko 122,84, Štefanovce 140,18, Rožkovany 149,33, Lipovce I NP+35,67
Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Lipovce_2016

21.8.2016 Čelovce

2 pokusy PU s vodou, počítaný lepší čas.
Ženy :
Kojatice 23,60, Lipníky 24,61, Župčany 24,87, Pušovce 26,80, Bzenov 39,99,
Muži do 1500 : Nemcovce 19,45, Čelovce 20,81, Lipníky 22,32, Chmeľov II 23,87, Chmeľov A 23,97, Petrovany 26,43
Muži nad 1500 : Pušovce 16,15, Kojatice 17,15, Bzenov 18,82, Župčany NP
Muži nad 35 rokov Čelovce 23,59

21.8.2016 Lemešany

2 pokusy PU s PS8, počítaný súčet časov obidvoch pokusov
Ženy :
Lemešany 67,57, Chminianska Nová Ves 114,84, Široké 43,60+NP
Muži : Tokaj 51,86, Chrastné 54,30, Lipovce 54,53, Široké 56,70, Chmiňany B 59,44, Lemešany 59,67, Chmiňany A 80,11, Hendrichovce 29,75+NP, Chminianska Nová Ves 31,30+NP
Muži nad 35 rokov : Chmiňany 66,99


14.8.2016 Kojatice liga a pohárová súťaž

2 pokusy PU s vodou, počítaný lepší čas.
Výsledky ligy:
Ženy :
V.Šebastová 20,08, Šar.Poruba 20,09, Bretejovce 21,20,
Muži : Šindliar 14,91, Pušovce 14,97, Bretejovce 15,26, Bertotovce 15,39, Brestov 15,65, Kendice 16,36, Žehňa 16,87, Drienov 17,07, V.Šebastová 17,08, Kojatice A 17,35, Šar Bohdanovce 17,88
Výsledky pohárovej súťaže :
Ženy :
Chmiňany A 22,04, Svinia 22,74, Župčany 24,41, Lipníky 26,99, Kojatice 27,71, Chmiňany B 31,85,
Muži : Chmiňany A 17,02, Bzenov 17,59, Chmiňany B 18,09, Lažany 19,17, Lipovce 19,59, Nemcovce 19,75, Víťaz 21,47, Župčany 24,11, Kojatice B 24,98, Lipníky 24,43,

7.8.2016 Šarišská Poruba

2 pokusy PU s vodou, počítaný lepší čas.
Ženy:
Chminianska Nová Ves 31,06, Šindliar 32,23, Pušovce 33,45, Šar.Poruba 34,40, Župčany 38,15, Lipníky 75,60
Muži : Pušovce 20,80, Žehňa 24,67, Šarišská Poruba 24,80, Chminianska Nová Ves 25,46, Čelovce 26,11, Nemcovce 27,87, Župčany 28,49, Chmeľov 31,83, Lipníky 36,31, Raslavice a V.Slivník NP

7.8.2016 Hendrichovce

2 pokusy PU s vodou s PS8 počítaný súčet časov
Ženy :
Chmiňany 65,58 , Široké 40,40+NP
Muži : Bertotovce 53,38, Chrastné 55,83, Hendrichovce A 57,00, Hendrichovce B 59,01, Chmiňany B 59,44, Lipovce 64,04, Široké NP

2 pokusy PU s vodou so striekačkou THOMASU, počítaný lepší čas
Bertotovce 17,74, Hendrichovce A 18,00, Lipovce 19,19, Hendrichovce B 19,37, Chrastné19,81, Široké 21,12

Pohárová súťaž Župčany

31.júla 2016 sa v obci Župčany konala pohárová súťaž. Súťažilo sa v dvoch pokusoch PÚ ,čas meraný ručne, počítal sa lepší čas.
Dosiahnuté umiestnenie:
Ženy :
Vyšná Šebastová 22,48, Kojatice 23,61, Župčany 24,21, Chminianska Nová Ves 27,12, Svinia NP
Muži : Kojatice 17,46, Bzenov 17,49, Lipovce 18,53, Župčany 19,41, Čelovce 19,44, Ovčie 19,76, Záborské 20,25, Lažany 20,46, V.Šebastová 20,84, Chminianska Nová Ves 22,02, Široké 22,75, Župčany 23,71, Kvačany 26,46,

Šarišský pohár okr. Stará Ľubovňa

Dňa 30.7.2016 sa v obci Nová Ľubovňa konal už 24. Ročník Šarišského pohára
Dosiahnuté umiestnenie
Ženy :
Šarišská Poruba PO 20,05, Lúčka SB 20,48, Kuková SK 25,16, Raslavice BJ 26,27, Litmanová SL 31,20,
Dorastenci : Chmiňany Po 18,02, Nová Ľubovňa SL 18,99, Kolačkov SL 19,74, Ďačov SB 20,53, Sveržov BJ 22,01, Dukovce SK 22,52
Ženy nad 30 : Chmiňany PO 47,43
Dorastenky : Nová Ľubovňa SL 21,25, Stebník BJ 22,39, Lemešany PO 26,72, Kyjov SL 29,82, Hubošovce SB 31,87,
Muži nad 35 : Chmiňany PO 22,81, Rožkovany SB 23,17, Beloveža BJ 26,20, Malý Lipník SL 26,46, Giraltovce SK 40,75,
Muži : Becherov I 15,39, Pušovce PO I 16,40, Tichý Potok SB II 16,53, Rokytov BJ II 16,55, Lúčka SB I 16,99, Svidník SK I 17,14, Bretejovce PO II 17,58, Radoma SK II 18,65, Haligovce SL I 19,07, Nová Ľubovňa SL III 19,38
Mladí hasiči : Becherov BJ II 1029,28, Lúčka SB 1026, Široké PO 1024,70, Široké PO II 1018,65, Nová Ľubovňa SL II 1004,34, Jarabina SL III 973,97, Dukovce SK II 976,16, Chmeľova BJ 876,34
HaZZ : Stará Ľubovňa SL 22,33, Svidník SK 23,25, Bardejov BJ 23,45, Prešov PO 23,90
Umiestnenie okresov: Prešov 52 bodov, Bardejov 42 b. ,Sabinov 36 b., Stará Ľubovňa 24 b., Svidník 17 b.


24.7.2016 Chminianska Nová Ves

2 pokusy PU s vodou, počítaný lepší čas.
Ženy :
Chmiňany 21,48, Chminianska Nová Ves 21,50, Kojatice 23,13, Šar.Poruba 24,38, Svinia 27,02, Široké 37,14
Muži : Pušovce 17,05, Bystré 17,14, Chminianska Nová Ves 17,33, Kojatice 18,35, Lipovce 19,45, Župčany 19,87, Chminianska Nová Ves II 20,34, Hendrichovce 20,93, Chmiňany 20,99, Križovany 21,72, Chminianska Nová Ves III 22,88, Lažany 24,24, Drienov 27,37, Petrovany 28,21, Široké 28,31,Prešov 29,35, Bertotovce NP


23.7. 2016 Kendice

2 pokusy PU s vodou, počítaný lepší čas.
Ženy :
Šar.Poruba 19,29, Bretejovce 19,86, Vyšná Šebastová 20,39
Muži : Kendice 15,52, Pušovce 15,76, Drienov 15,77, Šar.Bohdanovce 16,57, Vyšná Šebastová 16,61, Bertotovce 16,79, Kojatice 17,04, Žehňa 17,41, V.Slivník 18,24, Bretejovce NP


1.ročník súťaže O pohár primátorky mesta Prešov

Dňa 9.júla sa na ihrisku základnej školy M.Nešpora konal 1.ročník športovej súťaže O pohár primátorky mesta Prešov. Súťažilo sa v dvoch pokusoch PÚ s vodou na sklápacie terče. Počítal sa lepší pokus.Družstvá súperili v dvoch kategóriách 1. So športovými hadicami a druhá s klasickými hadicami.
Umiestnenie so športovými hadicami :
Ženy :
Vyšná Šebastová 20,54
Muži : Miľpoš 14,72, Pušovce 15,53, V.Šebastová 20,01, Bertotovce NP
Umiestnenie s klasickými hadicami :
Ženy :
Chminianska Nová Ves 20,78, Pušovce 24,14
Muži : Bajerov 16,67, Žehňa 16,99, Šarišské Bohdanovce 18,31, Abranoovce 18,49, Nemcovce 20,45, Chminianska Nová Ves 20,61, Prešov 33,03, Petrovany 33,21
Foto : Capay http://dpopresov.rajce.idnes.cz/O_pohar_primatorky _2016

Pohárová súťaž SOŠt Prešov

Dňa 24.júna sa na ihrisku Strednej odbornej školy technickej konal už druhý ročník pohárovej súťaže pre krúžky mladých hasičov v dvoch pokusoch požiarnej štafety 8x50 m a dorastencov v dvoch pokusoch požiarneho útoku s vodou. Podmienky zo strany školy boli pripravené na veľmi kvalitnej úrovni a oproti prvému ročníku bola aj oveľa väčšia účasť.
Dosiahnuté výsledky :
Dievčatá :
Bystré 95,69, Kojatice 99,71, Široké 104,01, Sedlice 107,31
Chlapci : Široké 86,94, Víťaz 93,87, Hrabkov 95,47, Bystré 99,21, Sedlice 103,56,
Dorastenky : Bretejovce 20,21, Lemešany 22,09, Chmiňany 22,77, Šindliar 23,65, Svinia 24,25, Sedlice 24,62, Kojatice 27,40, Lipníky 28,34,
Dorastenci : Bertotovce 16,55, Ďačov 17,24, Bajerov 17,62, Lažany 18,53, Bzenov 18,71, Lipovce 19,16, Sedlice 20,15, SOŠt Prešov II 20,40, Chminianska Nová Ves 21,76, Župčany 21,94, SOŠt Prešov I 22,57, Záborské 25,41, Chmiňany 42,64
Foto Cápay http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Sutaz_SOS_2016

Okresné kolo dorastu a dospelých v Šarišských Bohdanovciach.

