Svet-Stranek.cz
Osobní stránka na adrese: ovdpopresov.svet-stranek.cz
Okresný  výbor DPO Prešov

Úvod:Osobní stránka na adrese: ovdpopresov.svet-stranek.cz

Úvod

Vítame Vás na stránke dobrovoľných hasičov okresu Prešov.
Ak máte záujem o zverejnenie svojích článkov a fotografií z hasičských akcií v obciach okresu Prešov,zašlite ich cez http://www.uschovna.cz/ na adresu capay@windowslive.com
Adresa OV DPO Prešov je dpoovpo@hotmail.com
Kontakt cez Skype dpoovpo

2017


Pohárová súťaž SOŠt v Prešove

Dňa 23.júna 2017 sa v priestoroch strednej odbornej školy technickej na sídlisku III v Prešove konala už po tretí krát športová súťaž mladých hasičov a dorastu o pohár riaditeľa školy. Cieľom súťaže je pritiahnuť medzi dobrovoľných hasičov mladých ľudí, ktorí by boli základom pre rozšírenie radov dobrovoľných hasičov. Toto podujatia zaujalo aj niektoré školy na území mesta, kde sa nám zatiaľ veľmi nedarí pri zakladaní krúžkov mladých hasičov na základných školách. Jediný krúžok je zatiaľ na ZŠ Sibírska. Počas súťaže naši žiaci zaškolili aj žiakov zo ZŠ M.Nešpora a ZŠ Prostějovská, ktorí sa boli na súťaži pozrieť a možno to budú naši ďalší mladí hasiči.
Súťažilo sa v štafete 8x50 cik-cak pre mladých hasičov a dorast si zmeral sily v dvoch pokusoch požiarneho útoku s vodou. Počítal sa lepší čas z dvoch pokusov. Aj keď počasie pred súťažou ohrozilo konanie podujatia, patrón hasičov sv.Florián stál pri mládeži a súťaž prebehla za výborných podmienok.
Dosiahnuté výsledky :
Štafeta 8x50m –krúžky mladých hasičov:
Dievčatá :
Bystré 96,19, Kojatice 105,29
Chlapci : Víťaz 91,41, Bystré 94,18, Prešov 99,01, Hrabkov 99,81, Kojatice 112,45
Požiarny útok s vodou
Dorastenky :
Svinia 22,28, Hubošovce 22,43, Lemešany 23,15, Chmiňany 25,37, Pušovce 29,70
Dorastenci : Ďačov 16,58, Bajerov II 16,92, Hubošovce 17,66, Chmiňany 18,36, SOŠt Prešov 3.ročník 18,47, Bajerov I 19,08, Bzenov 20,46, Hendrichovce I 21,84, Sedlice 22,58, Hendrichovce II,Lipovce a SOŠt Prešov 2. Ročník – neplatné obidva pokusy.
Foto : bude


Okresné kolo mužov a žien

Dňa 18.júna 2017 sa v obci Pušovce konalo okresné kolo mužov nad 35 a žien nad 30 rokov. Hasičské družstvá súťažili v dvoch pokusoch PÚ na elektrické terče. Z dôvodu poruchy časomiery boli časy merané ručne. Do hodnotenia sa počítal lepší dosiahnutý čas.
Výsledky :
Ženy :
Chmiňany 25,71, Hrabkov 34,47, Sedlice 42,16
Muži : Hendrichovce 19,31, Veľký Slivník 20,25, Sedlice 20,53, Chmiňany 20,78, Bajerov 21,01, Hrabkov 22,35, Pušovce 22,58, Bretejovce 24,25, Záhradné 24,94, Čeľovce 37,81, Proč NP
Je už tradíciou, že na tejto súťaži sú vyhodnocované aj ďalšie kategórie:
Najstaršie HD Záhradné, najťažšie HD Pušovce, najľahší súťažiaci Karol Magdoško- Bajerov, najťažší súťažiaci Slavomír Nazarej – Čeľovce, najľahšia súťažiaca Mária Tobiášová – Chmiňany.

