Svet-Stranek.cz
Osobní stránka na adrese: ovdpopresov.svet-stranek.cz
Okresný  výbor DPO Prešov

Mládež a dorast:Osobní stránka na adrese: ovdpopresov.svet-stranek.cz

Mládež a dorast

Prehľad a výsledky hry Plameň a dorastencov

Organizačno – technické zabezpečenie VII. ročníka halovej súťaže o „ Putovný pohár primátora mesta Prešov“

- jesenný zraz mladých hasičov

Dátum súťaže: 15. október 2010 ( piatok) o 8.00 hod.

Miesto súťaže: telocvičňa Spojenej školy, Prešov, Ľ. Podjavorinskej 22

Kategórie: chlapci alebo zmiešané kolektívy a dievčatá vo veku od 8 - 15 rokov.
KMH je 10 členný, na vyzvanie sa musia preukázať platným
preukazom MH s fotografiou a musia mať pri sebe preukaz zdravotnej
poisťovne. Vek súťažiacich sa počíta a overuje v deň
konania súťaže, pričom súťažiaci nesmie dovršiť 16 rokov.
Pri uvedení nesprávneho veku súťažiaceho v prihláške alebo
nedisciplinovaného správania bude KMH vylúčený zo súťaže.

Protesty: Podľa pravidiel hry Plameň platných od 1. 1. 2010

Súťaž. disciplíny: - štafeta 9x35 m / dráhy sú umiestnené vedľa seba/
- štafeta hasičských dvojíc
- uzlová štafeta
Výhodové body za vek sa odpočítavajú 1-krát z celkového dosiahnutého
výsledného času pre 10 členov kolektívu. Pri rovnosti súčtu bodov
o poradí rozhoduje lepší výsledok v štafete 9x35 m. a následne potom
štafeta hasičských dvojíc a uzlovej štafety

Výstroj: Povinná je športová obuv pre každého účastníka.
Zakázané je používať kopačky, tretry a ťažkú obuv.
KMH súťaží v rovnošate alebo v jednotnom športovom oblečení, ktoré
zakrýva kolená a lakte

MTZ: náradie a výstroj – dodá organizátor súťaže

Štartovné: 3,50 € za každý KMH, ktoré vedúci zaplatí pre prezentácii.

Stravné: KMH z okresu Prešov za stravu neplatia. Pre ostatné zúčastnené KMH je
poplatok 8,50 € pre 12- členov, ktoré vedúci zaplatí pri prezentácii.

Prihlášky: osobne alebo telefonický do 10. 10. 2010

Pri prezentácii vedúci KMH predloží vyplnenú prihlášku.
Zdravotná služba bude zabezpečená. Organizátor nezodpovedá za materiálne škody účastníkov VII. ročníka HS. Vedúci KMH je zodpovedný za prípravu, bezpečnosť, disciplínu a slušné správanie členov KMH pri výcviku, doprave a samotnom priebehu HS.

Bližšie informácie na tel. č. Okresného výboru DPO 0918 790369, 0908 250170
alebo Mgr. Emil Fotta 0907 105180.

2009


DPO – OV Prešov,Mesto Prešov,DHZ mesta Prešov,DHZ a ZŠ Široké,DHZ Ovčie

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sp.č. 93 /2009-II/10b Prešov 8. 9. 2009

Organizačno – technické zabezpečenie VI. ročníka halovej súťaže o „ Putovný pohár primátora mesta Prešov“ - jesenný zraz mladých hasičov


Dátum súťaže: 23. október 2009 ( piatok) o 8.00 hod.

Miesto súťaže: telocvičňa Spojenej školy, Prešov, Ľ. Podjavorinskej 22

Kategórie: dve – chlapci a dievčatá vo veku od 8 - 15 rokov.
KMH, ktorý musí byť 10 členný, na vyzvanie sa musia preukázať platným
preukazom MH s fotografiou a musia mať pri sebe preukaz zdravotnej
poisťovne. V prípade nepredloženia preukazu MH bude členovi KMH
zarátaný max. vek t.j. 15 rokov. Vek súťažiacich sa počíta a overuje v deň
konania súťaže, pričom súťažiaci nesmie dovršiť 16 rokov.
Pri uvedení nesprávneho veku súťažiaceho v prihláške alebo nešportového
/nedisciplinovaného/ správania bude KMH vylúčený zo súťaže.