V rámci osláv 100-ho výročia založenia DHZ šarišské Bohdanovce sa dňa 20.júna 2016 konalo okresné kolo športovej súťaže dorastu a dospelých. Slávnostné podujatie začalo v dopoludňajších hodinách pobožnosťou ,pokračovalo slávnostným obedom pre pozvaných hostí, na ktorom viceprezident DPO SR p.Vendelín Fogaráš, spolu s predsedom KV DPO Mariánom Rušínom odovzdali starostovi obce Čestnú zástavu DPO SR, ktorá bola na miestnom ihrisku slávnostne posvätená.
Pred zahájením súťaže boli odovzdané ocenenia osobám, ktoré sa pričinili o výsledky v oblasti požiarnej ochrany obce. K spestreniu programu prispeli aj deti miestnej materskej školy.
Samotná hasičská súťaž bola v kategórii dorastenci , dorastenky , ženy a muži. Každé družstvo malo 2 pokusy PÚ s vodou, počítal sa lepší čas.

Dosiahnuté umiestnenie :
Dorastenky :
Lemešany 23,53, Pušovce 25,64, Sedlice 27,96, Svinia 36,42, Lipníky 47,75, Kojatice 48,58, Šar. Bohdanovce 49,38

Dorastenci :
Chmiňany 19,38, Sedlice 20,62, Lipovce 25,08, Prešov SOŠ 25,50,

Ženy :
Šar.Poruba 21,78, Sedlice 23,98, Župčany 25,24, Chmiňany 26,16, Bretejovce 30,15, Bzenov 32,07, Chminianska Nová Ves 32,65

Muži :
Pušovce 16,55, Bretejovce 17,14, Ľubovec 17,20, Veľký Slivník 17,43, Hendrichovce 17,61, Šar.Bohdanovce 17,82, Kendice 17,91, Bajerov 17,92, Záborské 18,42, Brestov 18,48, Lesíček 19,16, Abranovce 19,51, Drienov 20,86, Víťaz 21,90, Okružná 22,52, Fintice 22,98, Chminianska Nová Ves NP
V závere boli odovzdané putovné poháre. Ing.Marek Angelovič odovzdal putovný pohár predsedu OV DPO v kategórii ženy DHZ Šar Poruba, podpredseda OV Pavol Fiľakovský odovzdal putovný pohár podpredsedu- veliteľa v kategórii muži DHZ Pušovce a Slavomír Kočiš odovzdal pohár okresného riaditeľa OR HaZZ za najlepší útok DHZ Pušovce.
Bola to náročná súťaž, ktorá preverila schopnosti usporiadateľov, súťažiacich aj rozhodcov. Poďakovanie patrí všetkým ktorí sa na jej priebehu a príprave podieľali.
Foto : Peter Cápay http://dpopresov.rajce.idnes.cz/OK_S.Bohdanovce_20 16


Okresné kolo žien a mužov Záhradné.

Dňa 12.júna sa konalo v obci Záhradné okresné kolo mužov nad 35 a žien nad 30 rokov. Družstvá súťažili v dvoch pokusoch požiarneho útoku. Do hodnotenia sa počítal lepší dosiahnutý čas.
Umiestnenie
Ženy :
Hrabkov 21,55, Chmiňany 24,15, Fričovce 27,25, Sedlice 27,63
Muži : Chmiňany 18,73, Sedlice 19,30, Prešov 19,69, Záhradné 22,80, Štefanovce 23,22, Hendrichovce 24,24, Župčany 24,62, Bretejovce 24,82, Demjata 26,64, Bajerov 32,03, Hrabkov NP.
Najľahší súťažiaci : Mária Tobiášová Chmiňany 48kg
Najťažší súťažiaci : Jaroslav Hovančák Hrabkov a Peter Rychvalský Demjata 120 kg
Najstarší súťažiaci Jozef Štofko Chmiňany 85 rokov
Najťažšie družstvo Hrabkov a Prešov
Najstaršie družstvo Záhradné.
Poďakovanie patrí aj obecnému zastupiteľstvu a DHZ Záhradné za pripravenie výborných podmienok na splnenie súťaže.
Nezabúdame ani na výkony rozhodcov, ktorí rozhodovali bez protestov zo strany súťažiacich a aj samotným súťažiacim, ktorí svojím vystupovaním ukázali nasledovníkom hasičského športu, že vystupovanie na verejnosti majú v krvi .
Foto : Peter Cápay http://dpopresov.rajce.idnes.cz/OK_2016_nad_35_Zah radne


Obvodové kolo Žipov

Dňa 5.júna 2016 sa v obci Žipov konalo obvodové kolo pre okrsky Rokycany a Sedlice. Zúčastnili sa aj družstvá ďalších DHZ,ktoré sa nezapojili do predchádzajúcich obvodových kôl v ich okrskoch. Súťažilo sa v PÚ a štafete 8x50 m. Výsledný čas je súčtom časov obidvoch pokusov.
Dosiahnuté umiestnenie:
Okrsok Rokycany
ženy :
Bzenov 125,17, Kvačany 143,32
muži . Bajerov 101,06, Bzenov 115,47, Žipov 120,99, Kvačany 128,57, Rokycany NP+104,85
Okrsok Sedlice
Ženy :
Sedlice 139,40,
Muži : Ľubovec 102,67, Sedlice 113,09, Radatice 129,07
Ďalšie zúčastnené družstvá :
Ženy :
Kendice 133,84, Hrabkov 145,82,
Muži : Okružná 110,64, Lemešany 114,91, Hrabkov 117,72, Petrovany 128,57, Trnkov NP+106,22

Okresné kolo hry Plameň 2016

Dňa 3.júna 2016 sa v obci Široké konalo okresné kolo celoštátnej hry Plameň. Po prvý krát boli výsledky hodnotené podľa medzinárodných pravidiel .
Súťažilo sa v Štafetovom behu na 400 m s prekážkami – medzinárodný a Požiarnom útoku s prekážkami – medzinárodný. Výsledný čas je súčtom časom obidvoch pokusov

Dosiahnuté výsledky
Dievčatá :
Široké 1028,79, Chminianska Nová Ves 1006,91, Kojatice 986,19, Sedlice 981,26, Hrabkov 917,54

Chlapci : Široké 1036,45, Víťaz 1007,55, Chminianska Nová Ves 997,10, Sedlice 989,27, Hrabkov 981,58, Ľubovec 946,88, Radatice 910,76, Prešov 877,71
Ako najlepší vedúci KMH bola vyhodnotená Ivana Straková zo Širokého. Cenu a poháre venovala firma Florián

Najmladší súťažiaci Michaela Smolková Široké a Martin Fiľakovský Sedlice. Ceny venoval predseda OV DPO Prešov Ing. Marek Angelovič.
Dvaja súťažiaci splnili limit pre získanie výkonnostnej triedy.
Foto : Peter Cápay http://dpopresov.rajce.idnes.cz/OK_Plamen_2016

Obvodové kolo Chmeľov

Dňa 29.mája sa konalo na ihrisku obce Chmeľov obvodové kolo športovej súťaže pre okrsky Fintice, Lipníky, Prešov a Terňa
Dosiahnuté umiestnenie:
Okrsok Fintice
Muži :
Fintice 128,85, Demjata 137,65

Okrsok Lipníky :
Ženy :
Šarišská Poruba 137,32,
Muži : Pušovce 97,75, Čelovce 135,42, Nemcovce 139,80, Chmeľov 148,77

Okrsok Prešov
Ženy :
Župčany 138,39, Vyšná Šebastová NP+101,85
Muži : Kendice 112,08, Župčany 115,75, Vyšná Šebastová 119,96, Prešov 173,06

Okrsok Terňa
Ženy :
Gregorovce NP+113,21
Muži : Veľký Slivník 108,80, Gregorovce 114,41, Záhradné 129,75, Terňa NP+80,37

Foto Cápay http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Chmelov_2016


Obvodové kolo Šindliar.