Usporiadatelia pripravili skutočne výborné podmienky, počasie bolo priaznivé, a aj napriek silnému protivetru družstvá ukázali, že sú ešte osobami, ktoré by v prípade živelnej udalosti boli schopní plniť náročné úlohy .Za odvedené výkony patrilo právom poďakovanie na záverečnom nástupe.
Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/OK_Pusovce_2017


Okresné kolo Kojatice 2017

Dňa 11.júna sa v obci Kojatice konalo okresné kolo dorastu a okresné kolo mužov a žien. Podujatia sa zúčastnil aj prezident DPO SR p.Pavol Ceľuch, ktorý vysoko vyzdvihol prácu členov prešovskej organizácie DPO. Počas celého podujatia bol prítomný aj starosta obce, Anton Aštary ,ktorý významne pomohol spolu dobrovoľnými hasičmi k úspešnému priebehu tohto náročného podujatia.
Súťažilo sa v požiarnom útoku na sklápacie terče, čas meraný elektrickou časomierou a štafete 8x50m do oválu. Výsledný čas je súčtom časov obidvoch pokusov.
Dosiahnuté výsledky :
Dorastenky :

Chmiňany 120,09,Sedlice 120,24, Kojatice 120,43, Pušovce 130,62, Lipníky 143,34, Lemešany NP+98,26, Svinia NP+99,57
Dorastenci :
Chmiňany 109,92, Hendrichovce 109,92, Bzenov 113,38, SoŠ Prešov122,98
Ženy :
Chminianska Nová Ves 108,11, Terňa 108,24, Šindliar 111,65, Chmiňany 113,91, Šarišská Poruba 115,16, Bzenov 118,69, Brestov 123,54, Vyšná Šebastová 130,73, Rokycany 136,40, Sedlice 145,05, Bretejovce NP+98,45, Prešov NP+113,74
Muži :
Hermanovce 94,81, Brestov 98,71, Pušovce 98,94, Chmiňany 100,17, Lažany 100,95, Hendrichovce 101,12, Bajerov 101,34, Sedlice 107,16,Lesíček 107,64, Abranovce 109,43, Bzenov 109,60, Vyšná Šebastová 111,64, Gregorovce 119,44, Záborské 120,13, Kojatice 125,52, Drienov NP+74,09, Šindliar NP+75,62
Putovné poháre získali :
Ženy : za 1. miesto Chminianska Nová Ves ,čas 108,11, Pohár predsedu UzV DPO
Muži : za 1.miesto Hermanovce , čas 94,81, Pohár podpredsedu UzV DPO
Muži za najrýchlejší PÚ Pušovce ,čas 17,55, Pohár okresného riaditeľa HaZZ Prešov

Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/OK_Kojatice_2017

Obvodové kolo Fintice

Dňa 4.júna sa konalo obvodové kolo športovej súťaže pre okrsky Fintice,Lipníky,Prešov a Terňa. Súťažilo sa v požiarnom útoku a štafete 8x50m cik-cak . Každé družstvo malo jeden pokus PÚ a štafety. Výsledný čas je súčtom časov obidvoch pokusov. Časy PÚ merané el.časomierou.
Z každého družstva sa dvaja členovia mohli prihlásiť na prebor jednotlivca.
Výsledky :
Okrsok Fintice
Muži :
Okružná 108,97, Fintice 112,68, Tulčík 131,66, Demjata 152,09, Fulianka NP+84,35
Okrsok Lipníky
Ženy :
Šarišská Poruba NP+103,80
Muži : Pušovce 99,86, Nemcovce 112,83, Čelovce 114,64, Lipníky 120,25, Proč 135,15, Chmeľov NP+89,01
Okrsok Prešov
Ženy :
Vyšná Šebastová 127,42, Prešov 162,15
Muži : Vyšná Šebastová 106,90, Prešov 120,47, Ľubotice II 123,47, DHaZZ Chmeľov 128,22, Kendice 141,43,Župčany 158,69, Ľubotice I NP+92,35
Okrsok Terňa
Ženy:
Terňa 117,29, Gregorovce 122,21
Muži : Gregorovce 108,44, Veľký Slivník II 110,42, Záhradné 118,27, Terňa NP+90,20, Veľký Slivník NP+91,92
Náhradný termín :
Ženy :
Šindliar 113,25, Fričovce 143,94
Prebor jednotlivca :
dorastenka
Simona Grejtaková - V. Šebastová II. VT
dorastenec Filip Tkáč - Chmeľov III. VT
ženy Monika Ščepitová - Prešov, Alena Gerbová - Fričovce III. VT
muži Lukáš Kišeľa - Demjata, Martin Pelecháč - Okružná III. VT

Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Obv.kolo_Fintice_2 017
http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Obv.kolo_Fintice_2 017_Kulan