Protesty: Podľa pravidiel hry Plameň platných od 1. 1. 2009

Súťaž. disciplíny: - štafeta 9x35 m
- štafeta hasičských dvojíc
- uzlová štafeta
Výhodové body za vek sa odpočítavajú 1-krát z celkového dosiahnutého
výsledného času pre 10 členov kolektívu. Pri rovnosti súčtu bodov
o poradí rozhoduje lepší výsledok v štafete 9x35 m. a následne potom
štafeta hasičských dvojíc.

Výstroj: Povinná je športová obuv pre každého účastníka.
Zakázané je používať kopačky, tretry a ťažkú obuv.
KMH súťaží v rovnošate alebo v jednotnom športovom oblečení

MTZ: náradie a výstroj – dodá organizátor súťaže

Štartovné: 3,50 € za každý KMH, ktoré vedúci zaplatí pre prezentácii.

Stravné: KMH z okresu Prešov za stravu neplatia. Pre ostatné zúčastnené KMH je
poplatok 8,50 € pre 12- členov, ktoré vedúci zaplatí pri prezentácii.

Prihlášky: osobne alebo telefonický do 19. 10. 2009

Pri prezentácii vedúci KMH predloží vyplnenú prihlášku.
Zdravotná služba bude zabezpečená. Organizátor nezodpovedá za materiálne škody účastníkov VI. ročníka HS. Vedúci KMH je zodpovedný za prípravu, bezpečnosť, disciplínu a slušné správanie členov KMH pri výcviku, doprave a samotnom priebehu HS.

Bližšie informácie na tel. č. Okresného výboru DPO 0918 790369, alebo Mgr. Emil Fotta
0907 105180.Okresná súťaž hasičského dorastu Hendrichovce.

Dňa 11.7.2009 sa v obci Hendrichovce konala okresná súťaž hasičského dorastu v PU na sklápacie terče a štafete 8x50m cik-cak.
Dosiahnuté výsledky :
Dorastenky : Kapušany 132,60, Ovčie 132,65, Sedlice 135,27, Chmeľov 135,75, Bertotovce 149,31, Chminianska Nová Ves NP+101,53
Dorastenci : Pušovce 108,92, Bertotovce 111,36, Široké 115,88, Kapušany 116,96, Abranovce 117,74, Hendrichovce 118,97, Hermanovce 119,54, Kokošovce 122,51, Fričovce 123,91, Sedlice 123,94, Ovčie 137,09, Lemešany 139,02, Šindliar 142,14, Lipovce NP+91,31, Chminianska Nová Ves NP+95,10Vyhodnotenie výtvarnej súťaže v Prešove.


V mesiaci február bola Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR a Hasičským a záchranným zborom vyhlásená výtvarná súťaž pre žiakov ZŠ, Téma súťaže „ Vypaľovanie trávy-to nikdy nerob.“ Uzávierka súťaže bola 15.júna 2009. Komisia na OV DPO Prešov vybrala výtvarné práce, ktoré postupujú na celoslovenskú súťaž. Tieto práce boli zaslané na Sekretariát DPO SR a budú hodnotené komisiou DPO SR a HaZZ v troch kategóriách : do 9 rokov, od 10 do 12 rokov a od 12 do 15 rokov.
Dňa 19.júna predseda OV DPO Peter Cápay, tajomníčka OV Mária Humeňanská, Ing Peter Tomčo za OR HaZZ a pomocníčka vedúceho krúžku mladých hasičov pri ZŠ Bajkalská Eliška Angelovičová, v zborovni ZŠ Bajkalská Prešov informovali účastníkov výtvarnej súťaže zo ZŠ Bajkalská o výsledkoch a najlepším, ktorých práce nepostúpili na celoslovenské kolo , odovzdali malé pozornosti.
Zo ZŠ Bajkalská postúpila do celoslovenského kola v 1.kategorii práca Minarovej Patrície a v tretej kategórii práca od Lucie Semančíkovej, Miroslavy Petrášovej a Martiny Tirdišovej.
Komisia na OV DPO sa rozhodla z prác, ktoré nepostúpili na celoslovenské kolo , vyhodnotiť najlepšie práce v troch vekových kategóriách.
Zo ZŠ Bajkalská v 1. kategórii sa najlepšie umiestnili Katarína Karbanová, Matúš Galdun a Saša Záhornacká
V druhej kategórii 1.a 2. miesto ZŠ Široké a tretia Silvia Sláviková
V tretej kategórii Teuta Salibu, Pavol Tkáč a Mário Kyjovský
Ocenenie za učasť bolo odovzdané aj Timee Feckovej a Nicol Fabiánovej.