Dňa 22.mája sa konalo obvodové kolo športovej súťaže pre okrsky Fričovce, Chminianska Nová Ves a Víťaz. Súťažilo sa požiarnom útoku s vodou a štafete 8x50 m.
Dosiahnuté umiestnenie:
Okrsok Fričovce :
Ženy :
Šindliar 130,08, Fričovce 133,77
Muži : Hendrichovce 98,85, Šindliar 102,24, Bertotovce 102,71, Široké 112,11, Štefanovce 117,50, Lipovce NP+86,08,

Okrsok Chminianska Nová Ves
Ženy :
Chminianska Nová Ves 109,84
Muži : Chminianska Nová Ves II 106,51, Lažany 108,02, Kojatice 120,17, Ondrašovce 123,20, Chminianska Nová Ves I 134,18, Hermanovce NP+83,21

Okrsok Víťaz
Ženy :
Chmiňany 117,74,
Muži : Víťaz 114,52, Ovčie 123,21, Chminianske Jakubovany 137,49, Chmiňany NP+76,55, Križovany NP+ 88,78

Prosba
Kto má záujem o zverejnenie fotografií z jednotlivých obvodových kôl,alebo pohárových súťaží,konaných vo Vašich obciach,pošlite mi tieto cez adresu úschovne na moju adresu,ako je napísaná v hlavičke na úvodnej stránke. Peter Cápay


Obvodové kolo Abranovce

Dňa 15.mája 2016 sa v obci Abranovce konalo prvé obvodové kolo športovej súťaže pre okrsok Kokošovce, Lemešany a Mirkovce. Súťažilo sa v požiarnom útoku s vodou a štafete 8x50 m.
Dosiahnuté umiestnenie :
Okrsok Kokošovce :
Ženy : Abranovce NP+112,17
Muži : Záborské 103,78, Abranovce 108,87, Kokošovce 127,55, Dulova Ves 137,80

Okrsok Lemešany
ženy : Bretejovce 122,43
muži : Drienov 105,25, Bretejovce 107,69, Šar. Bohdanovce 113,65

Okrsok Mirkovce :
Muži : Brestov 104,01, Lesíček 108,03, Žehňa 108,16, Mirkovce 117,28

Kalendár pohárových súťaží OV DPO resp. ÚzV DPO Prešov


O pohár riaditeľa SOŠ technickej , Volgogradská Prešov 24.6.2016
- súťaž pre HD dorastencov, dorastenky a kolektívy mladých hasičov, prihlášky cez OV DPO

1. O pohár starostu obce –5. ročník , 26. 6. 2016 Trnkov ,Anton Onofrej – 0918 186826

2. Ligová súťaž - na ihrisku v Lipníkoch,26. 6. 2016,Šarišská Poruba ,
Miroslav Sučko – 0910 435182

3. O pohár starostu obce –2. ročník , 2. 7. 2016,Vyšná Šebastová ,
Viktor Bara– 0905 372119

4. O pohár starostu obce –11. ročník , 3. 7. 2016, Pušovce ,
Ján Namešpetra – 0905 510096

5. O pohár DHZ – 3. Ročník, 5. 7. 2016, Nemcovce
Marek Olejár – 0903611113

6. O pohár primátorky mesta Prešov, 1. Ročník 9. 7. 2016, Prešov,
Ing. Peter Tomčo– 0903137581

7. Memoriál Emila Fottu – 2. Ročník, 10. 7. 2016, Široké ,
Ing. Mgr. Silvia Kováčová – 0907 135138

8. O putovný pohár obce Ľubovec 10. 7. 2016,Ľubovec
Ing. Matúš Marton – 0917 202607

9. O pohár starostu obce - 6. Ročník, 10. 7. 2016,Kendice
František Potocký –0905 473713

10. O pohár obce – 11. ročník ,Nočná súťaž 15. 7. 2016, Gregorovce,
Ján Semančík - 0903 172908

11. O pohár starostu obce – 6. Ročník, 17. 7. 2016, Bertotovce,
Ján Jurek – 0907 277945

12. Memoriál – Koropšák, Lipiner, Baran – 3. Ročník, 17. 7. 2016, Kokošovce
Matúš Ivanecký – 0903137581

13. O pohár starostu obce – 6. ročník 24. 7. 2016, Chminianska Nová Ves
Ľuboš Markuš – 0915 331642

14. O pohár starostu obce – 18. Ročník, 31. 7. 2016,Župčany
Ing. Jozef Kišš – 0907 981056

15.
O pohár starostu obce -3. ročník 31. 7. 2016, Hermanovce
Anton Kovalík – 0904 349450

16.
O pohár DHZ – 5. ročník , Súťaž PS - 8 7. 8. 2016, Hendrichovce
František Jurek – 0907 430555

17. O pohár starostu obce – 10. ročník- súťaž do kopca, 7. 8. 2016, Šar. Poruba
Milan Kaňuch – 0905 365895

18. O pohár starostu obce –15. Ročník, Nočná súťaž, 13. 8. 2016, Terňa
Marián Mikolaj – 0907 345113

19. O pohár starostu obce - 5. ročník 14. 8. 2016, Kojatice
Michal Roba – 0908 342664

20. O pohár starostu obce –3. ročník , 20. 8. 2016,Žehňa
Jaroslav Žuľa – 0907 602983

21. O putovný pohár riaditeľky OV DPO -9. roč.,Súťaž PS – 8, 21.8.2016,Lemešany, OV DPO - Mária Humeňanská - 0918 790369

22. Súťaž v rýchlom saní – naberačka,Memoriál - V. Záhradníka 21. 8. 2016,Lemešany, Ing. Marek Angelovič -0904 838584

23. O pohár starostu obce – 4. Ročník,21. 8. 2016,Čelovce
Viktor Kožlej – 0908 217464

24. O pohár starostu obce – 9. Ročník PS – 8, 28. 8 .2016,Lipovce
Jaroslav Sedlačko – 0907 589383

25. O pohár starostu obce – 12. Ročník, 28. 8. 2016,Bretejovce
Ing. Martin Slanina – 0915 853656 -

26.a. O pohár starostu obce Petrovany 3.9.2016 o 09,30 na ihrisku Petrovany
Robert Kohlmayer 0940 901901012

26. O putovný pohár Petiča –35. ročník , 4. 9. 2016, Lipníky
Ing. Ondrej Koločík – 0910 944788

27. Finále VHSL 10. 9. 2016, Terňa
Marián Mikolaj - 0907 345113

28. O pohár starostu obce – 5. Ročník,Finále POHL 11. 9. 2016,Šarišské Bohdanovce
Marta Kropková – 0948 555432

29. Toryský pohár - pre postupujúce HD,17. 9. 2016, Lemešany
OV DPO Prešov – 0918 790369

30. O pohár starostu obce - 16. Ročník, 18. 9. 2016, Bzenov
Miroslav Kušnir- 0948 282044

31. Halová súťaž pre mladých hasičov - O pohár primátorky mesta Prešov - 13. ročník 14. 10. 2016, Prešov
OV DPO Prešov – 0918 790369ČASOVÝ HARMONOGRAM SÚŤAŽÍ:

I. OBVODOVÉ SÚŤAŽE

15. máj 2016 o 12 .30 hod. Abranovce - futbalové ihrisko
Zúčastnia sa DHZ z okrsku: Mirkovce, Lemešany a Kokošovce
Organizačný štáb : Ing. Marek Angelovič, Mária Humeňanská, Milan Tomčo,
Ing. František Pipka, Stanislav Jurek, František Štofko - starosta obce

22. máj 2016 o 12 .30 hod. - Šindliar - futbalové ihrisko
Zúčastnia sa DHZ z okrsku: Chminianska Nová Ves, Fričovce a Víťaz
Organizačný štáb: Ing. Marek Angelovič, Mária Humeňanská, Milan Tomčo,
Ľuboš Markuš, Jaroslav Sedlačko, Ing. Jozef Repka, Štefan Magda,
Ing. Juraj Fotta, Marián Andraščík, Stanislav Imrich, František Gajdoš
Ing. František Sedlák - starosta obce

29. máj 2016 o 13.00 hod. – Chmeľov – futbalové ihrisko
Zúčastnia sa DHZ z okrsku: Fintice, Terňa, Prešov a Lipníky
Organizačný štáb: Ing. Marek Angelovič, Mária Humeňanská, Peter Cápay, Milan Tomčo,
Marián Mitaľ, Marián Mikolaj, Ján Namešpetra, Ján Piskura, Ján Semančík, Julián Rychvalský, Ing. Peter Tomčo, František Potocký,
Juraj Gáll – starostka obce

5. jún 2016 o 10,00 hod. – Žipov – futbalové ihrisko
Zúčastnia sa DHZ z okrsku: Rokycany a Sedlice
Organizačný štáb: Ing. Marek Angelovič, Mária Humeňanská, Milan Tomčo, Jozef Harčár
Pavol Fiľakovský, Martin Fiľakovský, Anna Šoltisová, Daniel Mihaľ,
Slavomír Kočiš, Jozef Štofanko – starosta obce

III. OKRESNÁ SÚŤAŽ MUŽOV NAD 35 ROKOV, ŽIEN NAD 30 ROKOV
12. jún 2016 o 13.00 hod. - Záhradné – futbalové ihrisko

Organizačný štáb: Ing. Marek Angelovič, Mária Humeňanská, Milan Tomčo, Pavol Fiľakovský,
Ján Bednár, Marián Mikolaj, Ján Namešpetra, Ján Piskura
Róbert Tkáč – starosta obce

II. OKRESNÁ SÚŤAŽ DHZ A HASIČSKÉHO DORASTU
19. jún 2016 o 12.30 hod. – Šarišské Bohdanovce - futbalové ihrisko

Okresnej súťaže DHZ sa zúčastnia - víťazi obvodových súťaži /z každého okrsku/ + 5 ďalšie najlepšie HD mužov a 3 HD žien z celého okresu.
Okresnej súťaže hasičského dorastu sa zúčastnia - prihlásené HD - dorastencov a dorasteniek
Súťažiť sa bude v disciplínach: PÚ s vodou – 2 pokusy
Organizačný štáb: Ing. Marek Angelovič, Mária Humeňanská, Milan Tomčo, Pavol Fiľakovský,
Ľuboš Markuš, Marta Kropková, Božena Orlovská, Ing. Martin Slanina,
Stanislav Jurek, Peter Merkovský – starosta obce.