Obvodové kolo Suchá Dolina 2017

Dňa 28. mája sa konalo obvodové kolo športovej súťaže pre okrsky Sedlice a Rokycany. Súťažilo sa v požiarnom útoku a štafete 8x50m cik-cak . Každé družstvo malo jeden pokus PÚ a štafety. Výsledný čas je súčtom časov obidvoch pokusov. Časy PÚ merané el.časomierou.
Z každého družstva sa dvaja členovia mohli prihlásiť na prebor jednotlivca.
Výsledky :
Okrsok Sedlice
Ženy :
Sedlice NP+110,31
Muži : Ľubovec 104,00, Sedlice 106,11, Radatice 113,74, Miklušovce 119,00, Suchá Dolina 123,26
Okrsok Rokycany
Ženy
: Rokycany 137,57, Bzenov NP+100,25
Muži : Bajerov 102,42, Bzenov 109,37, Žipov 112,69, Kvačany 125,78, Rokycany 133,38
Prebor jednotlivca :
Ženy III VT :
Ivana Hudáková Bzenov 19,16,
Dorastenka III VT: Veronika Šoltésová Sedlice 21,54
Muži III VT : Šimon Hudák Bajerov 16,55,, Marek Magdoško Bajerov 17,62
Na záver podujatia boli odovzdané Ďakovné listy hasičom obce za prácu v DHZ a vedeniu obce boli odovzdané ďakovné listy Územného výboru za zorganizovanie súťaže.


Foto:http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Obv.kolo_Sucha_Dol ina_2017

Okresné kolo hry Plameň

Dňa 26.mája 2017 sa v obci Sedlice konalo okresné kolo hry Plameň. Do hry sa zapojilo celkom 13 krúžkov mladých hasičov, ktorí súťažili v štafete na 400m a v požiarnom útoku podľa pravidiel CTIF. Podujatia sa zúčastnil aj prezident DPO SR p.Pavol Ceľuch, predseda KV DPO Marián Rušín, pracovníci OR HaZZ Prešov, starostovia okolitých obcí a veľa obdivovateľov mladých hasičov.
Dosiahnuté výsledky :
Dievčatá
: Široké 1022,68, Sedlice 983,44, Chminianska Nová Ves 973,14, Kojatice 929,09
Chlapci: Široké 1039,28, Sedlice 1003,46, Chminianska Nová Ves 997,76, Víťaz 998,32, Ľubovec 979,63, Kojatice 944,74, Prešov 941,92, Ľubotice 916,47, Radatice 857,77
Najmladší súťažiaci : Šimon Kováč Radatice 7 rokov a Miria Husáková Sedlice 8 rokov- ceny venoval predseda územného výboru Ing.Marek Angelovič
Najlepší vedúci KMH Štefan Hačišák Sedlice
Súťaže sa zúčastnilo aj družstvo mladých hasičov z družobného DHZ Nový Salaš.
Obci a DHZ Sedlice p.Humeňanská a Marek Angelovič odovzdali ďakovné listy za zodpovednú prípravu okresného kola hry Plameň.

Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Plamen_2017

Obvodové kolo Lemešany

Dňa 21.mája 2017 sa na ihrisku v Lemešanoch konalo druhé obvodové kolo športovej súťaže pre okrsky Kokošovce, Lemešany a Mirkovce. . Súťažilo sa v požiarnom útoku a štafete 8x50m cik-cak . Každé družstvo malo jeden pokus PÚ a štafety. Výsledný čas je súčtom časov obidvoch pokusov. Čas PU el.časomiera, štafeta merané ručne.
Výsledky:
Okrsok Kokošovce :
Muži:
Záborské 105,21, Abranovce 105,75, Dulova Ves 129,88, Petrovany 130,42, Kokošovce NP+85,63
Okrsok Lemešany:
Ženy:
Bretejpvce 126,84
Muži: Drienov 109,09, Šarišské Bohdanovce 109,55, Bretejovce NP+88,09, Lemešany NP+95,18
Okrsok Mirkovce :
Ženy
: Brestov NM+103,46,
Muži :Brestov 97,71, Lesíček 103,32, Mirkovce 117,23, Žehňa 124,29
Prebor jednotlivca :
Dorastenci III.VT
Tomáš Brozman Lemešany 17,78, Laura Košová Bretejovce 20,78
Muži II.VT : Martin Blihár Lesíček 13,28, Denis Mitrík Drienov 13,40, Ján Sekerák Bretejovce 14,22, Lukáš Straka Drienov 14,65, Richard Slanina Bretejovce 14,66,
Muži III VT : Michal Kríž Žehňa 16,03, Miloš Kočerha Abranovce 16,18, Šimon Chovanec Brestov 17,87

Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Obv.kolo_Lemesany_ 2017

Rozlúčka

Bez komentára
Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Rozlucka_16.5.2017

Obvodové kolo Ovčie.