Poďakovane patrí aj riaditeľovi školy Mgr.Emilovi Devečkovi, ktorý vytvára dobré podmienky pre prácu krúžku mladých hasičov na škole. Táto škola je v súčasnosti jedinou v Prešove ktoré pracuje s deťmi na úseku požiarnej ochrany. Deťom na škole sa venuje Ing.Peter Tomčo a Jozef Cihý z DHZ Prešov a Marek Angelovič a Eliška Angelovičová z DHZ Lemešany.
Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/ZS_Bajkalska/

Plameň


Okresné kolo hry Plameň Hrabkov

Dňa 29.mája 2009 sa v obci Hrabkov konalo Okresné kolo hry Plameň, ktorého sa zúčastnilo 31 krúžkov mladých hasičov. Súťaž spočívala v požiarnom útoku CTIF a štafete na 400m s prekážkami CIK-CAK. Pre dvoch jednotlivcov z každého kolektívu bola možnosť zúťastniť sa preboru jednotlivca.
Dosiahnuté umiestnenie . dievčatá : Široké 123,25, Chminianska Nová Ves 136,27, Sedlice 137,57, Radatice 165,09, Kendice 177, Hermanovce 177,35, Ovčie I 180,09, Kojatice 192,98, Bzenov 197,57, Ovčie II 247,08
Chlapci : Široké 107,72, Sedlice 127,63, Ľubovec 128,86, Hrabkov iI 145,17, Bajerov II 145,41, Chminianska Nová Ves 146,20, Križovany I 150,61, Víťaz 156,99, Ovčie II 158,32, Lipníky 166,14, Bzenov 169,02, Hrabkov I 170,82, Hermanovce 171,02, Bajerov I 177,29, Ovčie I 192,02, Fintice 196,01, Prešov ZŠ Bajkalská 205,17, Veľký Slivník 211,11, Lemešany 215,67, Križovany II 240,01, Fulianka 280,21
Prebor jednotlivca ml.dievčatá : Blanka Jenčová Ovčie, Andrea Sabolová Kendice, Klaudia Karnišová Radatice,
St.dievčatá : Zuzana Harničárová Chminianska Nová Ves, Aneška Bartošová Široké, Veronika Bednariková Široké+Veronika Čigalská Ovčie,
ml.chlapci : Marek Jenča Ovčie, Dávid Švarc Hrabkov, Miroslav Kniš Fulianka,
st.chlapci : Kristián Sedlák Bajerov, Peter Hadvabný Hrabkov, Adam Baloga Ovčie,

Ako najlepší vedúci KMH bola ocenená Valéria Šelembová Hrabkov.
Najmladším účastníkom podujatia odovzdal vecné odmeny Ing.Peter Tomčo z OR HaZZ Prešov.

Foto . http://dpopresov.rajce.idnes.cz/OK_Plamen/


2008

# Plameň

Výsledky 5.ročníka halovej súťaže KMH O putovný pohár primátora mesta Prešov 24.10.2008


Súťažilo sa v troch disciplínach : štafeta 8x50m,štafeta hasičských dvojíc a uzlová štafeta,úlohy plnili 10-členné družstvá. .Výsledný čas je súčtom časov v jednotlivých štafetách a brané do úvahy sú aj body za vek.
Dievčatá : Široké 170,61, Šuňava PP 181,38, Chminianska Nová Ves 193,75, Bystré VT 215,91, Sedlice 233,43, Nový Salaš KE 249,11, Ovčie I 256,08, Kendice 339,28, Ovčie II 517,60
Chlapci : Široké 178,74, Šuňava PP 179,84, ZŠ Hutnícka Spišská Nová Ves SN 188,17, Spišské Podhradie LE 199,40, Mier Spišská Nová Ves SN 199,99, Chminianska Nová Ves 220,99, Kendice 228,14, Široké II 230,73, Hrabkov I 231,02, Víťaz 231,74, Križovany I 238,88, Spišská Nová Ves 248,08, Lipníky 250,44, Sedlice 259,85, ZŠ Bzenov 284,66, Ovčie 294,41, Križovany II 298,02, Hrabkov II 333,79, ZŠ Bajkalská 378,59, Veľký Slivník 415,35
Foto http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Halova_sutaz/