IV. SÚŤAŽE PRE MLADÝCH HASIČOV
3. 6. 2016 Okresné kolo hry Plameň
Široké
14. október 2016 – Halová súťaž - 13. roč. - O putovný pohár primátorky mesta Prešov
Prešov, Spojená škola Ľ. Podjavorinskej

V. TORYSKÝ POHÁR – 17. 9. 2016 Lemešany

VI. SÚŤAZE DHZ V RÁMCI KRAJA
18. 6. 2016 - Krajské kolo hry Plameň Spišské Podhradie /okr. Levoča
30. 7. 2016 – 24. ročník - Šarišský pohár Nová Ľubovňa /okr. Stará Ľubovňa/ 24. 9. 2016 – 15. ročník Finále VHL Odorín /okr. Spišská Nová Ves/
IV. POHÁROVÉ SÚŤAŽE organizované v okrese – sú uvedené v Spravodaji 1/2016

Hasiči zo Sedlíc prevzali repasované vozidlo.

http://www.dhz.webgold.sk/

2015


Stretnutie zaslúžilých členov DPO SR OV Prešov

Aktív zaslúžilých členov.
Stalo sa už tradíciou, že držitelia najvyššieho vyznamenania, „Zaslúžilý člen DPO SR „ okresu Prešov sa v závere roka stretnú v priestoroch OV DPO, aby boli informovaní o tom, čo sa v priebehu roka stalo na úseku požiarnej ochrany, vymenili si skúsenosti a v neposlednom rade sa aj trochu zabavili. Stretnutie bolo 29.decembra. Túto akciu pravidelne organizuje riaditeľka OV p. Mária Humeňanská ,za aktívnej pomoci členov predsedníctva OV. Okresná organizácia má 27 žijúcich zaslúžilých členov. Stretnutia sa zúčastnila p.Humeňanská, predseda OV Ing.Marek Angelovič, podpredsedovia OV p.Tomčo, Fiľakovský a funkciu šéfkuchára plnil p.Markuš, 18 zaslúžilých členov a dvaja hostia.
Informáciu o práci a úlohách okresnej organizácie podal p.Fiľakovský a predseda OV informoval prítomných o úlohách a ďalšom rozvoji požiarnej ochrany na úrovni krajskáho výboru a Snemu DPO SR.
Počas stretnutia si prítomní ocenili aj tých, ktorí sa v roku 2015 dožili významných životných jubileí: 60 rokov Jonáš Filičko z Chminianskej Novej Vsi, 65 rokov Peter Cápay z Prešova a Štefan Bonk zo Svinie, 70 rokov Mikuláš Oravec z Malého Slivníka. Oslávencom boli odovzdané upomienkové predmety a Pamätné listy. Medzi ľudí, ktorí si zaslúžia pripomenutie patrí aj Pavol Kaščák z Fričoviec a Jozef Štofko ktorí sú členom DPO už 65 rokov . Najstarší člen okresnej organizácie je 84 ročný Jozef Štofko z Chmiňan.
Na stretnutí bol odvolaný p.Štefana Mikolaja z funkcie predsedu Aktívu zaslúžilých členov, ktorý bol zvolený v roku 2013, ale počas funkčného obdobia sa práce a stretnutí Aktívu nezúčastňoval . Do funkcie predsedu bol zvolený Peter Cápay, čestný predseda OV DPO Prešov.
Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Zasluzili_2015

Nultý ročník hasičskej súťaže o pohár primátorky mesta Prešov.


Dňa 17.októbra 2015 sa zišlo v Prešove skoro 30 družstiev dobrovoľných hasičov, aby v rámci príprav na oslavy 170.výročia založenia požiarnej ochrany v meste Prešov, ktoré budú v roku 2017, ukázali svoje umenie za najhorších poveternostných podmienok tejto športovej sezóny, na nultom ročníku športovej súťaže O pohár primátorky mesta Prešov a večernej naberačke.
Príprava a priebeh podujatia ukázali, že dobrovoľní hasiči mesta Prešov a ich priatelia z okolitých DHZ a sponzori sú schopní zorganizovať hasičské podujatie, ktoré začalo prinesením historickej zástavy DHZ pred nastúpený tvar . Po slávnostnom otvorení viceprimátorom p. Kužmom, bola posvätená nová striekačka DHZ, ktorá bude prešovských hasičov sprevádzať pri plnení náročných dobrovoľných úloh ako v hasičskom športe, tak aj v prípade nutných zásahov pri záchrane majetku.
Súťaž sa konala v priestoroch Malého motoristického areálu na sídlisku III. Súťažilo sa v dvoch pokusoch požiarneho útoku na sklápacie terče, časy merané ručne. Do hodnotenia sa počítal lepší pokus. V podvečerných hodinách si hasiči zmerali sily po prvý krát v Prešove v tzv. Naberačke
Kategória do 1200 :
Ženy
: Hubošovce 29,35, Vyšná Šebastová NP
Muži : Prešov SOU 20,53, Nemcovce 20,87, Hubošovce 22,67, Vyšná Šebastová 23,09, Bzenov 23,78, Sedlice 25,29, Šarišské Bohdanovce B 28,93, Petrovany 33,62, Prešov NP
Kategória do 1500 :
Ženy:
Chminianska Nová Ves 23,68,
Muži: Miľpoš 17,21, Rokytov 17,46, Bretejovce 17,71, Pušovce 17,74, Krivany 18,25, Chrastné 20,31, Kojatice 20,56, Šarišské Bohdanovce A 37,49
Naberačka : výsledky doplním.
Ženy :

Muži :
Putovný pohár získali ženy Chminianska Nová Ves, časom 23,68 a muži Miľpoš 17,21

Foto Peter Cápay http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Nulty_r._2015
informácia z PIS : http://pis.sk/clanok/15244/foto-0-_rocnik_o_pohar_ primatorky_mesta.html

12.ročník halovej súťaže.

Dňa 9.10.2015 sa konal už 12. ročník halovej súťaže KMH – O putovný pohár primátorky mesta Prešov. Mladí hasiči súťažili v štafete 5x35 metrov, štafete dvojíc a uzlovej štafete. Družstvá dostávali k času, ktorý bol súčtom časov zo všetkých troch štafiet aj výhodové body za vek. Súťažilo sa v kategórii dievčatá a chlapci.
Dosiahnuté výsledky :
Dievčatá :
Šuňava III 115,41, Šuňava I 118,07, Chminianska Nová Ves I 119,21, Široké I 120,13, Bystré I 124,02, Šuňava I 124,29, Široké II 130,55, Demjata I 131,18, Poproč 131,75, Chminianska Nová Ves II 132,96, Sedlice I 137,87, Kojatice I 139,11, Hrabkov 144,99, Kľušov 150,55, Kojatice II 151,16, Veľký Slivník 165,65, Sedlice II 173,26, Lipníky 195,12, Demjata II 213,71
Chlapci : Šuňava I 106,51, Široké I 111,60, Podolinec II 117,35, Víťaz I 126,47, Šuňava II 128,36, Víťaz II 129,81, Podolinec I 130,92, Forbasy I 134,67, Sedlice II 137,04, Fulianka 137,77, Chminianska Nová Ves I 139,36, Bystré II 141,25, Hrabkov 141,55, Široké II 143,78, Chminianska Nová Ves II 146,76, Bystré I 149,03, Forbasy II 156,75, Sedlice I 165,65, Velký Slivník 195,15
Najmladšia súťažiaca Michaela Smolková- Široké. Najmladší súťažiaci Dávid Sabol- Veľký Slivník - ceny zakúpil a odovzdal predseda OV DPO Ing.Marek Angelovič.
Ceny útechy pre posledné družtvo dievčat –Demjata a chlapcov Veľký Slivník zakúpila Eliška Tomčová-odovzdal predseda DHZ Prešov Ing.Peter Tomčo.
Najlepším vedúcim KMH pre rok 2015 sa stal Peter Fiľakovský zo Sedlíc.
Odovzdané boli pamätné plakety mestu Prešov, OR HaZZ,OV DPO Bardejov a predsedovi KV DPO Prešov Mariánovi Rušinovi.
Halová súťaž má dlhoročnú tradíciu a veríme že bude ešte veľa ďalších ročníkov, čím sa nám bude dariť zapájať tých najmladších občanov do našej dobrovoľnej práce. Veľké poďakovanie patrí všetkým rozhodcom, usporiadateľom, vedúcim KMH a aj súťažiacim, za dobré výkony a chovanie. Pomoc pri organizovaní tohto podujatia bola ocenená udelením medaily za spoluprácu III.stupňa ,ktorá bola odovzdaná riaditeľovi Spojenej strednej školy Ľudmily Podjavorinskej p. Muškovi.
Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Halova_sutaz_2015


Pohárová súťaž Bretejovce 5.9.2015

Dosiahnuté výsledky :
Ženy
Š.Poruba 17,62, Bretejovce 20,51, Kendice 20,86, V.Šebastová 31,39
Muži : Hermanovce 15,39, Bertotovce 16,01, Bystré 16,40, Žehňa 16,71, Bretejovce 17,49 , Šarišské Bohdanovce 18,03, V.Šebastová 18,35, Kendice 19,01, Š.Poruba 21,71, Lesíček 21,95, Okružná 23,27, Sedlice 23,65, Prešov 24,65


Pohárová súťaž memoriál Cyrila Sabola Lemešany 30.8.2015

Výsledný čas je súčtom časov obidvoch pokusov v PÚ
Výsledky :
Ženy :
Lemešany A 66,8, Lemešany B 67,97, Lipovce 80,03
Muži : Hendrichovce 57,73, Lipovce 59,55, Kokošovce 60,60, Chrastné 61,05, Štefanovce B 61,29, Lemešany 61,64, Abranovce 69,69, Štefanovce A NP+32,64, Šindliar NP + 34,25

Pohárová súťaž – naberačka memoriál Vladimíra Záhradníka Lemešany 30.8.2015

Výsledky :
Ženy :
Bretejovce I 10,31, Bretejovce II 10,62, Lemešany 12,21,
Muži : Drienov A 8,35, Drienov B 8,56, Beniakovce 8,65, Brestov 8,84, Bretejovce 9,06, Drienov C 9,10, Lemešany A 9,32, Abranovce 9,62, Župčany 9,69, Lemešany B a Kokošovce 10,00, Šindliar NP