Dňa 14. Mája sa konalo 1.obvodové kolo športovej súťaže pre okrsky Fričovce, Chminianska Nová Ves a Víťaz. Súťažilo sa v požiarnom útoku a štafete 8x50m cik-cak . Každé družstvo malo jeden pokus PÚ a štafety. Výsledný čas je súčtom časov obidvoch pokusov. Časy merané ručne.
Z každého družstva sa dvaja členovia mohli prihlásiť na prebor jednotlivca.
Výsledky :
Okrsok Fričovce:
Muži : šindliar 95,65, Hendrichovce 104,93, Bertotovce 106,84, Lipovce 117,64, Široké 127,87, Štefanovce 130,80
Okrsok Chminianska nová Ves :
Ženy: Chminianska Nová Ves NP+91,31
Muži : Hermanovce 105,69, Lažany 107,25, Chminianska Nová Ves I 111,58, Chminianska Nová Ves II 118,57, Kojatice 134,20, Ondrašovce 167,78
Okrsok Víťaz :
Ženy : Chmiňany 120,45,
Muži : Chmiňany 107,42, Ovčie 113,44, Víťaz 115,52, Križovany 122,68
Prebor jednotlivca : III.VT
Damián Šimoňák Hermanovce 16,30, Erik Puliš Široké 17,40, Braňo Ledňák Víťaz 17,78, Juraj Andraščík Lipovce 17,99

Foto: http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Obv.kolo_Ovcie_201 7

Stretnutie hasičov na Čergove

Pri príležitosti osláv dňa hasičov sa pri najvyššie postavenej soche patróna hasičov na Čergove stretli v nedeľu 7.mája 2017 už tradične hasiči a ich priaznivci z okresov Bardejov,Prešov a Sabinov,aby si uctili sv.Floriána,patrńa hasičov. Zúčastnených od stretnutia neodradilo ani mimoriadne nepriaznivé počasie.
Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Cergov_2017

Udelenie titulu " Zaslúžilý člen DPO SR "

Dňa 4.apríla 2017 sa v Žiline uskutočnilo slávnostné odovzdávanie titulu "Zaslúžilý člen DPO SR" ,počas ktorého bolo toto najvyššie ocenenie odovzdané aj členom našej UZO DPO ,p.Jurek Ján DHZ Bretejovce a P.Miškuf Cyril DHZ Chmiňany.
Oceneným srdečne blahoželáme.
Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Zilina_2017