Celoštátne kolo hry Plameň

http://www.dposr.sk/uvod/vysledky-plamen-sr-2008.h tm

Krajské kolo hry Plameň,kraj Prešov

14.júna 2008 sa v obci Šuňava konalo KK hra Plameň.
Dosiahnuté výsledky:
Dievčatá :
Široké 117,26, Šuňava 129,32, Nová Ľubovňa 134,38, Bystré 170,66, Lúčka 176,51, Spišská Stará Ves 183,23, Granč-Petrovce 2118,26, Osikov 239,22, Dlhé n.Cyrochov 406,68, Dukovce 474,474,19,
chlapci : Šuňava 114,05, Široké 121,38, Nová Ľubovňa 126,50, Spišské Podhradie 148,582, Lúčka 159,06, Hertník 167,73, Spišská Stará Ves 180,84, Tovarné 290,19,Mysliná 302,69,
Do časov je počítaný čas z požiarneho útoku CTIF ,štafety na 400 m s prekážkami a body za vek.


Okresné kolo hry Plameň

Dňa 30.mája 2008 sa v obci Široké uskutočnilo Okresné kolo hry Plameň. V úvode podujatia prezident DPO SR JUDr.Jozef Minárik odovzdal kolektívu dievčat Široké pohár,venovaný DPO SR,ako ocenenie za najlepšie umiestnenie na majstrovstvách Europy v hre Plameň a diplomy za učasť na tejto súťaži. Zároveň odovzdal aj dar podpredsedovi OV DPO pre mládež Mgr.Emilovi Fottovi pri príležitosti jeho 60-tych narodenín.
Okresné kolo hry Plameň bolo podľa pravidiel hry Plameň a súťažilo sa v štafete 400m cez prekážky na ovále a požiarnom útoku CTIF. Mimo súťaž každé družstvo určilo dvoch členov na odborno.teoretickú previerku znalostí z oblasti požiarnej ochrany.
Dosiahnuté umiestnenie :
Dievčatá :
Široké 101,92, Chminianska N.Ves 120,93, Sedlice 148,96, Ovčie 154,69, Kojatice 162,50, Radatice 183,62, Kendice 185,96, Bzenov 188,69, Bajerov 248,44
Chlapci : Široké 99,11, Chminianska N.Ves 109,29, Ondrašovce 131,70, Sedlice 143,26, Bzenov 144,81, Ľubovec 146,71, Kendice 156,68, Križovany I 157,07, Víťaz 160,24, Hrabkov 189,99, Ovčie I 193,53, Ovčie II 195,09, Svinia 200,09, Bajerov 201,98, Lipníky 206,10, Križovany II 229,41, Chmeľov 325,49
Okres Prešov na KK hry Plameň ,ktoré sa uskutoční v Šuňave budú reprezentovať chlapci a dievčatá Široké.
V kvize hasičov,v ktorom reprezentovali KMH dvaja členovia bolo umiestnenie nasledovné : dievčatá Bajerov – oceneie baterky,chlapci Sedlice –tričká, chlapci Víťaz –vreckové rádio, dievčatá Sedlice – ceruzky a perá, chlapci Ovčie - ceruzky a perá. Ceny darovalo OR HaZZ
Ako najlepší vedúci KMP bol ocenený Mgr.Július Pošivák z Chminianskej N.Vsi – cenu venoval Milan Tomčo.
Najmladšia súťažiaca bolo Patrícia Novotná- Široké a najmladší chlapec Juraj Fiľakovský Sedlice – ceny udelila Výzbrojňa požiarnej ochrany
Najmladší KMH dievčatá Kendice a chlapci Ovčie II – ceny zabezpešila Slovenská šporiteľňa
Ako najslušnejší bol ocenený kolektív KMH Ľubovec - cenu udelil primátor mesta Prešov.
Hosťami na súťaži boli Prezident DPO SR JUDr.Jozef Minárik,Ján Rott ,riaditeľ OR HaZZ Prešov Ing.Ján Goliáš, vedúci referátu PO a CO pri MsÚ Prešov Ing.Jiří Velička, starostovia obcí Široké, Hrabkov, Križovany, Ľubovec, členovia POV ,zaslúžilí členovia DPO SR p.Cyril Sabol,Tkáč Pavol a ďalší.
Sponzormi podujatia boli : VPO Prešov, OR HaZZ Prešov, Slovenská šporiteľňa, poľnohospodárske družstvo Široké, minerálne vody p.Šofranko, OCÚ a DHZ Široké, p.Jozef Komár,Milan Tomčo a ďalší.
Poďakovanie patrí usporiadateľom z obce Široké,ktorí pripravili výborné podmienky na vykonanie okresnej súťaže, rozhodcom za zodpovedné rozhodovanie a aj súťažiacim za vzorné vystupovanie.
Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Plamen_Siroke/