Výsledky 19. Ročníka Šarišského pohára 29.8.2015 Havaj

Dorastenky : Hubošovce SB 22,15, Nová Ľubovňa SL 26,85, Chmiňany PO 27,15, Stebník Bj 31,12
Ženy : Hrabovce BJ 18,08, Chminianska Nová Ves PO 18,63, Kyjov SL 23,56, Tichý Potok SB 25,61, Kuková SK 27,08
Ženy nad 30 rokov : Hrabkov 21,67,
Dorastenci : Lúčka SB 16,15, Stebník BJ 16,89, Vyšný Mirošov SK 17,84, Sedlice PO 20,55, Forbasy SL 41,88
Muži nad 35 rokov :Roškovany SB 17,43, Bretejovce PO 20,71, Kurov BJ 25,54, Giraltovce SK 32,13
Muži : Hrabovec BJ 15,12, Milpoš SB 15,43, Becherov BJ 15,69, Brestov PO 16,06 , Tichý Potok SB 16,59, Drienov PO 16,65, Svidník SK 16,75, Nová Ľubovňa SL 20,03, Chmeľová BJ 73,47, Lužany pri Topli SK 122,39
Mladí hasiči : Široké PO 24,09, Lúčka SB 28,94, Hniezdne SL 30,47, Nová Ľubovňa SL 31,38, Lúčka SK 43,31, Hrabkov PO 54,09, Torysa SB 59,94, Sveržov BJ 68,57, Chmeľová BJ 73,47, Lužany pri Topli SK 122,39
Profesionálni hasiči :Prešov 22,78, Stará Ľubovňa 22,83, Bardejov 23,39, Svidník 27,53
Umiestnenie okresov v celkovom hodnotelí : Prešov a Sabinov 45 bodov, Bardejov 37 bodov, S. Ľubovňa 26 bodov , Svidník 19 bodov

Pohárová súťaž Bertotovce

Dňa 23.8.2015 sa v Bertotovciach konala pohárová súťaž.Každé družstvo malo dva pokusy v PÚ,počítaný lepší čas.
Dosiahnuté výsledky:
Ženy :
Kendice 23,09, Chmiňany 24,59, Široké 26,31, Svinia 28,36,
Muži : Bertotovce 16,00, Brestov 16,06, Bystré 16,81, Bertotovce II 17,33, Bajerov 17,34, Kendice 21,52, Lipovce I 22,01, Chmiňany a Široké NP.


Pohárová súťaž Šarišská Poruba

Dňa 16.8.2015 sa v Šarišskej Porube konala pohárová súťaž do kopca.Každé družstvo malo dva pokusy v PÚ,počítal sa lepší čas.
Dosiahnuté výsledky :
Ženy :
Š.Poruba 31,21, Pušovce 33,78, Lipníky 39,49, Vyšná Šebastová 39,73
Muži : Š Poruba 21,43, Pušovce 21,56, Bystré 22,24, V.Slivník 22,31, Kendice 22,68, Okružná 25,00, Nemcovce 27,84, Čeľovce 27,99, Kojatice 28,57, V.Šebastová NP


Pohárová súťaž Hendrichovce 16.8.2015

Dňa 16.augusta sa konala v obci Hendrichovce okresná súťaž O pohár riaditeľky OV DPO a zakladateľa súťaže so striekačkami PS 8.Súťažilo sa v jednom pokuse PU podľa starých pravidiel a druhý pokus podľa platných pravidiel hasičského športu. Výsledný čas je súčtom časov obidvoch pokusov. Časy merané ručne.
Dosiahnuté umiestnenie :
Dorastenky :
Fričovce 90,70
Ženy : Chminianska Nová Ves 67,23, Chmiňany 75,72, Šindliar 82,99, Lipovce 84,24, Široké 100,67
Muži : Hendrichovce 54,06, Bertotovce 59,19, Štefanovce 59,47, Chmiňany 60,00, Kokošovce 63,37, Šindliar 66,48, Lemešany 66,52, Lipovce 74,31, Fričovce 78,80, Široké 80,26
Muži nad 35 rokov : Štefanovce 58,09, Chmiňany 65,26, Hendrichovce 71,40
Rozhodcovia : 50,05 jeden pokus bez tréningovej prípravy
Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Hendrichovce_2015

Oslavy založenia DHZ v Kojaticiach

Dňa 2.augusta 2015 si hasiči obce Kojatice pripomenuli 90.výročie založenia DHZ . Oslava začala bohoslužbou, pred ktorou bola slávnostne posvätená nová hasičská striekačka a stuha k historickej zástave. Po cirkevnom obrade oslavy pokračovali pohárovou súťažou, v rámci ktorej prebiehalo aj kolo OHL Domáci hasiči a usporiadatelia organizačne zvládli všetky náročné úlohy a pripravili dôstojné podmienky, aby sa súťažiaci aj hostia na podujatí cítili ako medzi svojimi.
Vyhodnotenie pohárovej súťaže :
Ženy
: Chminianska Nová Ves 19,54, Svinia 23,34, Chmiňany I 23,44, Kvačany 27,87, Chmiňany II 27,93,
Muži : Chmiňany II 16,35, Chmiňany I 18,52, Nemcovce 19,40, Víťaz 21,67, Kvačany 24,31, Chminianska Nová Ves NP

Vyhodnotenie kola OHL :
Ženy :
Šarišská Poruba 19,24, Bretejovce 20,54, Šarišské Bohdanovce 20,70, Vyšná Šebastová 28,31, Kendice NP
Muži : Hermanovce B 14,91, Kendice 16,35, Bystré 16,41, Bretejovce 16,83, Šarišské Bohdanovce 16,91, Bertotovce 17,38, Lesíček 18,23, Kojatice 20,07, V Šebastová 26,15, Šarišská Poruba NP

Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Kojatice_2015

Pohárová súťaž Župčany 26.7.2015

Dva pokusy PÚ ,započítaný lepší čas.
Dosiahnuté výsledky:
Ženy :
Chmiňany 21,47, Široké 24,03, Svinia 26,08, Župčany 31,60, Lipníky 57,87,
muži : Pušovce 15,63, Chmiňany 16,27, Drienov 16,95, Lesíček 17,24, Čelovce 19,29, Široké 19,72, Fintice 19,85, Nemcovce 19,91, Župčany 21,79, Lemešany 22,92, Kojatice 23,24, Kvačany 28,78, Lipníky 30,25
Poľské družstvo 44,03

Pohárová súťaž Chminianska Nová Ves 19.7.2015

Výsledky
Ženy :
Chminianska Nová Ves 19,85, Svinia 23,96, Kendice 24,34, Chmiňany 24,60, Fričovce 25,24, Pušovce 25,77, Široké 25,86, Šindliar 26,24, Lipovce 27,42,
Muži: Pušovce 16,52, Bystré 16,86, Kendice 17,70, Chminianska Nová Ves 18,06, Drienov 18,39, Široké 18,51, Chmiňany II 18,87, Chmiňany I 19,00, Bertotovce 19,81, Čelovce 20,16, Šindliar 20,52, Križovany 21,28, Župčany 21,80, Lažany 21,82, Nemcovce 21,97, Víťaz 24,33, Fričovce 26,49, Hermanovce 27,84, Lipovce 28,13, Chminianska Nová Ves 31,19,

Pohárová súťaž Čelovce 12.7.2015

Výsledky
Ženy :
Chminianska Nová Ves 22,29, Pušovce 25,01, Lipníky 32,36, Okružná 48,03, Šarišská Poruba 35,19
Muži :[ Pušovce 16,36, Žehňa 17,18, Šarišská Poruba 18,84, Lesíček 19,19, Nemcovce 20,06, Lemešany 21,41, Okružná 21,97, Bzenov 23,24, Čelovce II 23,65, Chmeľov I 25,54, Chmeľov II 25,64, Staré 25,28, Čeľovce I 71,44

Pohárová suťaž Pušovce 5.7.2015

Výsledky
Ženy :
Chminianska Nová Ves 21,44, Lipníky 33,81, Pušovce 39,10, Chmiňany 39,97, Šarišská Poruba 47,49, Skrabské NP
Muži: Šarišská Poruba 17,09, Chmiňany 19,26, Lesíček 19,32, Žehňa 19,41, Nemcovce 22,36, Chminianska Nová Ves 23,96, Čelovce II 24,93, Pušovce 25,17, Čelovce I 28,90,

Pohárová súťaž Šarišské Bohdanovce.

Výsledky :
Ženy :
Chminianska Nová Ves 20,56 , Bretejovce 21,58, Šarišské Bohdanovce 23,62, Šarišská Poruba 23,89, Kendice 26,68,
Muži :Bertotovce 16,01, Terňa 16,30, Šarišské Bohdanovce 16,59, Lesíček 17,06, Hermanovce 17,51, Bystré 17,65, Žehňa 18,18, Bretejovce 18,75, Kendice 18,80, Šarišská Poruba 19,17, Vyšná Šebastová 26,12
Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Sarisske_Bohdanovc e_2015

Súťaž hasičského dorastu a mládeže.