Kalendár pohárových súťaží ÚzO DPO SR Prešov

P. č. Presný názov súťaže – ročník Dátum a miesto konania Zodpovedný funkcionár, meno, kontakt
1. O pohár starostu obce – 5. ročník Trnkov 3. 6. 2017 Trnkov Anton Onofrej – 0918 186826
2. O pohár DHZ – Brestov 1. ročník 11. 6. 2017 Brestov Ing. František Pipka – 0917 565651
3. O pohár riaditeľa SOŠt – Prešov 2. ročník 23. 6. 2017 Prešov Jaroslav Tartaľ , tel. 0907594400
4. O pohár starostu obce –3. ročník 24. 6. 2017 Vyšná Šebastová Viktor Baran – 0905 372119
5. O pohár starostu obce –12. ročník 2. 7. 2017 Pušovce Ján Namešpetra – 0905 510096
6. Memoriál Emila Fottu – 3. ročník 5. 7. 2017 Široké Ing. Mgr. Silvia Kováčová – 0907 135138
7. O pohár DHZ – 4. ročník 5. 7. 2017 Nemcovce Marek Olejár – 0903611113
8. O pohár primátorky mesta Prešov 2. ročník 8. 7. 2017 Prešov Branislav Obal – 0905 866299
9. O putovný pohár obce - Ľubovec 7. ročník 8. 7. 2017 Ľubovec Ing. Matúš Marton – 0917 202607 Mgr. Matej Šarišský – 0905 385824
10. Čelovský pohár– 12. ročník 9. 7. 2017 Čelovce Viktor Kožlej – 0908 217464
11. O pohár starostu obce –18. ročník 9. 7. 2017 Župčany Ing. Jozef Kišš – 0907 981056
12. O pohár obce – 12. ročník Nočná súťaž 14. 7. 2017 Gregorovce Ján Semančík - 0903 172908
13. O pohár starostu obce - 7. ročník Kendický maratón 15. 7. 2017 Kendice František Potocký –0905 473713
14. O pohár starostu obce - 6. ročník 16. 7. 2017 Kojatice Michal Roba – 0908 342664
15. O pohár DHZ – 1. ročník Nočná súťaž – do kopca 22. 7. 2017 Lažany Nikodém Miškuf – 0944 123730
16. O pohár starostu obce – 7. ročník 23. 7. 2017 Chminianska Nová Ves Ľuboš Markuš – 0915 331642
17. O pohár starostu obce –16. ročník Nočná súťaž 28. 7. 20 28. 7. 2017 Terňa
Marián Mikolaj – 0907 345113
18. O pohár starostu obce – 2. ročník 29. 7. 2017 Petrovany
Róbert Kohlmayer – 0907 444356
19. O pohár starostu obce – 4. ročník 30. 7. 2017 Hermanovce
Maroš Dugas - 0902 527 294
20. O pohár starostu obce –18. ročník 30. 7. 2017 Šarišské Bohdanovce
Marta Kropková – 0948 555432
21. O putovný pohár ÚzO DPO SR- 10. ročník Súťaž PS - 8 6. 8. 2017 Hendrichovce ÚzO DPO SR - Mária Humeňanská
- 0918 790369
22. O pohár starostu obce –11. ročník Súťaž do kopca 6. 8. 2017 Šar. Poruba
Veronika Martonová – 0918 040735
23. O pohár starostu obce – 7. ročník 13. 8. 2017 Bertotovce
Adrián Hric – 0915 042182
24. Memoriál C. Sabola – PS 8
Memoriál - V. Záhradníka – - rýchle sanie 20. 8. 2017 Lemešany
Ing. Marek Angelovič -0904 838584
25. O pohár starostu obce – 10.ročník PS – 8 27. 8 .2017 Lipovce
Jaroslav Sedlačko – 0907 589383
26. O pohár starostu obce –13. ročník 1. 9. 2017 Bretejovce
Ing. Martin Slanina – 0915 853656
27. O putovný pohár Petiča –36. ročník 3. 9. 2017 Lipníky
Ing. Ondrej Koločík – 0910 944788
28. Finále OHL O pohár starostu obce – 1. ročník 9. 9. 2017 Drienov
Ľubomír Mitrik 0907 946650
29. Železný hasič – 1. ročník 23. 9. 2017 Prešov
Branislav Obal - 0905 866299
30. Halová súťaž pre mladých hasičov - O pohár primátorky mesta Prešov - 14. ročník 13. 10. 2017 Prešov
ÚzO DPO SR Prešov – 0918 790369

ČASOVÝ HARMONOGRAM SÚŤAŽÍ:

I. OBVODOVÉ SÚŤAŽE

14. máj 2017 o 12 .30 hod. Ovčie - futbalové ihrisko
Zúčastnia sa DHZ z okrsku: Chminianska Nová Ves, Fričovce a Víťaz

21. máj 2017 o 12 .30 hod. - Lemešany - futbalové ihrisko
Zúčastnia sa DHZ z okrsku: Mirkovce, Lemešany a Kokošovce

28. máj 2017 o 13.00 hod. – Suchá Dolina – futbalové ihrisko
Zúčastnia sa DHZ z okrsku: Rokycany a Sedlice

4. jún 2017 o 12.30 hod. – Fintice – futbalové ihrisko
Zúčastnia sa DHZ z okrsku: Fintice, Terňa, Prešov a LipníkyII. ÚZEMNÁ SÚŤAŽ DHZ A HASIČSKÉHO DORASTU
11. jún 2017 o 10,00 hod. – Kojatice - futbalové ihrisko
Okresnej súťaže DHZ sa zúčastnia - víťazi obvodových súťaži /z každého okrsku/ + 5 ďalšie najlepšie HD mužov a 3 HD žien z celého okresu.
Územnej súťaže hasičského dorastu sa zúčastnia - prihlásené HD - dorastencov a dorasteniek
Súťažiť sa bude v disciplínach: PÚ s vodou – 1 pokus
Štafeta 8x50m /oval/


III. ÚZEMNÁ SÚŤAŽ MUŽOV NAD 35 ROKOV, ŽIEN NAD 30 ROKOV
18. jún 2017 o 13.00 hod. - Pušovce – futbalové ihrisko


IV. SÚŤAŽE PRE MLADÝCH HASIČOV
26. máj 2017 Územné kolo hry Plameň Sedlice
13. október 2017 – Halová súťaž - 14. roč. - O putovný pohár primátorky mesta Prešov
Prešov, Spojená škola Ľ. PodjavorinskejV. TORYSKÝ POHÁR – 3. ročník - 23. 9. 2017 Torysa


VI. SÚŤAZE DHZ V RÁMCI KRAJA

26. 8. 2017 – 25. ročník - Šarišský pohár Hrabkov
23. 9. 2017 – 16. ročník Finále VHL Spišské Bystré