Dorast


Národné kolo

http://www.dposr.sk/uvod/vysledky-majstrovstva-dor ast-samorin-2008.htm

Krajská súťaž dorastu Nová Ľubovňa

Výsledky Krajskej súťaže dorastu Nová Ľubovňa 12.7.2008
Dorastenky :
Terňa PO 115,20, Spišské Bystré PP 115,85, Dlhé Stráže LE 123,95, Lúčka SB 126,31, Tvarožná KK 126,74, Merník VT 133,99, Plaveč SL 135,99, Tarnov BJ 145,26
Dorastenci : Jarovnice SB 98,59, Štrba PP 99,58, Spišské Hanušovce KK 103,56, Bystré VT 107,16, Nižné Ružbachy SL 109,93, Rešov BJ 110,28, Granč-Petrovce LE 111,81, Dlhé nad Cirochou HE 135,77, Hermanovce PO NP

Okresná súťaž dorastu

Výsledky Okresnej súťaže dorastu Župčany 6.7.2008
Dorastenky :
Terňa 109,73, Ľubovec 121,38, Kendice 143,82, Fričovce 146,08, Abranovce 158,93, Chminianska N.Ves NP+95,11
Dorastenci : Hermanovce 98,15, Ľubovec 103,42, Pušovce 104,09, Hrabkov 104,62, Fričovce 108,09, Ondrašovce 109,86, Abranovce 113,13, Chminianska N.Ves 116,00, Kendice 120,97, Fulianka 128,49, Šindliar 132,83, Lipovce 137,76, Sedlice 154,55
Foto: http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Okresne_kolo_doras tencov_Zupcany_6.7.2008/

Halová súťaž

# Výsledky 5.ročníka halovej súťaže KMH O putovný pohár primátora mesta Prešov 24.10.2008

Súťažilo sa v troch disciplínach : štafeta 8x50m,štafeta hasičských dvojíc a uzlová štafeta,úlohy plnili 10-členné družstvá. .Výsledný čas je súčtom časov v jednotlivých štafetách a brané do úvahy sú aj body za vek.
Dievčatá : Široké 170,61, Šuňava PP 181,38, Chminianska Nová Ves 193,75, Bystré VT 215,91, Sedlice 233,43, Nový Salaš KE 249,11, Ovčie I 256,08, Kendice 339,28, Ovčie II 517,60
Chlapci : Široké 178,74, Šuňava PP 179,84, ZŠ Hutnícka Spišská Nová Ves SN 188,17, Spišské Podhradie LE 199,40, Mier Spišská Nová Ves SN 199,99, Chminianska Nová Ves 220,99, Kendice 228,14, Široké II 230,73, Hrabkov I 231,02, Víťaz 231,74, Križovany I 238,88, Spišská Nová Ves 248,08, Lipníky 250,44, Sedlice 259,85, ZŠ Bzenov 284,66, Ovčie 294,41, Križovany II 298,02, Hrabkov II 333,79, ZŠ Bajkalská 378,59, Veľký Slivník 415,35
Foto http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Halova_sutaz/