Dňa 29.júna 2015 sa na Odbornej škole Volgogradská 1. konal prvý ročník súťaže mladých hasičov o pohár riaditeľa školy. Funkcionári OV DPO Prešov boli veľmi milo prekvapení priestormi a možnosťami,ktoré poskytuje areál školy.V budúcnosti tieto priestory, aj vďaka podpore pedagógov a vedenia školy budú určite využité jednak na propagáciu učebného odboru ,zaoberajúceho sa požiarnou technikou a v neposlednom rade rozvojom požiarných zručností a získavaním mladých ľudí pre vstup do radov dobrovoľných hasičov.
Do súťaže sa zapojili dve družstvá mladých hasičov z Bystrého -súťažili v dvoch pokusos štafety cik-cak na 8x50m, družstvá dorastencov - chlapci a dievčatá, ktorí mali jeden pokus v požiarnom utoku a jeden pokus v štafete 8x50 m cik-cak. Výsledný čas súčet časov obidvoch pokusov ,u žiakov lepšia štafeta.
Dosiahnuté výsledky :
žiaci :
dievčatá Bystré 101,13, chlapci Bystré 104,46
dorastenky : Svinia 127,87, Rokycany 130,58, Bretejovce 138,00, Šindliar 149,34, Chmiňany NP+97,74
dorastenci : Lažany 104,39, Sedlice 109,13, Chminianska Nová Ves 109,79, SOŠ Prešov I 119,67, SOŠ Prešov II 127,57, Rokycany 149,75, Záborské NP+82,95, Bzenov NP+88,03, Bertotovce NP+96,32
Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Sutaz_na_odbornej_ skole_2015

Okresná súťaž mužov a žien Hrabkov

Dňa 28.júna 2015 sa na ihrisku obce Hrabkov konalo Okresné kolo mužov a žien nad 35 a 30 rokov. Táto súťaž je v podstate vyvrcholením súťaží tých starších hasičov a hasičiek,ktorí ale svojími výkonmi dokazujú,že ešte nepatria do starého železa. Usporiadajúci DHZ aj napriek únave po sobotňajších oslavách 110. výročia založenia zboru dokázal,že je na hasičov a starostu so svojím poradným zborom spoľahnutie a sú schopní zorganizovať takúto náročnú akciu. Srdečná vďaka.
Súťažilo sa v dvoch pokusoch požiarneho útoku s vodou. Časy merané elektrickou časomierou.
Dosiahnuté výsledky :
Ženy

Hrabkov 22,47, Sedlice 30,30, Fričovce 39,72,
Muži :
Bretejovce 19,50, Sedlice 19,62, Chmiňany 24,64, Hendrichovce 24,66, Šarišská Poruba 29,85, Župčany 29,93, Hrabkov a Križovany obidva pokusy neplatné,pravdepodobne ako následok náročného jednania s priateľmi - hasičmi z Poľska.
Vyhodnotené boli aj tradičné kategórie tejto súťaže:
-najľahšia súťažiaca Ľudmila Dzivá z Fričoviec
-najťažší súťažiaci Jaro Kotulič zo Sedlíc,
-najstarší súťažiaci Jozef Štofko z Chminian ,
-najťažšie HD Sedlice 780 kg
-najstaršie HD Chmiňany 398 rokov

Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/OK_nad_35_Hrabkov_ 2015


Oslavy 110 výročia DHZ Hrabkov

Komentár doplní p. Fotta
Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/110_Hrabkov

Pohárová súťaž Vyšná Šebastové

doplním

Pohárová súťaž Lipníky

doplním

Oslavy založenia DHZ Záhradné.

Text doplní predseda DHZ
Foto : peter Cápay http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Oslavy_Zahradne_20 15

Pohárová súťaž Široké PS-8

V Širokom sa dňa 14.6.2015 konala pohárová súťaž v PS-8 –Memoriál Emila Fottu, Každé družstvo malo dva pokusy,výsledný čas je súčtom časov obidvoch pokusov.
Dosiahnuté umiestnenie :
Ženy :
Chminianska Nová Ves 62,39, Široké 80,95,
Muži : Hendrichovce 57,58, Chminianska Nová Ves 57,71, Lipovce II 61,27, Červená Voda 67,71, Široké I 71,01, Široké II 80,95, Fričovce 122,72, Lipovce I NP+26,48, Chmiňany NP


Okresná súťaž hasičského dorastu ,žien a mužov Drienov.

Dňa 5.6..2015 sa v obci Drienov konala Okresná súťaž hasičského dorastu,žien a mužov
Každé družstvo malo jeden pokus v požiarnom utoku a jeden pokus v štafete 8x50 m do oválu.Časy na PU merané elektrickou časomierou.Výsledný čas je súčtom časov obidvoch pokusov.

Dorastenky :
Terňa 114,24, Svinia 127,00, Chmiňany 128,32, Kojatice 162,86, Bretejovce NP +93,93, Šindliar NP+ 98,53
Dorastenci :
Prešov 114,85, Sedlice 127,62, Bertotovce NP+81,97, Lipníky NP+102,53
Ženy : Chminianska Nová Ves 108,15, Terňa 109,38, Šarišská Poruba 114,20, Kendice 118,09, Lemešany 123,55, Chmiňany 123,94, Gregorovce 126,97, Rokycany 128,35, Šarišské Bohdanovce 130,71, Vyšná Šebastová 148,58, Sedlice 152,89, Žehňa NP+93,46,
Muži :
Drienov 91,48, Ľubovec 91,99, Brestov 95,29, Šindliar 95,47, Hendrichovce 96,24, Pušovce 96,60, Hermanovce 97,17, Veľký Slivník 100,27, Kendice 103,19, Víťaz 103,21, Bretejovce 104,58, Šarišské Bohdanovce 105,86, Lemešany 107,09, Gregorovce 109,46, Záborské 112,16, Fintice 112,56, Terňa NP+75,10

Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Okresne_kolo_Drien ov

Okresné kolo hry Plameň 2015 Lemešany.

Dňa 5.6.2015 sa v obci Lemešany konalo okresné kolo hra Plameň . Súťažilo sa v požiarnom utoku CTIF a štafete na 400 m. Výsledný čas je súčtom časov obidvoch pokusov a pripočítaním výhodových bodov za vek.
Umiestnenie.
Dievčatá :
Široké 128,56, Hrabkov 133,92, Sedlice 134,59, Chminianska Nová Ves 143,25, Lemešany 184,21, Demjata 219,90
Chlapci : Hrabkov 119,19, Víťaz 128,73, Sedlice 130,54, Chminianska Nová Ves 131,04, Široké 134,94, Ľubovec 150,42, Križovany 157,98
Najmladšia súťažiaca : Michaela Vihonská Šioké 8 rokov
Najmladší súťažiaci Tadeáš Lazorčík z Ľubovca 7 rokov
KMH s najnižším počtom bodov KMH Demjata – cenu venovala Eliška Tomčová
Foto: Lívia Fiľakovská http://dpopresov.rajce.idnes.cz/OK_Plamen_Lemesany _2015


Obvodové kolo Záhradné

Dňa 31.5.2015 sa v obci Záhradné konalo obvodové kolo športovej súťaže hasičských družstiev okrskov Terňa,Lipníky ,Fintice a Prešov .
Každé družstvo malo jeden pokus v požiarnom utoku a jeden pokus v štafete 8x50 m cik-cak.Časy na PU merané elektrickou časomierou.Výsledný čas je súčtom časov obidvoch pokusov.
Okrsok Terňa :
Ženy :
Terňa 124,34, Gregorovce 135,28
Muži : Terňa 103,90, Gregorovce 104,58, Veľký Slivník 105,58, Záhradné 123,10

Okrsok Lipníky :
Ženy :
Šarišská Poruba 115,13
Muži :Pušovce 109,37, Šarišská Poruba 115,10, Čeľovce 155,91, Chmeľov NP+87,84

Okrsok Fintice
Muži :
Fintice 118,02, Tulčík 119,36, Trnkov 128,88, Demjata 136,38, Okružná 144,34

Okrsok Prešov
Ženy :
Vyšná Šebastová 146,52, Kendice 152,75
Muži : Kendice ?, Prešov 107,74, Vyšná Šebastová 122,59


Mimo súťaž
Dorastenky : Terňa NP+ 92,09
Ženy : Fričovce 151,82

Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Obv._kolo_Zahradne _2015


Obvodové kolo Záborské

Dňa 24.5.2015 sa v obci Záborské konalo 3. obvodové kolo športovej súťaže pre okrsky Kokošovce,Lemešany a Mirkovce .Každé družstvo malo jeden pokus v štafete 8x50 m cik-cak a jeden pokus v požiarnom útoku. Časy merané ručne,výsledný čas je súčtom časov obidvoch pokusov.Pri požiarnom útoku bol použitý, podľa úpravy pravidiel v hasičskom športe ,pretlakový ventil.
Okrsok Kokošovce :
Muži : Záborské 107,55, Dulova Ves 121,09, Kokošovce 128,76, Abranovce NP+ 88,96

Okrsok Lemešany :
Ženy : Lemešany 147,37, Šarišské Bohdanovce 150,23
Muži : Bretejovce 102,23, Lemešany 103,50, Šarišské Bohdanovce 112,12, Drienov 155,87

Okrsok Mirkovce :
Ženy : Žehňa NP+101,25
Muži: Brestov 106,74, Mirkovce 114,29, Lesíček 120,56, Žehňa 129,91

Mimo súťaž : muži Hendrichovce 104,86, Prešov 117,70 ,dorastenky Bretejovce 125,91,

Súťaž bola organizačne výborne pripravená, v tejto obci to bolá prvá súťaž hasičov,nad čím vyjadrili prekvapenie aj členovia Predsedníctva OV DPO. Podmienky vyhovujú aj pre vyššie súťaže a hlane je tu ochota podpory hasičov zo strany obce,hlavne p.Kristíny Maliňákovej, starostky obce. Vážime si aj obetavosť členov DHZ a usporiadateľov,ktorý pripravili výborné podmienky na plnenie jednotlivých disciplín.
Mrzí ma iba to,že počas nástupu na zahájenie a na záver si niektoré súťažné družstvá neuvedomujú,že súťaž začína a končí nástupom, ktorého sú povinné všetky družstvá zúčastniť sa v plnom počte a nie iba jeden,alebo dvaja. Člen jedného družstva pri nástupe dokonca v tvare fajčil. Veríme,že takýto prístup sa už v budúcnosti nebude opakovať a hasiči budú aj naďalej príkladom pre ostatných.
Poďakovanie patrí aj rozhodcom.