Organizačno – technické zabezpečenie
V. ročníka halovej súťaže o „ Putovný pohár primátora mesta Prešov“
- jesenný zraz mladých hasičov


Dátum súťaže: 24. október 2008 ( piatok) o 8.00 hod.
Miesto súťaže: telocvičňa Spojenej školy, Prešov, Ľ. Podjavorinskej 22
Kategórie: dve – chlapci a dievčatá vo veku od 8 do 16 rokov.
KMH je – 9 členný + náhradník, na vyzvanie sa musia preukázať platným
preukazom MP s fotografiou a musia mať pri sebe preukaz zdravotnej
poisťovne. V prípade nepredloženia preukazu MH bude členovi KMH
zarátaný max. vek t.j. 16 rokov. Vek súťažiacich sa počíta k 1.1.2008.
Pri uvedení nesprávneho veku súťažiaceho v prihláške alebo nešportového
/nedisciplinovaného/ správania bude KMH vylúčený zo súťaže.
Súťaž. disciplíny: - štafeta 9x35 m
- štafeta hasičských dvojíc
- uzlová štafeta
Výhodové body za vek sa odpočítavajú 1-krát z celkového dosiahnutého
výsledného času pre 10 členov kolektívu. Pri rovnosti súčtu bodov
o poradí rozhoduje lepší výsledok v štafete 9x35 m. a následne potom
štafeta hasičských dvojíc.
Výstroj: Povinná je športová obuv na prezutie pre každého účastníka.
Zakázané je používať kopačky, tretry a ťažkú obuv.
KMH súťaží v rovnošate alebo v jednotnom športovom oblečení, ktoré
zakrýva lakte a kolená.
MTZ: náradie a výstroj – dodá organizátor súťaže
Štartovné: 100,- Sk za každý KMH, ktoré vedúci zaplatí pre prezentácii.
Stravné: KMH z okresu Prešov za stravu neplatia. Pre ostatné zúčastnené KMH je
poplatok 250,- Sk pre 12- členov, ktoré vedúci zaplatí pri prezentácii.
Protesty: V zmysle pravidiel hry Plameň

Pri prezentácii vedúci KMH predloží vyplnenú prihlášku.
Zdravotná služba bude zabezpečená. Organizátor nezodpovedá za materiálne škody účastníkov V. ročníka HS. Vedúci KMH je zodpovedný za prípravu, bezpečnosť, disciplínu a slušné správanie členov KMH pri výcviku, doprave a samotnom priebehu HS.

Bližšie informácie na tel. č. okresného výboru 0918 790369, alebo Mgr. Emil Fotta,
č t. 051 7911331, mobil 0907 105180.


Peter Cápay Milan Tomčo Štefan Mikolaj Mgr. Emil Fotta
predseda OV DPO predseda DHZ Prešov riaditeľ OV DPO podpredseda OV DPOV. ročník halovej súťaže o „ Putovný pohár primátora mesta Prešov“