Foto :
http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Obv.kolo_Zaborske_ 2015

Pohárová súťaž Trnkov 24.5.2015

Družstvá mali dva pokusy v požiarnom utoku a jeden pokus na štafete Výsledný čas je súčtom lepšieho času v PU a času štafety,
Umiestnenie : Šarišská Poruba 69,97, Vyšná Šebastová 78,34, Čeľovce 78,42, Trnkov 86,59, Okružná 89,01


Obvodové kolo Lipovce

Dňa 17.5.2015 sa v obci Lipovce konalo 2. obvodové kolo športovej súťaže pre okrsky Chminianska Nová Ves,Víťaz a Fričovce .Každé družstvo malo jeden pokus v štafete 8x50 m cik-cak a jeden pokus v požiarnom útoku. Časy merané ručne,výsledný čas je súčtom časov obidvoch pokusov.Pri požiarnom útoku bol použitý, podľa úpravy pravidiel v hasičskom športe ,pretlakový ventil.
Okrsok Chminianska Nová Ves :
Ženy : Chminianska Nová Ves 128,36,
Muži : Hermanovce 98,92, Chminianska Nová Ves I 113,12, Chminianska Nová Ves II 116,33, Lažany 117,99, Kojatice 146,09

Okrsok Víťaz :
Ženy : Chmiňany 115,26,
Muži : Víťaz 104,71, Hrabkov 112,13, Križovany 132,03, Ovčie 133,59, Chmiňany NP+86,80, Chminianske Jakubovany NP+100,26

Okrsok Fričovce
Ženy : Lipovce 102,15, Šindliar NP+93,21
Muži: Bertotovce 100,70, Lipovce 102,15, Šindliar 104,37, Široké 119,34, Štefanovce 167,74
Dorast mimo súťaž : Lipovce 114,92

Súťaž bola organizačne výborne pripravená, za čo patrí vďaka hasičom z Lipoviec , obecnému zastupiteľstvu,rozhodcom a aj súťažiacim.

Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Obv.k_Lipovce_2015Obvodové kolo Klenov.

Dňa 10.5.2015 sa v obci Klenov konalo 1. obvodové kolo športovej súťaze pre okrsky Rokycany a Sedlice.Každé družstvo malo jeden pokus v štafete 8x50 m cik-cak a jeden pokus v požiarnom útoku. Časy merané ručne,výsledný čas je súčtom časom obidvoch pokusov.Pri požiarnom útoku bol použitý, podľa úpravy pravidiel v hasičskom športe ,pretlakový ventil.
Okrsok Rokycany :
Ženy : Rokycany 146,34, Kvačany NP+113,62
Muži : Bajerov 111,64, Bzenov 114,16, Rokycany I 122,75, Kvačany NP+102,33

Okrsok Sedlice :
Ženy : Sedlice NP+106,58
Muži : Ľubovec 102,45, Klenov 124,67, Radatice 128,59, Miklušovce 131,29, Suchá Dolina 138,71, Sedlice 144,34

Aj keď počasie súťažiacim ako obyčajne v tomto okrsku neprialo,súťaž bola organizačne výborne pripravená, za čo patrí vďaka hasičom z Klenova a obecnému zastupiteľstvu.Dobrý výkon podali aj rozhodcovia a uznanie patrí aj súťažiacim.

Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Klenov_2015_Obv.ko lo

Máme v okrese 4 nové hasičské vozidlá pre DHZ.

V piatok 24.4.2015 sa 4 DHZ okresu Prešov stali majiteľmi nových hasičských vozidiel IVECO Daily, ktoré osobne odovzdal podpredseda vlády-minister vnútra JUDr Róbert Kaliňák v doprovode predsedu Prešovského samosprávneho kraja p.Chudíka, prezidenta HaZZ p. Nejedlého, krajského riadiťeľa HaZZ p.Goliáša, generálneho sekretára DPO SR p. Horvátha, členov POV DPO Prešov pod vedením p.Angeloviča-predsedu OV,riaditeľky OV DPO p. Humeňanskej a ďalších.
V každej zo štyroch obcí Lipovce,Štefanovce, Hendrichovce a Župčany boli hostia privítaní starostami obcí a už tradične chlebom a soľou,niekde aj ovčím syrom,nastúpenou hasičskou jednotkou a občanmi obce. Nová technika bude prínosom pre dobrovoľných hasičov pri mimoriadných situáciach a ochrane majetku občanov. Vozidlá na rozdiel od predchádzajúcich sú plne vybavené príslušenstvom na hasenie požiarov a ako s úsmevom podotkol p. minister aj nádržou plnou vody,ktorá by mohla aj na ďalšiu Veľkú noc poslúžiť na poliatie naších šikovných hasičiek. Veríme,že technika bude v správnych rukách a plne poslúži pomoci pri ochrane spoločného majetku.
Foto :http://dpopresov.rajce.idnes.cz/2015_auta

Pohárová súťaž Žehňa

Dňa 26.4.2015 sa v obci Žhňa konala pohárová súťaž v požiarnom utoku. Každé družstvo malo dva pokusy,časy merané el.časomierou,počítal sa lepší pokus.
Dosiahnuté výsledky :
Ženy : Bretejovce 22,83, Lúčka 24,40, Šidliar 25,05 , Kendice,Šarišské Bohdanovce a Šarišská Poruba NP
Muži: Hrabovec 15,11, Terňa 15,20, Lúčka A 15,32, Milpoš 15,44, Kendice 15,60, Bertotovce 15,60, Bystré 15,93, Bretejovce 16,44, Lesíček 16,60, Brestov 16,72, Žehňa 16,79, Šarišské Bohdanovce 17,29, Šindliar 20,05, Vyšná Šebastová 20,10, Lúčka B 20,28, Abranovce 22,76, Šarišská Poruba 23,95, Kojatice 35,82,KALENDÁR POHÁROVÝCH SÚŤAŽI v roku 2015


1. 26. 4. 2015 – Žehňa - O pohár starostu obce – 2. ročník - J. Kacvinský – 0917 613836 POHL

2 1. 6. 2015 – Trnkov - O pohár starostu obce – 4. ročník - A. Onofrej – 0918 186826

3. 14. 6. 2015 – Široké - Memoriál Emila Fottu –1. ročník – Ing. Mgr. S. Kováčová - 0907135138

4. 21. 6. 2015 – Š. Poruba - Ligová súťaž na ihrisku – v Lipníkoch – M. Sučko – 0910 435182 POHL

5. 27. 6. 2015 – Vyšná Šebastová – O pohár starostu obce – 1. ročník – V. Baran – 0905372119 POHL

6. 5. 7. 2015 - Pušovce -O pohár starostu obce – 10. ročník - J. Namešpetra – 0905 510096

7. 12. 7. 2015 – Š. Bohdanovce -O pohár starostu obce - 4. ročník, M. Kropková –0948 555432 POHL

8. 12. 7. 2015 - Čelovce – O pohár starostu obce – 3. ročník – V. Kožlej 0915789808

9. 18. 7. 2015 – Kendice - O pohár starostu obce – 5. ročník – F. Potocký – 0905 473713 POHL

10. 19. 7. 2015 – Chmin. N. Ves - O pohár starostu obce – 5. ročník – Ľ. Markuš – 0915 331642

11. 26. 7. 2015 – Župčany - O pohár starostu obce –17. ročník - Ing. J. Kišš – 0907981056

12. 26. 7. 2015 – Hermanovce – O pohár starostu obce –2. ročník – A. Kovalík – 0904 349450

13. 2. 8. 2015 – Kojatice -O pohár starostu obce – 4. ročník – M. Roba – 0908 342664 POHL

14. 2. 8. 2015 – Brestov- O pohár DHZ –2. ročník – Ing. F. Pipka – 0917 565651

15. 9. 8. 2015 – Lipovce -O pohár starostu obce PS 8 – 8 ročník, J. Sedlačko – 0907 589383

16. 16. 8. 2015 – Gregorovce- O pohár obce – 10. ročník – J. Semančík – 0903 172908

17. 16. 8. 2015 – Hendrichovce - Putovný pohár riaditeľky OV DPO

M. Humeňanská OV DPO – 0918 790369

18. 22. 8. 2015 – Terňa – Nočná súťaž - O pohár starostu obce –14. ročník – M. Mikolaj – 0907 345113

19. 23. 8. 2015 – Š. Poruba - O pohár starostu obce, do kopca –9. ročník- M. Kaňuch - 0905365895

20. 23. 8. 2015 – Bertotovce -O pohár starostu obce –4. ročník - J. Jurek – 0907 277945

21. 29. 8. 2015 –Bretejovce -Finále prešovskej okresnej hasičskej ligy –Ing. M. Slanina – 0915853656

22. 30. 8. 2015 – Lemešany - Memoriál C. Sabola PS 8,

Memoriál V. Záhradníka – naberačka – Ing. M. Angelovič -0904 838584

23. 6. 9. 2015 – Lipníky - O putovný pohár PETIČA – 34. ročník – Ing. O. Koločík – 0910 944788

24. 27. 9. 2015 – Bzenov - O pohár starostu obce –15. ročník – M. Kušnir – 0948 282044

25. 9.10. 2015 – Prešov -Halová súťaž KMH – O pohár primátorky mesta Prešov, OV DPO 0918 790369

٭ POHL – Prešovská okresná hasičská liga

POZVÁNKA

Dňa 18.- 19.4.2015 sa uskutoční v LIPOVCIACH, chata TATRAN, dvojdňové školenie rozhodcov okresu PREŚOV. Toto školenie je zamerané na zdokonaľovanie a oboznámenie sa so súťažnými poriadkami rozhodcov pred súťažnou sezónou. Záujemcovia o školenie sa môžu nahlásiť do 31.3.2015 podpredsedovi OV DPO PREŠOV p. MARKUŠOVI Ľubošovi na t.č.0915/331642.
UBYTOVANIE : 10 € STRAVA : zabezpečená z vlastných zdrojov + sponzori
PROGRAM
Sobota : 8.00 príchod na chatu
8.00 - 8.45 ubytovanie
9.00 - 12.00 prednáška ( súťažný poriadok dospelý, kurz prvej pomoci?)
12.00 - 13.00 obed
14.00 - 18.00 prednáška ( súťažný poriadok PLAMEŃ, kurz prvej pomoci?)
18.00 - 19.00 večera
19.30 - 20.30 prednáška (poradová príprava, činnosť a práca rozhodcov )
Nedeľa :
7.00 - 8.00 raňajky
9.00 - 12.00 prednáška + test (pravidla pre halovú súťaž )
12.00 - 13.00 obed
15.00 ukončenie školenia
2014


Vážený pán starosta, starostka /predseda DHZ, veliteľ DHZ/.