- jesenný zraz mladých hasičov
24.októbra 2008 v telocvični Spojenej školy Ľudmily Podjavorinskej 22,Prešov od 08,00 hod. uskutoční už 5.ročník hasičskej súťaže pre deti vo veku 8-16 rokov.,organizované v krúžkoch mladých hasičov.
Tradícia súťaže bola zahájená 19.marca 2004,keď si svoje sily zmeralo 19 družstiev.
Víťazom sa stalo družstvo zo ZŠ Široké ťasom 214,83 s.
Do druhého ročníka sa zapokilo 27 krúžkov mladých hasičov a putovné poháre znovu získali chlapci a dievčatá zo ZŠ Široké,časom 152,71 a 154,81 s. Podarilo sa nám zapojiť aj KMP zo ZŠ Sibírska Prešov –ktorí v kategórii chlapci obsadili 8.miesto a dievčatá boli tretie.Družstvo dievčat z Prešova sa zúťastniko aj Okresného kola hry Plameň v Lemešanoch,obsadili druhé miesto.
Tretí ročník v roku 2006 sa už konal ako jesenný zraz mladých hasičov O pohár primátora mesta.Zúčastnilo sa 18 družstiev chlapcov a 10 družstiev dievčat.Kategóriu chlapcov a dievčat vyhrali družstvá zo ZŠ Široké ,dievčatá zo ZŠ Sibírska boli tretie.
Podujatie a súťažiacich prišiel podporiť aj Prezident DPO SR JUDr Jozef Minárik,ktorí si vysoko váži prácu s mládežou v okrese Prešov.
Švrtého ročníka sa zäčastnilo 20 KMP a víťazom boli znovu chlapci a dievčatá zo Širokého.
Súťaží sa v štafete 8x35m,štafete hasičských dvojíc a uzlovej štafete.Súťažiaci musia ukázať,ako vedia zdolávať prekážky,pracovať s náradím a viazať uzly. Počet členov družstva je 10 chlapcov,alebo dievčat.Podujatie podporuje rozvoj osobnosti mladého človeka a tvorí z neho mladých ľudí,ktorí nájdu svoje uplatnenie v Dobrovoľnej požiarnej ochrane.Naším cieľom bolo zapojenie škôl z Prešova,ale nejako sa nám to nedarí.Privítali by sme,keby sa zástupcovia ZŠ z mesta Prešov prišli pozrieť na toto zaujímavé podujatie,aby sme rozšírili krúžky mladých hasičov aj v samotnom meste Prešov.
Súťaž organizuje OV DPO Prešov,mesto Prešov,DHZ Prešov,Ovčie a Široké za finančnej podpory MsÚ Prešov,OV DPO a Komunitnej nadácie Prešov.
Bližšie informácie na tel. č. okresného výboru 0918 790369, alebo Mgr. Emil Fotta,
č t. 051 7911331, mobil 0907 105180.

2007


Plameň


OK hra Plameň Kendice

Pri príležitosti Dňa detí sa v obci Kendice konalo okresné kolo hry Plameň.Súťaž spočívala v požiarnom útoku CTIF,štafete na 400m cik-cak a teórie.

Umiestnenie dievčatá : Široké 121,52,Kendice 145,51,Sedlice 147,27,Ovčie 155,49, Bzenov 179,67,Kojatice 202,57,

Umiestnenie chlapci : Široké 103,45,Chminianska Nová Ves 112,20,Sedlice 132,95, Kendice 133,26,Hermanovce I 135,49,Ondrašovce 139,66,Hrabkov I 140,30,Bzenov 146,07,Hermanovce II 148,31,Hermanovce III 152,25,Ľubovec 154,44,Víťaz I 158,15, Hrabkov II 159,07,Križovany 166,82, Ovčie 169,86,Víťaz II 171,57,Nemcovce 186,58

Ako najlepší vedúci KIMP bol vyhlásený PaedDr.Milan Korkobec,riaditeľ ZŠ Hrabkov

Domáci usporiadatelia vytvorili skutočne výborné podmienky pre plnenie disciplín,za čo im patrí naše poďakovanie a deti pri nástupoch ukázali,že by sa od nich mohli učiť mnohí dospelí.

Foto: http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Plamen_2007/

Dorast


OK dorastu Kojatice

Dňa 23.júna sa na ihrisku v Kojaticiach konalo Okresné kolo dorastu v štafete 8x50m ,požiarnom utoku s vodou a prebore jednotlivca.
Dosiahnuté výsledky: dorastenky Fričovce 126,52,Terňa 128,42,Ovčie 129,17 .Najlepší utok Fričovce 30,94,najlepšia štafeta Terňa 94,95,
dorastenci Svinia 105,49, Ľubovec 113,02, Fričovce 120,11, Ondrašovce 125,17, Sedlice 126,68,Ovčie 126,83, Abranovce 129,80, Vyšná Šebastová 137,92, Miklušovce 143,74, Križovany 177,43, Hrabkov NP+84,35, Bajerov NP+84,35 Najlepší útok Svinia 24,27, najlepšia štafeta Svinia 81,22
Víťazi kategorii budú reprezentovať obce na 15.ročníku Šariľského pohára,ktorý bude pri príležitosti 160.výročia založenia DHZ Prešov pred Mestskou športovou halou v Prešove 18.augusta 2007.
Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/OK_dorast_2007/