Na žiadosť Krajského riaditeľstva HaZZ, ktoré zriadilo webovú stránku pre DHZ Prešovského kraja, vás žiadam, aby ste zaevidovali váš Dobrovoľný hasičský zbor na stránke - www.oneweb.sk/dhz - po kliknutí na - Údaje DHZ sa prihlásite - meno – dhz, heslo – dhz
Kliknite - Zapíš novú DHZ, kontakt je na osobu /starosta, veliteľ DHZ/, ktorého v prípade mimoriadnej udalosti môže kontaktovať operačné stredisko HaZZ.
Potom kliknite na – Techniku /vkladanie/ - kde zapisujete všetku techniku,
do kolónky stav techniky píšete – funkčná, nefunkčná,
do poznámky – /je v oprave, nemá STK, emisnú kontrolu, nemá ŠPZ/
Pri akejkoľvek zmene údaje aktualizujte /kliknutím na zmeň, zmaž/.
Pri zásahoch, na ktoré ste vyzvaní operačným strediskom HaZZ, zašlite správu o zásahu /použite tlačivo, ktoré si stiahnete zo stránky DPO SR, posielam Vám ho aj v prílohe/,
do 4 dní na e-mail: operacne.pv@minv.sk., na OR HaZZ doručte správu o zásahu aj v písomnej forme.
Aj keď nie ste na zásah vyslaný operačným strediskom, písomnú správu o zásahu treba doručiť na OR HaZZ.
Na OR HaZZ – hláste každý výjazd - oznámte udalosť.
Každú správu o zásahu doručte aj na OV DPO Prešov.

V prípade akýchkoľvek nejasnosti ma môžte kontaktovať – email: dpoovpo@hotmail.com
číslo tel. 0918790369


Mária Humeňanská v.r.
OV DPO Prešov


Výzva na predkladanie žiadostí do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na územní Slovenskej republiky pre rok 2015


Vážené členky a členovia DPO SR,

vychádzajúc z Vládou SR schváleného „Návrhu celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky“, vyzývame dobrovoľné hasičské zbory k podaniu žiadostí na zaradenie do jednotlivých kategórií (A, B a C) na rok 2015.

Podmienkou zaradenia je splnenie podmienok uvedených v prílohe č. 1, ktorá je zverejnená taktiež na tejto stránke.

Termín zasielania žiadosti je do 31. 1. 2015 na tlačive, ktoré sa nachádza na tretej strane novembrového čísla časopisu Požiarnik a je taktiež zverejnené aj na stránke www.dposr.sk.

Upozorňujem všetkých žiadateľov, že akceptované budú iba kompletne vyplnené žiadosti s presnou adresou, popisným číslom a poštovým smerovacím číslom. Súčasťou žiadosti musí byť fotokópia zmluvy o zriadení účtu pre dobrovoľný hasičský zbor. Zmluva musí byť opečiatkovaná dobrovoľným hasičským zborom a obcou resp. mestom a musí byť podpísaná štatutárnymi zástupcami dobrovoľného hasičského zboru a starostom obce resp. primátorom mesta. Zmluva musí taktiež obsahovať kontaktné adresy a telefónne čísla štatutárnych zástupcov. Žiadosti, ktoré nebudú obsahovať kompletné požadované informácie nebudú brané na zreteľ.

Musím však upozorniť, že samotné zaslanie žiadosti o zaradenie do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na rok 2015 – prihlásenie, neznamená aj automatické zaradenie. Konečné zaradenie do jednotlivých kategórií A, B a C bude posudzovať HaZZ SR, preto je pred podaním žiadosti dôležité prehodnotiť schopnosti a možnosti dobrovoľného hasičského zboru, teda do akej kategórie sa dobrovoľný hasičský zbor prihlási.

Dobrovoľné hasičské zbory, ktoré budú zaradené do jednotlivých kategórií obdržia zmluvu o poskytnutí paušálnej finančnej dotácie a budú uverejnené na internetovej stránke DPO SR.

Žiadosti o zaradenie do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky zasielajte na adresu:

Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17
831 03 Bratislava

Halová súťaž Prešov 2014

Dňa 10.októbra 2014 v Prešove OV DPO v spolupráci s mestom Prešov,DHZ Prešov a ďalšími dobrovoľnými funkcionármi pre KMH zorganizovali už 11. ročník halovej súťaže O pohár primátora mesta Prešov.
Slávnostného otvorenia hasičskej súťaže sa za MsÚ zúčastnili JUDr.René Pucher a Mgr.Kamil Sepeši, za KR a OR HaZZ Ing.Peter Krajňák a Slavomír Kočiš, riaditeľ Spojenej školy Ľ.Podjavorinskej Ing.Anton Muška , členovia predsedníctva OV DPO a veľa priaznivcov akcií na podporu práce mladých hasičov.
Súťažili 5-členné družstvá v štafete 5x35 m – dráhy umiestnené vedľa seba, štafete dvojíc a uzlovej štafete. Výsledný čas je súčtom časov štafiet,od ktorého boli odpočítané výhodové body za vek.
Výsledky :
Kategória dievčatá :

Široké I 112,32, Široké II 117,63, Šuňava PP 118,05, Hrabkov 125,13, Sedlice II 129,52, Chminianska Nová Ves 133,63, Holumnica KK 138,90, Forbasy SL 140,26, Lipníky 143,41, Podolinec SL 144,71, Bystré I VV 146,31, Kľušov BJ 152,84, Demjata II 155,11, Bystré II VV 157,16, Kojatice I 157,81, Kojatice II 157,95, Demjata I 158,38, Chmeľová BJ 176,26, Sedlice I 186,30,
Kategória chlapci :
Široké II 105,49, Šuňava III 112,81, Chminianska Nová Ves 115,30, Holumnica KK 117,91, Šuňava I PP 125,80, Víťaz II 127,38, Široké I 128,75, Hrabkov 129,71, Forbasy SL 134,31, Sedlice I 135,74, Šuňava II 137,29, Bystré VV 141,40, Fulianka 143,06, Víťaz I 146,98, Chmeľová BJ 164,55, Sedlice II 164,71, Veľký Slivník 192,98,
Putovný pohár primátora mesta Prešov v obidvoch kategóriach získali mladí hasiči a hasičky zo Širokého.Ceny pre súťažiace družstvá boli zakúpené z prostriedkov MsÚ Prešov.
Najmlašia súťažiaca Michaela Vihonská Široké ,najmladší chlapec Jakub Kmec Veľký Slivník – ceny venoval OV DPO a DHZ Prešov,
Najmladšie družstvo dievčatá Sedlice I , chlapci V.Slivník –ceny venoval predseda OV DPO Ing.Marek Angelovič
Najlepší vedúci KMH Jozef Vardžík Široké
Zdravotnú službu zabezpečovali šikovní muži Stanislav Popadič a Martin Majurský z Prešovskej univerzity v Prešove,katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti.
Príjemnú atmosféru celého podujatia a ozvučnenie zabezpečovali členovia DHZ Kojatice.
Poďakovanie patrí všetkým,ktorí pomohli pri organizácii súťaže,vrátane rozhodcov.
Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Halova_sutaz_2014


Pohárová súťaž Bzenov 2014

Dňa 28.9.2014 sa konala posledná tohtoročná pohárová súťaž pre DHZ. Bola to jedna z najťažších súťaží v okrese Prešov s požiarným utokom z nasátím vody z vodného zdroja a utokom na sklápacie terče do kopca.Aj keď podmienky v Bzenove sú náročné na vycvičenosť zúčastnených súťažiacich,ale aj dokonale preveria techniku hasičov.Aj napriek tejto náročností všetky hasičské družstvá ukončili súťaž s platným pokusom. Do hodnotenia sa počítal čas lepšieho pokusu.
Dosiahnuté umiestnenie:
Ženy : Kendice 28,82, Sedlice 34,80
Muži : Kendice 21,69, Fintice II 23,83, Rokycany 24,84, Fintice I 25,24, Bzenov I 25,72, Vyšná Šebastová 26,23, Lesíček 26,42, Bzenov II 26,71, Kvačany 28,27, Sedlice 28,77, Kojatice 28,99, Chmeľov 30,74, Čičava 31,34, Vyšná Šebastová II 31,60, Chminianska Nová Ves 34,11, Radatice 43,12
Počas prestávky obec pripravila súťaže pre deti a divákov súťažiacich zabávala prešovská skupina Mloci.